Afrika: Krise og konflikt
 

Mediebedraget og de virkelige årsager til hungersnøden i Somalia

Af William Bowles

Hungersnøden, sulten og tørsten i Somalia og tilstødende regioner er reel Men er de officielle forklaringer på katastrofen nu også rigtige?

Somalia: Masser af våben - Ingen mad
Somalia: Masser af våben - Ingen mad

BBC’s nyhedsdækning af hungersnøden i Somalia har fyldt æteren, og sådan er det altid når ’naturkatastrofer’ indtræffer. Fundamentalt er det ikke meget andet end indsamlingsreklamer betalt af vore skattepenge, med endeløst gentagne billeder af udmagrede babyer og døende folk. De tjener ikke tjener noget informationsformål, men prøver bare at knappe vores pengepung op.  Og naturligvis har det i tilgift den fordel, at det kan distrahere fra vores egen situation – indtil den næste krise rammer os.       

Tilfældet Somalia viser, at hungersnød fra sent i det  20. århundrede ikke er et resultat af mangelen på mad. Tværtimod. Hungersnød anspores som resultat af overforsyning af korn på verdensplan. Siden 1980’erne er kornmarkederne blevet dereguleret under Verdensbankens overvågning og USA’s kornoverskud anvendes systematisk, som i tilfældet Somalia, til at ødelægge landbruget og destabilisere den nationale fødevareproduktion. Sidstnævnte bliver under sådanne forhold langt mere sårbare for omskiftelser med tørke og miljømæssig degradering – Michel Chossudovsky.

Nyhedsdækningen kompliceres yderlige af det faktum, at katastrofen sker under en vestligt skabt og fortsat ’krig mod terror’. Således er forbudet mod, at hjælp når ind i områder, der kontrolleres af al-Shabah, blevet brugt af BBC, skønt depræsenterer os for modstridende historier om emnet.

Den 6. juli bragte BBC en historie  med overskriften ‘Somaliske islamister ophæver forbud mod nødhjælp til tørkeofre’, men derpå læser vi den 22. juli, at det på en eller anden måde var lykkedes al-Shabah at  opretholde det forbud, som det angiveligt havde ophævet: ’Somaliske islamister fortsætter forbud mod nødhjælp’. På mig virker det, som om BBC taler med to tunger. (Note 1)

Men hvad med USA’s sanktioner der er på plads imod Somalia? BBC bragte en historie om de sanktioner, der blev sat i værk af Obama i april 2010, som forbød enhver amerikansk hjælp til områder kontrolleret af al-Shabah (hvad der nærmest vil sige hele landet på nær få gader i det, der er tilbage af hovedstaden  Mogadishu) og nu revideret med følgende forbehold, der er udarbejdet af viceadministratoren af USAID:

”Det, vi har brug for, er forsikringer fra Verdens Fødevare Program og fra andre agenturer, FN eller andre agenturer, både i den statslige sektor og fra NGO’er, der er villige til at operere i Somalia og bekræftende kan sige os, at de ikke bliver beskattet af al-Shabah, at de ikke tvinges til at udbetale  bestikkelse til al-Shabah, at de kan operere uhindret” (’USA ’vil hjælpe islamistiske områder i det hungersnødsramte Somalia’, BBC 20. juli 2011).

Med andre ord: endnu er der ingen hjælp sendt fra USA. Så realiteterne afslører overskriftens påstande.

I mellemtiden: Droneangreb

”Det kaldes  et’insektsplat’, plamagen af blod, ben og indvolde, der markerer stedet for et succesfuldt drone-angreb. For dem, der bemander kontrolbordene i Nevada, betyder det ’formodede militante’, som netop er blevet ’neutraliseret’. For de mennesker, som bor der, repræsenterer det i de fleste tilfælde en familie, der er tilintetgjort, et ødelagt hjem”.
(”Mord via videospil og ’Insekt splatter’: CIA dronekrig i Pakistan”, af Muhammad Idrees Ahmad.    

BBC er mere påholdende hvad angår død ved droneangreb. Billeder af de utalte ofre på jorden for  imperiets drone angreb er også noget tyndere (dvs lig nul) med i alt kun 6 historier mellem den 27. maj og dags dato - og ingen closeups af ’insektsplat’. Men hver gang en af imperiets soldater dør et eller andet sted, oplyser BBC os ikke blot os om dødsfaldet, men vi får oven i købet fotos og en kort biografi. Noget tilsvarende overgår ikke pakistanere, der udraderes så skødesløst af nogen, der sidder i et værelse i North Carolina og spiller ægte dødelige videospil.

