Solidaritet er ikke terror
 

Retten til
åben international solidaritet 

Af Patrick Mac Manus 

Mandag den 15. marts afsiges dom mod Foreningen Oprør i Københavns Byret. Anklagemyndigheden kræver atten måneders ubetinget fængsling for støtte til befrielsesbevægelser.

Patrick Mac ManusForeningen Oprør griber fat i en umistelig tradition og en historie, som er grundlæggende for os alle. Vi lever i én verden, der har behov for globalt samarbejde og solidaritet. Danmark en del af denne verden. 

Uden det oprør, der ned gennem alle generationer har skabt og forsvaret menneskerettigheder, var vi ikke blevet til. Den tilkæmpede historie søges i disse år annulleret. Det er i stigende grad ’ulovligt’ at handle efter de grundlæggende erklæringer, som er udsprunget af en fælles og tilkæmpet virkelighed.

Menneskerettigheden er ikke opstået ved et skrivebord. Menneskeretten er opstået i generationernes og århundreders kamp om bedre vilkår. 

I disse år bliver retten til åben international solidaritet i stigende grad forhindret og forfulgt. Bevægelser fra besatte områder, fra forfulgte mindretal, fra samfund præget af afgrundsdyb ulighed og statslige overgreb er i dag stemplet som terroristiske. I en række lande er statsterrorismen den mest presserende og dødelige trussel mod befolkningers liv og velfærd.

Den rolle, som international solidaritet tidligere har spillet i løsning af konflikterne, er under voldsomt pres. Herudover er civil ulydighed, protestkampagner og faglige aktioner i stigende fare for at blive ramt af gældende terrorlovgivning. 

Folkeligt oprør er en historisk kendsgerning og i visse tilfælde: en fortsat nødvendighed. En nødvendighed, der indtræffer når alle andre handlingsmønstre er undertrykte og utilgængelige. 

Modstandens nødvendighed er ikke begrænset til den ’fjerne verden’. Den gælder også i Europa. I stigende grad søges dannelse af  en ’europæisk fæstning’ mod forandring. En neofascistisk dimension træder i disse år i mange lande frem. I sin tid var reaktionen for opdelt og for sent.

Historien, verden og konflikten vil også i fremtiden skabe nye dimensioner i menneskets forsøg på at definere livet og fremtiden, herunder også ’naturens rettigheder’: En erkendelse af menneskets nødvendige afhængighed og ansvar her på jorden. 

Selv en frifindelse af Foreningen Oprør vil ikke ændre dette. En hård domfældelse vil heller ikke ændre det. Det ville ikke være første gang eller sidste gang, at folkeligt oprør er blevet søgt forhindret, fordømt og fængslet.

Den anklagede er irsk digter  og politisk aktivist. Uddannet i filosofi og historie i Dublin og Tübingen, flyttet til Danmark i 1970. Formand for Landskomiteen Sydafrika-Aktion (1986-1990) og blandt talspersonerne for Foreningen Oprør siden dens stiftelse i 2004. Er anklaget for støtte til befrielsesbevægelser i verden med krav om ubetinget fængsling på halvandet år.

Udvalgte værker: Heksenes genkomst – om afrikanske udviklingsperspektiver (1993), Klagesand for Art O Laoghaire (1994), Fra Den udeblevne Apokalypse (1997),For endnu at kunne leve (2000), Den tilkæmpede historie (2009).

- End -