Satire
 

Gustav Vasa:
En opfordring til den yderste årvågenhed

Netop hjemvendt fra 3 ugers ferie i Sverige, hvor jeg erkendte chokerende sandheder om vort såkaldte broderfolk, føler jeg det nødvendigt at opfordre til den yderste årvågenhed.

Overalt i Sverige løber man ind i mindelser om en svensker ved navn Gustav, som åbenbart er nationalhelt. Det er jo dejligt for et land at have en helt, som kan være forbillede for ungdommen, men denne Gustav med slægtsnavnet Vasa er af en ganske anden støbning.
Gustav Vasa blev som ganske ung taget som gidsel af Christian 2. i dennes kamp imod de svenske terrorister, der satte spørgsmålstegn ved den danske konges ret til at styre Sverige. Men den unge terroristspire, Gustav Vasa, flygtede fra sit ufrivillige ophold i Danmark og gik i maj 1520 i land på den svenske østkyst.
Herefter tog tingene fart, den ene terrorhandling efterfulgte den anden, og i 1523 lykkedes det for Vasas terrornetværk at overtage magten i Sverige og jage den legale danske kongemagt ud af landet.
Det er naturligvis mange år siden nu, men det skræmmende er, at den svenske stat den dag i dag officielt hylder Vasas terrorhandlinger og lader diverse mindesmærker stå urørt.
Der må gøres noget!

De svenske børn bliver dagligt udsat for denne usmagelige påvirkning, men hvad der er endnu værre er, at der rundt omkring i de danske hjem og i alle supermarkeder står madvarer, der åbent propaganderer for det svenske terrornetværks leder. Alle pakker knækbrød af mærket Wasa må omgående fjernes fra hylderne og yderligere import forbydes.

Desuden vil jeg foreslå, at vor alles helt, forsvarer og leder af den af Gud fastsatte verdensorden, George Bush, øjeblikkelig sender et ultimatum til den svenske regering, der helt åbenbart er et vigtigt led i ondskabens akse. Kravet må være, at regeringen omgående træder tilbage og erstattes af en provisorisk ledelse, der til fulde kan leve op til USA´s ønsker. Sker det ikke indenfor en tidsfrist på max. 3 uger, angribes udvalgte bombemål i den svenske slyngelstat. Det kunne i første omgang være Vasa-statuen i Mora, Rigsdagsbygningen i Stockholm samt et større sygehus eller alderdomshjem. Hjælper det ikke må større aktioner sættes i værk, herunder taktiske a-bomber i de svenske skove for at jage terroristrotterne ud samt landsætning af elitetropper, der uden tøven vil dræbe enhver bryllupsgæst eller ethvert skolebarn, så vi undgår, at terrornetværket kan udvides. I sidste ende kan det blive nødvendigt at jævne de 5 største svenske byer med jorden.

Der er ingen tid at spilde, - svenskerne formerer sig med lynets hast, så inden vi ser os om, er Skandinavien overbefolket med terrorbander af samme karakter som den svenske Gustav, - læg iøvrigt mærke til, at den nuværende svenske konge er opkaldt efter terroristen. Det giver stof til eftertanke!

KJ

Kommunistisk Politik 15, 2002

- End -