Hvor tilbageholdende BBC er om imperiets dødsregn fra himmelen opsummeres således:
”USA påstår, at området er hjemsted for al-Queda og Taliban oprørere.”
”USA siger, at militante, der har fundet tilflugtssted i disse områder, er involveret i angreb på NATO-styrker i Afghanistan, Nord og Syd Waziristan,  regelmæssigt er mål for drone angreb.”(….)
”Et antal militante, nogle af dem ledende, er blevet dræbt i disse angreb, men også mange civile er blevet slået ihjel”.
 (Pakistan: Droneangreb i Waziristan dræber 30, BBC d.12. juni 2011)

BBC er tilmed holdt op med at indsætte ordet ’formodede’ foran ’militante', da den eneste kilde til påstandene om ’døde militante’ synes at være det amerikanske militær, og man kan spekulere over,  hvor mange ’mange civile’ reelt er, da ingen bekymrer sig om at tælle disse ’insektsplatter’.

Den internationale Vautafond som ’naturkatastrofe’

Diskrepansen er total: På den ene side endeløse videooptagelser af afmagrede somalier, som trasker igennem et udtørret (eller oversvømmet) landskab, og på den anden – intet, bortset fra en PR-almisse uddelt af imperiet.

Virkeligheden bag ’naturkatastrofen’ i Somalia er hele vejen igennem en anden end den de vestlige medier giver af hændelserne på Afrikas Horn og rækker tilbage til Den Internationale Valutafonds omdannelse af Somalia til ’en mislykket stat’ i 1991.

”Dybt under overfladen af det tragiske somaliske drama sidder fire amerikanske olieselskaber i det stille på en lovende formue i eksklusive koncessioner til at udnytte og udplyndre et tital millioner hektar af Somalias landområder.”
”Ifølge dokumenter gravet frem af The Times, blevnæsten to tredjedele af Somalia overdraget til de amerikanske oliegiganter Conogo, Amoco, Chevron og Phillips i årene lige op til den pro- amerikanske somaliske præsident Mohamed Siad Barre blev væltet ,og landet styrtet i kaos i januar 1991.”
 (’Somalia: Hungersnødens reelle årsager” af Michael Chossudovsky , den 21. juli 2011).

Mellem 5. juli og 3. august bragte BBC 30 historier on hungersnøden i Somalia, men ikke en eneste af dem fortalte Somalias historie eller Vestens rolle i at skabe de betingelser, der har ført til den indeværende  katastrofe.

”Somalia var en landbrugssøkonomi baseret på ’byttehandel’ imellem nomadiske hyrder og små bønder. Nomaderne udgjorde 50 % af befolkningen. I 1970’erne førte bosættelses-programmer til udvikling af en betragtelig sektor af kommerciel kvægdrift. Kreaturer bidrog til 80 % af eksportindtægterne op til 1983. Trods den tilbagevendende tørke forblev Somalia praktisk taget selvforsynende med fødevarer frem til 70’erne.

Den Internationale Valutafonds og Verdensbankens intervention i starten af 1980’erne bidrog til at skærpe Somalias landbrugskrise. De økonomiske reformer undergravede de skrøbelige byttehandels- forbindelser mellem ’nomadeøkonomien’ og den ’bofaste økonomi’  - dvs. mellem nomaderne og småbønderne -  der var karakteriseret ved pengetransaktioner så vel som traditionel tuskhandel. Et yderst stramt spareprogram blev påtvunget regeringen frem for alt for at løse de  midler, der krævedes for at afbetale Somalias gæld til Paris-Klubben. Faktisk gik en stor del af gælden til finansielle institutioner, baseret i Washington”. (Chossydovsky)

Så, i stedet for at være en ‘naturkatastrofe’, kan begivenhederne i Somalia spores direkte til Vestens intervention -  en intervention gennemtrumfet overfor mindst 100 forgældede økonomier verden over under navnet ’strukturel tilpasning’.

Note
1. World Food Program in Somalia: Angel of Mercy or Angel of Death? Af Thomas C. Mountain

- End -