Fjern 'terrorlovene'
 

Kamp til stregen
mod politisk repression

Af Gerd Berlev
Initiativet ’Væk med lømmelpakken

Tale ved demonstrationen Drop anklagerne mod klimaaktivisterne 11. marts 2010

Jeg er rigtig glad for at se jer her i dag
Jeg er rigtig glad fordi du og du .. og alle I andre er her

I udlandet – Sverige – Tyskland – Spanien – Italien
                 har der været protester mod den politiske repressionen og
mod lømmelpakken

Her i landet er medierne tavse som graven
                 og hvor er alle fanerne fra i tirsdags?
                hvor er de vrede fra arbejdspladserne?                             
                 hvor er de store NGO’er?
                 hvor er de store oppositionspartier?
                                           
Disse retssager, som vi protesterer imod i dag                                   
burde være en vigtig sag for alle, der råber op
om ytringsfriheden, demokratiet og den hellige grundlov
Rejs jer fra taburetterne og sofaerne og gå med på gaden

De omfattende beføjelser til politiet og dommernes følgagtighed
sætter grundlæggende retsprincipper ud af kraft
– aflytning, udspionering, overvågning og ransagning lovliggøres
uden dommerkendelse, uden begrundelser –
det ligner …. til forveksling …. en politistat

Sådan bliver terrorlovgivningen en trussel mod alle borgere og
mod de grundlovssikrede rettigheder: ytringsfrihed og forsamlingsfrihed
Og den bliver en underminering af demokratiet og
den enkelte borgers rettigheder

Lømmelpakken er blot den seneste stramning af loven i denne retning,
men det er en stramning, der
giver mulighed for længere og strengere straffe                         
og som giver politiet ret til at beslutte, hvornår stramningerne skal gælde.
                                                                                      
Det betyder at enhver protest mod uretfærdighed kan kriminaliseres
Det betyder at de retfærdige klimaprotester i december blev kriminaliseret
- det var Protester mod forhold der truer hele jordens befolkning og
livet på jorden!
Vi må ikke lade det ske uden at fortsætte og udvide protesterne
                                           
I Noah og Natashas sag og i flere af de kommende sager forsøger de at    
gøre enkeltpersoner ansvarlige for kollektive handlinger                                 
Ingen enkeltperson kan gøres ansvarlig for beslutninger
taget og udført i fællesskab
Det er en anklage mod os alle – vi er alle en del af bevægelsen
                       
Vi er alle organisatorer i en bevægelse for retfærdighed og
                      Klimaretfærdighed
De kan dømme enkeltpersoner, men de kan ikke dømme en hel bevægelse
Vi er alle under anklage

I gruppen Væk med lømmelpakken forbereder vi et varmt forår og           
vi støtter jeres aktioner og vi bakker op om kravene:

Drop alle anklagerne mod de politiske fanger
Ikke flere deportationer
Ikke flere fængselsstraffe
Løslad de politiske klimafanger NU

Den politiske repression vi oplever i Danmark skal møde kamp til stregen

Se også
Fotoreportage fra demonstrationen

- End -