Afghanistan
 

Dansk krigsforbrydelse: Afghanistan 2008-2012

Regeringen og et folketingsflertal øger antallet af kampsoldater i Afghanistan og vil sende specialkorps i aktion – uden flertal i befolkningen

Kommunistisk Politik 22, 2008

Taleban tank

Krigen i Afghanistan er ved at udvikle sig til en ny katastrofe for USA og dets allierede, som længe har appelleret til andre lande om at sende flere tropper. Både Barack Obama og John McCain går ind for at øge antallet af amerikanske tropper i Afghanistan for at vinde krigen.

Den 30. oktober fremsendte Per Stig Møller så et beslutningsforslag til folketinget om at forlænge de danske besættelsestropper i Afghanistan til mindst 2012 og samtidig øge antallet af kamptropper til 750 samt udsende elitestyrker som frømandskorpset og en kamphelikopterenhed. Både udgifterne til besættelsesstyrken samt den økonomiske ’bistand’ til lakajregimet i Kabul skal øges, sidstnævnte med 25 pct. til 400 mio. kr. årligt. Prisen for krigen vokser ifølge de officielle oplysninger til ca. 745 millioner kr. fra 2009 mod 650 mio kr. i år.

Krigen går nemlig rigtig dårligt for besættelsesmagterne, som omfatter NATO-lande samt enkelte andre vestlige lande. Til evig skam har både Norge, Danmark, Sverige og Island tropper i Afghanistan.

Den afghanske modstand, anført af Taliban, er blevet betydeligt stærkere gennem de sidste år, og besættelsesmagternes tab er tilsvarende vokset stejlt. Hadet til besættelsesmagterne i den almindelige afghanske befolkning er stort, ikke mindst fordi NATO’s avancerede fly og våben har dræbt tusindvis af civile. Det forlyder, at modstanden er i færd med at bevæge sig mod Kabul, det eneste område, som den amerikansk indsatte lakaj-regering Karzai styrer.

Der findes ingen legitime, folkeretsgyldige begrundelser for den danske militære tilstedeværelse og krigsførelse i Afghanistan. En gang imellem forklarer regeringen den med, at forsvaret af Danmark mod terrorisme begynder der, ligesom kolonikrigene for mere end hundred år siden forklaredes som ’forsvar for civilisationen’. Nu er det ikke civilisation, men ’demokrati’, der udbredes med avanceret våbenmagt. Afghanistan har aldrig truet Danmark med terror.

Det meste af tiden forklares den danske krigsdeltagelse imidlertid slet ikke. Der henvises blot til FN og sikkerhedsrådet, hvis stormagtsblåstemplingen af besættelsen ikke kan forvandle en moderne kolonikrig til en retfærdig eller progressiv krig.

Også om Afghanistan har regeringen med en loyalt medvirkende opposition løjet over for danskerne fra dag ét. Men regeringen og det folketingsflertal, der støtter den fortsatte danske krigsforbrydelse i Afghanistan på ottende, niende, tiende, elvte og tolvte år, har ikke flertallet af befolkningen med sig.

Enhedslisten, der er imod den danske krigsdeltagelse, kunne benytte sine folketingsmandater til at afsløre den kolonialistiske røverkrig. I stedet meddeler Frank Aaen, at krigen er 'en fejltagelse'.

"Krigen i Afghanistan er ligesom krigen i Irak en fejltagelse. Den hviler på den fejlagtige opfattelse, at demokrati kan indføres fra oven. Begge krige har stik imod hensigten styrket ekstremisterne og øget terrortruslen mod Danmark", skriver han i en pressemeddelelse.
Det må kaldes en skønmaling af motiverne bag en imperialistisk krig..

Det danske folk kræver de danske tropper hjem - og fuldt stop for krigen og besættelsen!

Se også

Tilbagetrækning af invasionsstyrkerne er den eneste løsning på konflikten i Afghanistan
Udtalelse fra den afghanske modstand, Frit Afghanistan Blog

Fogh: Flere krigsløgne, mere blod på hænderne
Kommunistisk Politik 22, 2008

- End -