Analyse
 

Michel Chossudovsky og "Amerikas krig mod terror"

En anmeldelse i flere dele af Stephen Lendman - Del 1

Introduktion ved Stop Terrorkrigen:

Michel ChossudovskyMichel Chossudovsky er en fremtrædende akademiker, forfatter, aktivist og utrættelig forsker, der koncentrerer sig om Amerikas imperialistiske korstog for kontrol med jordens markeder, resourcer og billig arbejdskraft. Han er kanadisk økonom af profession og har undervist på University of Ottawa og på akademiske institutioner i Vesteuropa, Latin Amerika og Sydøst Asien.

Han har endvidere været økonomisk rådgiver for udviklingslandes regeringer og rådgiver for mange internationale organisationer, inkl. FN Development Programme (UNDP), FN Economic Commission for Latin America og Caribbean, International Labour Organization (ILO) og World Health Organization (WHO). 

Han er tillige direktør for Centre for Research on Globalization og redaktør for dets internationalt anerkendte og meget læste website, Global Research.ca.

Chossudovskys bog "Amerikas krig mod terror" er en stærkt udvidet version (2005) af "War and Globalization: The Truth behind September 11." (2002) .... Bogens formål er ifølge Chossudovsky "at tilbagevise den officielle historie og - under brug af detaljeret bevismateriale og dokumentation (ikke spekulation kun baseret på meninger ) - at afsløre virkeligheden bag Amerikas "krig imod terrorisme", der er lige så relevant nu, som da bogen første gang blev udgivet."

Foromtale - fra anmeldelse af førsteudgaven af Chossudovskys bog af Kéllia Ramares, Online Journal Associate Editor

Chossudovsky forklarer i sin bog, hvordan Washington har støttet islamistisk terrorisme siden Carter-administrationen. Han forbinder bin Laden med CIA og viser, at det pakistanske efterretningsvæsen (ISI) har tætte forbindelser til både CIA og al Qaeda. Chossudovsky afviser "The Blowback Thesis" dvs. den opfattelse, at Osama og hans allierede har vendt sig imod USA, og han viser hvorledes islamisk terrorisme faktisk gavner Washingtons dagsorden.

"War and Globalisation”  bygger på officielle regeringsdokumenter, politiske erklæringer, rapporter fra store nationale og internationale presseorganer og vigtig uafhængig forskning inklusive dele af Chossudovskys egen forskning som dokumentation af de mange grunde til, at den amerikanske regering støtter islamisk terrorisme. Internationalt er der en strid om olje, kontrol med narkohandlen og vedvarende antagonisme overfor og konkurrence med Rusland og Kina. På hjemmefronten er der undertrykkelse af opposition og militarisering af amerikansk politik og økonomi.

Sluttelig fremlægger Chossudovsky i sin bog en barsk virkelighed for sine læsere : terrorisme er et redskab der bruges til at opretholde og udvide den korporative kapitalismes vækst, anført af den amerikanske dollar og bakket op af USA's militærmagt; virkeligt demokrati, retsstaten og international lov tilsidesættes.

“War and Globalisation: The Truth Behind September 11” er et af disse arbejder, som samler brikkerne til et mønster, og som burde være obligatorisk læsning, især for medie-vildførte, historie-udsultede amerikanere.

Anti-globaliseringsaktivister fra alle lande vil finde kap. IX "Disarming the New World Order" af særlig interesse. Dens første sætning er den klippegrund hvorpå opposition imod den nye verdensorden må hvile: "Krigen imod terrorisme er en løgn."

Men i dette kapitel diskuterer Chossudovsky også modstandens metoder. Han erklærer at "socialdemokratiske ledere og venstreorienterede politikere er blevet indrullerede ... Krav, underskriftsindsamlinger og deklarationer bliver formuleret til ringe nytte ... Organiseringen af mod-topmøder kan ikke udgøre grundlaget for denne kamp."

I lyset af den kendsgerning at 15 mio. mennesker over hele verden marcherede imod invasionen af Irak bare for at se den blive udløst en måned senere vil politiske aktiviser stå sig ved at læse Chossudovskys kritik af social protest, før de går igang med deres næste projekt. Faktisk vil en grundigere gennemgang af udfordringerne i forbindelse med tilvejebringelse af en mere effektiv  oppositon være et oplagt emne for en ny Chossudovsky bog.

Anmeldelse af Chossudovskys 'Amerikas Krig mod terror'

Af Stephen Lendman
Rense.com

En  oversigt

Chossudovsky kalder det en komplet fabrikation "baseret på den illusion, at en enkelt mand, Osama bin Laden (fra en hule i Afghanistan og en hospitalsseng i Pakistan) narrede det $40 mia. finansierede amerikanske efterretningsapparat."
Han kalder det i stedet, hvad det faktisk er - et påskud for en permanent erobringskrig  med sigte på en "Ny Verdensorden" til fordel for Wall Street og den finansielle elites interesser, det amerikanske militær-industrielle kompleks, Big Oil og alle andre monopol interesser, der profiterer enormt af en omfattende plan, der skader befolkningens interesser, mens den påråber sig at beskytte den og potentielt hele menneskeheden.

