Aktioner
 

Åben opfordring til whistle-blowing

Hjælp med at afdække sandheden om baggrunden
for Danmarks deltagelse i krigen mod Irak

Danmark er repræsenteret med et stort antal besættelsestropper i Irak. Modstanden i den irakiske befolkning vokser dag for dag, og opgaverne bliver stadig vanskeligere og farligere at løse.

Begrundelserne for at have ført krig mod Irak - både de officielle og de uofficielle - er smuldret. Der er ikke blevet fundet masseødelæggelsesvåben, FN's generalsekretær Kofi Annan har sagt, at krigen var ulovlig og i strid med FN-Pagten, og senest har Donald Rumsfeld indrømmet, at der aldrig var beviser for en forbindelse mellem Irak og al-Qa'ida. Krigen har derimod ført til en eskalering af terroren - både i Irak og i andre lande.

Danmarks deltagelse i krigen vækker med rette stigende bekymring og utilfredshed i den danske befolkning. Der er aldrig blevet iværksat en uvildig undersøgelse af baggrunden for krigen, hvorfor et antal vigtige spørgsmål fortsat er ubesvarede:

* Hvor tidligt traf regeringen sin beslutning om at deltage i krigen?

* Hvorfor hævder regeringen fortsat, at beslutningen var baseret på åbne kilder?

* Hvilke kilder baserede regeringen i virkeligheden sin beslutning på?

* Hvilke papirer blev udarbejdet til brug for beslutningen?

* Hvorfor har regeringen aldrig fremlagt relevante efterretningsvurderinger for Folketinget?

* I hvilken udstrækning var de danske efterretningsvurderinger bestillingsarbejde baseret på mangelfulde efterretninger?

* Hvilke hemmelige politiske drøftelser førte til vedtagelsen af lovforslaget om at deltage i krigen med kun 61 jastemmer?

* Hvilke betænkeligheder var der blandt regeringspartierne, topembedsmænd og forsvarsledelsen med hensyn til at deltage i krigen?

* Hvorfor ignorerede efterretningsfolk og politikere velinformerede åbne kilder som Hans von Sponeck og Scott Ritter, der i oktober/november 2002 begge advarede den danske regering om, at beviserne mod Irak var forfalskede?

* Hvorfor ændrede regeringen sine argumenter for at deltage i krigen fra først at være Iraks besiddelse og produktion af masseødelæggelsesvåben til siden at være Iraks manglende samarbejdsvilje over for FN?

Undertegnede opfordrer hermed enhver, der kan belyse disse spørgsmål, til at delagtiggøre offentligheden i sin viden!

”Whistle-blowing” er en nødvendig sikkerhedsventil i situationer, hvor de almindelige demokratiske spilleregler viser sig utilstrækkelige

Frank Søholm Grevil
tidl. medarbejder i Forsvarets Efterretningstjeneste

Tom Clark
Grundlovskomiteen 2003

Peter Kofod
CensurNyt.dk, tidl. 'menneskeskjold' i Irak

Se den foreløbige liste over underskrivere på Censurnyt
-
Hvis du også vil sætte dit navn bag denne tekst, så send en mail med navn, adresse og evt. stilingsbetegnelse til
redaktion@censurnyt.dk

________________________________________________________

ARKIV TIDLIGERE AKTIONER