Fredspolitik
 

ÅBENT BREV TIL
USAs PRÆSIDENT

Initiativet Stop Terrorkrigen/
Fredsmarchen i København 20. april 2002


ENGLISH VERSION HERE

USAs præsident
c/o Den amerikanske Ambassade
Dag Hammarskiölds Allé 24
2200 København N
D A N M A R K

København, 20. april, 2002

Hr. præsident,

NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE

Med vores demonstration i København idag protesterer vi mod den såkaldte "terrorkrig", som kun forværrer den allerede faretruende mellemfolkelige situation.
Vi opfordrer Dem til øjeblikkeligt at stoppe krigsanstrengelserne!
Stop krigen!

Som borgere i Danmark tager vi helt afstand fra, hvad vi opfatter som den amerikanske regering og de allieredes hensynsløst uforsvarlige felttog.

Vi bekræfter vores vilje til at modstå og modsætte os dansk krigsdeltagelse, samt enhver støtte til Deres "terrorkrig, hvadenten den føres mod Jugoslavien, mod Afghanistan, mod Irak eller - som nu - mod befolkningen i de israelsk-okkuperede, palæstinensiske områder.

For Dem, hr. præsident, såvel som for den danske statsminister, hr. Fogh Rasmussen, er det måske "forståeligt og forklarligt", at Israel har et behov for at forsvare sig selv. Men for os er hr. Sharons åbne krig mod det palæstinensiske folk aldeles uacceptabel!
Derfor vil vi aldrig kunne acceptere Deres korstog!

Senest har det amerikanske overfald på afghanerne og det ekstremt brutale israelske overfald på palæstinenserne åbnet hele verdens øjne for, at Deres krig vil føre os derhen, hvor ingen ønsker at være.

Hr. Præsident!

I Danmark vil vi aldrig tage del i Deres "terrorkrig".

 

Underskrevet af
Per Fosgrau
Pressesekretær
STOP TERRORKRIGEN

c.c.
Hr. statsminister Anders Fogh Rasmussen
Prins Jørgens Gaard
1218 København K

Initiativet STOP TERRORKRIGEN
Medborgerhuset
Blågården Blågårds Plads 3
2200 København N
D A N M A R K

Se også
Til den danske regering og folketinget