Nej til dansk krigsdeltagelse
 

FredsVagten 1000 dage:

En torn i øjet på reaktionen

FredsVagten ved Christiansborg havde den 14. juli stået der i 1000 dage i en permanent protest mod dansk krigsdeltagelse.

Lige siden Danmark under den forrige regering (Nyrup) sluttede sig til det amerikanske korstog kaldet 'krigen mod terror', som startede i Afghanistan, har FredsVagten hver dag markeret protesten mod dansk krigsdeltagelse.

Det er en af Danmarkshistoriens længste politiske aktioner nogensinde - båret frem af en flok ukuelige og stædige aktivister. 4-500 mennesker har holdt aktionen i gang i næsten tre år.

De 1000 dages stædighed blev da også markeret: På dagen genlød slotspladsen af TROMMER FOR FRED:

Kravet om stop for dansk krigsdeltagelse blev så at sige hamret ind!
Mange fredsvagter og venner af FredsVagten lagde vejen forbi, selvom det var midt i ferien.

Også ud over landet genlød budskabet fra FredsVagten. Gågaden i Odense dannede også rammen om et TROMMER FOR FRED-arrangement, organiseret af aktivister fra Arbejderpartiet Kommunisternes sommerlejr i Bogense.

Reaktionen angriber FredsVagten

Protesten mod de 1000 dages skammelige danske krigsdeltagelse er en torn i øjet på krigspartierne og reaktionen. Dansk Folkepartis Ungdom sendte en hilsen til fredsaktivisterne i anledning af 'jubilæet': De vil have krigsmodstanderne fjernet fra Christiansborg Slotsplads. FredsVagten er alt for synlig - og har alt for stort held med at udbrede sit budskab, synes krigsmagerne.

- Det er en tom manifestation, og det repræsenterer Danmark på en dårlig måde, når disse demonstranter står på en af Danmarks kendteste pladser med alle deres boder og bannere, forkyndte Kenneth Kristensen, landsformand i DFU.

DFU har opfordret justitsministeren til at bede politiet om at inddrage demonstrationstilladelsen eller flytte demonstrationen til for eksempel Københavns Frihavn (!).
DFUs fromme ønske siger alt om disse børn af den sorte reaktion og deres udemokratiske sindelag.

FredsVagten svarer igen

Bo Richardt

Bo Richardt, en af stifterne af FredsVagten, gav øjeblikkelig Kenneth Kristensen og den reaktionære yngel svar på tiltale i en pressemeddelelse (15. juli) , hvor det bl.a. hedder:

- Vi konstaterer med forbløffelse at Kenneth Kristensen, landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom, dags dato har udsendt en pressemeddelelse hvori han opfordrer justitsministeren til at begrænse vores ret til at demonstrere for freden.

Det forbløffende er opfordringen til at begrænse de demokratiske rettigheder, på trods af den tomme politikerretorik om "fuldt ud" at respektere retten til at demonstrere.
Det forbløffende er at Dansk Folkepartis Ungdom vælger en landsformand, som ikke kan skille skæg fra snot når han går ind for krig, som skal forsvare og udbrede de demokratiske værdier, men reelt ikke ønsker demokratiske rettigheder når de går hans egne små synspunkter imod.

Det forbløffende er at Kenneth Kristensen kalder det en "tom manifestation", når den åbenbart formår at vække hans modvilje.
Det forbløffende er at Kenneth Kristensen angiveligt ikke ved at man ikke skal ha tilladelse til at demonstrere, hvorfor politiet ikke kan "inddrage demonstrationstilladelsen". Bevisbyrden ligger hos myndighederne som skal ha vægtige grunde til at nægte os vores demokratiske ret.

Det sørgelige i denne sag er at Kenneth Kristensen har tilstrækkelig autoritet og mandat til at hans selvmodsigende og bedrevidende påstande vækker mediernes interesse.
Det sørgelige er at vi stadig står foran Christiansborg fordi Danmark stadig bakker op om de ligeså selvmodsigende højrerabiate amerikanske lederes trang til at tvangsliberalisere, og således omskabe verden i deres hellige billede.

Jeg har ikke nogen viden om at Kenneth Kristensen nogensinde har besøgt FredsVagten med henblik på en dialog om hvordan vi sammen kan løse situationen så vi igen "præsenterer Danmark" på en god måde. Nemlig humant og anstændigt, med respekt for folk og andre kulturer.

1000 dage mod magten

Hvad vil FredsVagten? Her er dens egne ord:

FredsVagten opstod 19. oktober 2001 som reaktion på at verdens problemer skulle løses gennem krig. Siden har vi udvist en forunderlig overlevelsesevne som det vil ta en hel bog at spore sig ind på.

Helt kort kan vi citere en fredsvagt for at sige "vi vil sgu ikke overlade Christiansborg til de skiderikker igen".. (er det for stærkt et udtryk (?) i betragtning af at de har bestemt krig udfra et forfalsket grundlag, skærer ned for de fattige for at smøre de rige, svin'er stadig mere med miljøet, etc etc)

Dagligt minder vi dem om at der findes en anden mulighed: fredens, dialogens og respektens. (selvom vi tillader os et ukvemsord af og til i betragtning af at de i deres magtfuldkommenhed kun lytter til sig selv).

- End -