Morgenen efter 9/11 tøvede Bush administrationen ikke et øjeblik, før det fortalte verden, at det var al Qaeda, som angreb World Trade Center (WTC) og Pentagon, underforstået at Osama bin Laden var hovedskurken - færdigt arbejde, uden så meget som en kriminalteknisk og efterretningsmæssig analyse til sammenfatning af al tilgængelig information.

Det var der intet behov for, for som Chossudovsky forklarer:
"Denne samme (9/11) aften kl. 9:30, blev der dannet et krigskabinet sammensat af et udvalgt antal toprådgivere fra efterretningsvæsen og militæret. Kl. 11:00 ved afslutningen af dette historiske (White House) møde, blev ´krigen mod terror' officielt iværksat," og resten er historie.

Chossudovsky fortsætter: "Beslutningen om at føre krig imod Taliban og al Qaeda som gengæld for angrebene 9/11 blev (omgående) bekendtgjort , hvor nyhedsoverskrifter den følgende dag med sikkerhed henførte til "statsligt ansvar" for de dermed forbundne angreb: De dominerende medier opfordrede samstemmende til militær gengældelse imod Afghanistan, selvom der ikke forelå noget bevis for, at Taliban-regeringen var ansvarlig, fordi den faktisk ikke var det, og vi vidste det.

Fire uger senere, den 7. oktober, begyndte en længe planlagt illegal aggressionskrig, Afghanistan blev bombarderet og derefter invaderet af amerikanske styrker, der arbejdede i partnerskab med deres nye allierede - The United Front for the Salvation of Afghanistan - eller den såkaldte Nordalliances "krigsherrer." Deres tidligere repressive herredømme var så ekstremt, at det var den primære anledning til Talibans fremkomst, og deres comeback har nu foranlediget dens genopståen.

Chossudovsky forklarer endvidere, at den amerikanske befolkning ikke "er klar over, at en storstilet krig aldrig har været planlagt og udført i løbet af uger." Denne krig var ligesom alle andre under forberedelse i månedsvis og behøvede kun, hvad general Tommy Franks kaldte en "terroraktion med massive tab til følge" for at vække den fornødne harme i befolkningen til at Bush administrationen kunne iværksætte den efter at have erklæret "krig imod terror."

Chossudovsky afslører dette som et svindelnummer i kraft af grundig og gennemgribende forskning.

Han har været i front med historien lige siden afdækningen af "myten om en ´ydre fjende´ og truslen fra ´islamistiske terrorister´, (der blev) hovedhjørnestenen i Bush administrationens militærdoktrin." Denne tillod Washington at føre permanente aggressive krige begyndende med Afghanistan og Irak, at ignorere international lov og i kraft af undertrykkende love som Patriot and Millitary Commisions-lovene at "ophæve den amerikanske forfatnings borgerlige friheder og regering" . Et centralt mål igennem det hele har været og er fortsat Washingtons forsøg på at kontrollere verdens energiforsyning, primært olje, begyndende i Mellemøsten, hvor to tredjedele af de kendte reserver befinder sig.

Med dette formål for øje skabte Bush-administrationen en fiktiv ´"ydre fjendtlig" trussel, uden hvilken ingen "krig imod terrorisme" ville være mulig, og ingen krige i udlandet kunne føres. Chossudovsky eksponerer i sin bog grundlaget for  hele planen. Han afdækker beviser for, at al Qaeda "var et produkt af CIA, der går tilbage til den sovjet-afghanske krig" og at Washington "bevidst støttede Osama bin Laden, mens han samtidig blev sat på FBI´s ´most wanted list´ som verdens fremmeste terrorist".

Han forklarer, at CIA (siden 1980´erne og tidligere) aktivt, men fordækt har støttet international terrorisme  og at "fjende nummer 1", bin Laden,  den 10 sept. 2001 som bekræftet på CBS af Dan Rather, befandt sig i et militærhospital i Rawalpindi i Pakistan. Han kunne nemt have været arresteret, men blev det ikke, fordi vi havde et "bedre formål" i tankerne for "Amerikas bedst kendte flygtning (med henblik på) at give ´krigen mod terror´ et ansigt (overfor offentligheden)". Det var altså ensbetydende med at holde bin Laden på fri fod til at spille rollen. Hvis han ikke havde eksisteret, ville vi være nødt til at opfinde ham, men det kunne også have været arrangeret.

Bush- administrationens nationale sikkerhedsdoktrin behøver fjender på samme måde som alle imperier på march gør det. I dag bygger "Fjende nr. 1" på fiktionen om bin Laden-anførte islamiske terrorister, der truer den vestlige civilisations overlevelse.

Faktisk har Washington imidlertid brugt islamiske organisationer som Islamisk Jihad som et "hovedinstrument for amerikanske militær-efterretnings operationer på Balkan og imod det tidligere Sovjetunionen", mens de samtidig beskylder disse organisationer for angrebene 9/11 og kalder dem en trussel imod Amerika.

"Amerikas krig mod terror"- In-Depth: Bogen er i fire dele, der  vil blive behandlet i fire indlæg på Stop Terrorkrigen for at anskueliggøre det væsentlige indhold og karakteren af den gennemgribende dokumenterede og kraftfulde mængde information, der findes ii bogens 365 sider - en sund kost for hver dag i året.  

Flere oplysninger om 'America's War on Terrorism' her

Oversættelse og tilrettelæggelse: Hans Pendrup

- End -