Frihedskamp er ikke terror -
solidaritet ikke terrorstøtte
 

Ophæv terrorlovene!
Annuller højesteretsdommen!

Af Stop Terrorkrigen

Pressemeddelelse 25. marts 2009

Fighter+Lovers

Højesterets skandaløse domfældelse af de 6 solidaritetsaktivister fra Fighters+Lovers beviser, at terrrorlovene, hvorefter de blev dømt, er et politisk redskab til at kriminalisere antiimperialistisk solidaritet og antikrigsarbejde. Det er i bund og grund en reaktionær politisk dom.

De skærpede anti-terrorlove var en del af og et diktat fra USA i forbindelse med George Bush’s fejlslagne ’krig mod terror’, som er blevet benyttet som påskud for ulovlige aggressionskrige mod Irak og Afghanistan, fortsat besættelse af Palæstina og til internationale menneskerettighedskrænkelser og torturvirksomhed over hele kloden.

Dommen understreger at der er behov for en politisk støttebevægelse for de nu dømte fra Fighters+Lovers, for Foreningen Oprør og andre, hvis retssager nu vil blive gennemført.

Der er brug for en stærk og samlet bevægelse for at få terrorlovgivningen ophævet som i deres væsen ikke bekæmper kriminalitet, men kriminaliserer politisk protest, ytringsfrihed og solidaritetsarbejde. Det er tæt forbundet med en bevægelse for at sætte Anders Foghs krigsfiorbryderregering på porten.

Højesteretsdommene mod Fighters+Lovers må annulleres – og de kommende retsfarcer afblæses!

- End -