Miltarisering
 

Mr. Bush!
We are ready!

Netavisen
21. januar 2005

Bush gav ved præsidentindvielsen verden klar besked om, at hans anden periode vil fortsætte aggressionskrigene. Dansk erhvervsliv er også på krigsfod, og dansk militær forbereder sig på endnu flere internationale krigsopgaver.

George W. Bush gjorde det ved indsættelsen til sin anden periode som krigspræsident det klart, at den aggressive kurs for amerikansk verdensherredømme og globalt amerikansk diktat vil blive fortsat - nu under overskriften 'krig for frihed - mod tyranni'

"Det store mål, det er at bringe al tyranni til ende, består af generationers koncentreret indsats. At det er en svær opgave er ingen undskyldning for at vige udenom. Amerikas indflydelse er ikke ubegrænset, men heldigvis for de undertrykte er vores indflydelse af et betragteligt omfang, og vi vil uden tøven bruge denne indflydelse i frihedens navn. Min mest højtidelige pligt er at beskytte nationen og dens folk mod yderligere angreb og trusler. Nogle har været så ukloge at teste Amerikas beslutsomhed og har fundet, at den ikke sådan lader sig flytte.
Vi vil vedblive at præcisere valget for hver eneste regent og hver eneste nation. Det moralske valg mellem undertrykkelse, som altid er forkert, og frihed, som er evigtgyldigt rigtigt."
Se hele Bush's tale her

Det vil igen sige: 'Enten er I med os - eller også er I mod os. Og vi bestemmer'. Bush's tale var en optakt til fortsat krig, til nye aggressionskrige, selvom retorikken i den anden periode bliver en smule anerledes.
F.eks. er 'ondskabens akse' blevet afløst af det, som udenrigsminister Condoleeza Rice nu kalder 'tyranniets udposter'.

Afghanistan og Irak er væk fra listen, der i dag ifølge Rice består af ' Cuba, Nordkorea, Iran, Hviderusland, Zimbabwe og Burma (Myanmar)'. Der kan være andre, som Syrien. I øjeblikket er Iran hovedfokus for den amerikanske krigsforberedelser. Det er sandsynligvis kun den irakiske modstandskamp, der har forhindret, at der endnu er kommet militære angreb på Iran.

Det officielle Danmark er bestemt ikke mod Bush og hans globale krigspolitik. Det betaler for at være med, i Afghanistan, Irak, eller for at deltage i store våbenprojekter. A.P.Møller/Mærsk har lagt kursen.

Mærsk har netop fået endnu et skulderklap fra USA: A.P.Møller-koncernen har med en kontrakt om drift af 22 skibe fået en solid tillidserklæring fra det amerikanske militær. Kontrakten, der har en værdi til mellem 3 og 4 milliarder, hører under et vigtigt amerikansk militært flådeprogram, betegnet MSP.

MSP består i faste aftaler med nøje udvalgte rederier, der skal sejle under amerikansk flag og med amerikansk besætning. Disse krav er ufravigelige og skyldes, at US-Marine ønsker den maksimale loyalitet overfor USA's interesser.
MSP opererer med 60 skibe, hvoraf Mærsk altså har vundet kontrakten for mere end en tredjedel.

Dette betegnes som en stor tillidserklæring fra US-Marine, der afspejler tilfredsheden med Mærsk-koncernens jobudførsel under den igangværende Irak-krig.

Jyllands-Posten oplyser, at kontrakterne er vundet med en velforberedt lobbykampagne i stærk konkurrence mod bl.a. et amerikansk firma USSM, der hævder, at Mærsk-koncernen har forsøgt at true selskabet til at opgive sine kontrakter. Kampen om kontrakterne betegnes som have været både bitter og beskidt.

Dansk erhvervsliv og den danske stat er dybt involveret i projektet om at udvikle næste generation af kampfly til afløsning af de nuværende F16-fly. Der er betalt over 1 milliard kroner for dansk deltagelse i det amerikanske projekt Joint Strike Fighter, som indenfor en årrække skal erstatte de nuværende kampfly med endnu mere sofistikerede dræbermaskiner.
Der er i forvejen dansk militgær knowhow fra våbenfabrikken Terma i de F16-fly, som israelerne bruger i krigen mod palæstinenserne.

Nu oplyser Politiken, at den amerikanske regering forhandler med Israel om israelsk deltagelse i projektet. Det vil betyde et endnu nærmere og direkte samarbejde mellem danske og israelske virksomheder. Det ventes, at Israel i løbet af få uger kan blive knyttet formelt til projektet.

A. P. Møller/Maersk er også helt fremme i forhold til Joint Strike Fighter-programmet. I september 2003 kunne Berlingske Tidende meddele følgende:
"Rederiet Maersk Sealand har kurs direkte mod en milliardordre på at transportere flydele rundt i hele verden til det storstilede våbenprojekt Joint Strike Fighter med et samlet budget på omkring 3.000 mia. dollar."

Danmark er med i den globale militariserings forreste række. Dansk militær er også med i spids.
flyvevåbnets hjemmeside kunne Flyvetaktisk Kommando allerede i april 2004 meddele, at 'Danske F-16 fly (kom) først i Europa med satellitnavigerede bomber'.

Flyvetaktisk Kommando fortæller stolt:
"Som den første F-16 nation i Europa har Danmark demonstreret evnen til at præcisionsbombe med GPS-styrede bomber. Flyvevåbnet arbejder målbevidst på at tilvejebringe de kapaciteter, der efterspørges til brug for internationale operationer rundt på kloden. Præcis våbenindsats fra kampfly med mindst mulig risiko for uønsket skade på omgivelserne er en af de kapaciteter, der efterspørges.

Flyvevåbnet demonstrerede under operationerne over Afghanistan med laserstyrede præcisionsbomber at vi besidder præcisionskapacitet. Laserstyrede våben kræver imidlertid god sigtbarhed, hvorfor en supplerende kapacitet, der ikke er afhængig af sigtbarhedforhold har været ønsket.

Flyvevåbnet har netop som led i en fælles europæisk F-16 øvelse demonstreret, at F-16 kampfly nu også besidder denne supplerende kapacitet. Effekten er opnået gennem integration af et nyt bombesystem, Joint Direct Attack Munitions (JDAM), der styres mod det udpegede mål vid brug af satellitnavigation, dvs. anvender GPS-styring. (...)

Kapaciteten til at anvende JDAM indbygges i F-16 fly i forbindelse med den såkaldte MLU M3 opdatering. Flyvevåbnet har foreløbig ombygget to fly til denne version og fortsætter nu med ombygning af de øvrige. UUdvikling af MLU M3 er sket i samarbejde med de øvrige F-16 nationer, men kun Danmark har på nuværende tidspunkt iværksat anskaffelse af JDAM. Flyvevåbnet er derfor for øjeblikket den eneste europæiske F-16 bruger, der besidder fuld kapacitet til indsættelse af præcisionsvåben, dag og nat og under alle sigtbarhedforhold."

Se hele artiklen her

På samme hjemmeside formuleres også 'visionen' for det danske 'Forsvar'. Den lyder således:
'Forsvaret vil være førende i retttidig indsættelse af veludrustede, veluddannede og velmotiverede styrker, der kan løse internationale som nationale opgaver'.

Mr. Bush! We are ready!

Originalartikel www.kpnet.dk

Se også

Dansk våbenindustri tjener på USA's terrorkrig
Netavisen 6. juni 2003

Dødens købmænd boomer - Projekt Joint Strike Fighter

Kommunistisk Politik 1, 2002

Israelske kampfly med ulovligt dansk udstyr
Netavisen 23. december 2001

- End -