AFRICOM’s rolle
 

 

USA  invaderer Afrika

Krigen om ressourcerne og erobringen af Mali

Af Timothy Alexander Guzman


USA’s Afrika Kommando (AFRICOM) blev dannet i 2007 under forsvarsminister Donald Rumsfeld som en del af Bush administrationen som et militært kommandocenter der dækker hele det afrikanske kontinent. Deres mål var at sætte et permanent fingeraftryk på Afrika for at skabe den fred og sikkerhed der passer til USA’s interesser.

I en presseudtalelse fra Det hvide Hus d. 6. februar 2007 annoncerer Bush administrationen, at en ny, centraliseret US kommando nu vil være repræsenteret I Afrika gennem AFRICOM.

 ‘Denne ny kommando vil styrke vores sikkerhedssamarbejde med Afrika og skabe nye betingelser for at støtte mulighederne for vores partnere I Afrika. Afrika Kommandoen forstærker vores bestræbelser på at bringe fred og sikkerhed til Afrikas befolkning og virke for vores fælles mål for udvikling, sundhed, uddannelse, demokrati og økonomisk vækst i Afrika

De interessante ord i presseudtalelsen er ‘udvikling’ og ‘økonomisk vækst’.
Der er en hel række elementer der har at gøre med AFRICOM og dets mission. For det første den rivalisering den vil tage op i forhold til Kina og andre lande, der har diplomatiske eller forretningsmæssige forbindelser med afrikanske stater. Særligt vestlige lande som Frankrig og Storbrittanien, der koloniserede Afrika for flere århundreder siden -  enten ved at indgå aftaler med afrikanske ledere der så en fordel i dette - eller gennem magt.

USA og dets vestlige allierede bruger militær magt, enten gennem invasion eller ved at sætte statskup i værk i det pågældende land. AFRICOM’s mål er at eliminere Kina og andre landes indflydelse i regionen. Afrikas naturressourcer er et vigtigt element at tage i  betragtning, da de omfatter olie, diamanter, kobber, guld, jern, kobolt, uranium, bauxit, sølv, petroleum, særlige træarter og tropiske frugter.

For at give en idé om, hvad der er på spil for USA,  kan det nævnes, at Vestafrika alene bidrager med 20 % af USA’s forbrug af kulbrinte. USA’s erhvervsinteresser i Afrika har brug for naturressourcerne til at tilfredstille deres appetit på profit – et faktum man ikke må glemme. USA skaber konflikter for at retfærdiggøre deres tilstedeværelse på det ressourcerige kontinent med alle midler.  Som Rahm Emanuel, den tidligere chef for præsident Obama’s stab engang  sagde: ‘Ingen krise bør gå til spilde’ – et motto  Washington tydeligvis har taget til sig.

I staten af 2012 fandt tuareg-oprøret sted i den nordlige del af Mali, en konflikt der betød flere uafhængighedskrige imod Malis regering i Sahara-regionen Azawad. Den malinesiske regering tabte dets nordlige region til tuareg seperatisterne. Tuaregerne er et nomadefolk der lever i  den nordlige del af landet sammen med en lokal islamisk, militant gruppe ved navn Ansar Dine. Anser Dine var allieret  med Islamisk Maghreb (AQIM) en gruppe indenfor Al Qaeda der efterhånden skubbede tuaregerne ud og indførte sharialovgivning. Mali’s Timbuktu blev en spøgelsesby efterhånden som Ansar Dine og Islamisk Maghreb overtog magten. Begge grupper modtog våben fra Libyen efter den amerikansk ledte NATO-invasion.

Krisen startede da Malis demokratisk valgte regering under Amadou Touman Touré blev væltet den 21. marts (2012) som en følge af dens dårlige håndtering af situationen. Lederen af militærkuppet var kaptajn Amadou Haya Sanogo,  trænet I USA ved ‘adskillige lejligheder’ i følge en artikel i Washington Post d. 23. marts 2012. Det står klart, at Washington stod bag Sanogos kup.

Nu ønsker USA en invasion af ‘humanitære årsager’. Men som vi alle burde være klar over betyder ‘humanitær intervention’ bare ‘økonomisk intervention’, for det centrale for en sådan intervention vil være de uhyre værdier som guld, olie og landbrugsvarer som USA og andre vestlige magter ønsker at udnytte. Det vestligt kontrollerede FN ønsker at indføre sanktioner for det nordlige Mali på grund af dets bånd til terrorister.

Dette vil være det første skridt mod en intervention fra Vesten. AFRICOM’s sande formål er, at ødelægge afrikanske nationer og indstallere marionetregeringer der adlyder Washington.

Hvordan opnår de deres mål? Skab krisen og tilbyd kuren. AFRICOM er svaret.

Oversat fra engelsk af Stop Terrrorkrigen

Originalartikel:
America Invades Africa: The Resource War and the Conquest of Mali
Global Research

- End -