Analyse
 

Exit Uffe Elleman – eller "Ak, hvor forandret"

Ikke kun baltisk kollaps

v. Hans Pendrup

Det gik helt anderledes end Uffe Ellemann-Jensen troede.
Hans jubelfortællinger om de baltiske lande og Irland var ammestuesnak  - banal propaganda

Anti-regeringsdemonstration i Riga januar 2009

Protest mod den lettiske regerings krisepolitik Riga januar 2009
Økonomien er kollapset og regeringen trådt tilbage

I febr. 2005 tiltrådte Uffe Ellemann-Jensen som adjungeret professor ved Handelshøjskolen - eller som den nu hedder "Copenhagen Business School" med en forelæstning om The Baltic Sea Region

Her sagde han bl.a. (Information febr. 2005):
"Det område har et enormt potentiale. Man har gennemgået enorme lidelser, og alligevel er der kommet meget positivt ud af det. Man kan lære meget af udviklingen i det område," siger han.Eksempelvis er det lige nu i de østeuropæiske lande, at den største økonomiske vækst foregår: "Tilsammen har alle landene et GNP som Hollands, men de gennemgår lige nu en hurtig udvikling."

Således kan man på skærmen bag Uffe Ellemann-Jensen se, at den gennemsnitlige vækst i EU-landene er på sølle 1,4 procent, mens Slovakiet og Polen ligger på 3,7 procent og Letland - de dukse - har en vækst på hele 11,4 procent."
Der er med andre ord fremtid i området, mener Uffe Ellemann

"Isn't that a fantastic example?"

Uffe Ellemann-Jensen er heller ikke i tvivl om, hvorfor det går så godt - det viser et nyt billede på skærmen bag ham nemlig. Her ses udviklingen i Irlands økonomi efter, de trådte ind i EU.
"Da de kom ind, var de helt fattige, men i dag er de et af de rigeste lande. De har blandt andet overhalet englænderne, som i sin tid så ned på dem."
 Og "Isn't that a fantastic example?" som Uffe Ellemann-Jensen spørger.

Han konkluderer derfor, at de østeuropæiske lande inden længe vil være rigtig gode partnere for Danmark og EU: "Hvis de bevarer den vækst, de har nu, så vil vi inden for min levetid kunne risikere at skulle gå til dem og bede om hjælp," siger han. Derfor er der god grund til at tage godt imod de nye lande: "Co-existence or no exinstence," som der nu står bag Uffe Ellemann-Jensen.

Det er den danske digter, Piet Hein, der også er med på det engelske.

Det fantastiske eksempel fire år efter ...


Letland står i EU´s værste nedtur (Radioavisen 25 febr. 2009)
Øst-kollaps kan koste banker 275 mia dollar (Børsen 25 febr. 2009)

Et sammenbrud i ejendomspriserne og en kraftig svækkelse af økonomien i Central- og Østeuropa (CEE-landene) vil øge eurolandenes offentlige gældsætning og føre til betydelige tab for bankerne i Europa. Det forudser Danske Bank.

"Ekspansionen i CEE-landenes finanssektor de seneste årtier har i stor udstrækning være drevet af, at de vesteuropæiske banker. Nu hvor den globale økonomiske krise rammer CEE-landene, giver de afsmittende virkninger på eurolandene anledning til stigende bekymring," skriver Danske Bank i en risikoanalyse af de vesteuropæiske landes eksponering mod krisen i Central- og Østeuropa.

Den Danske Bank arbejder med tre risiko-scenarier for udviklingen i CEE-landene. Et mildt scenario, et mellemscenario og et grimt scenario.

  • Det milde scenarie: De vesteuropæiske bankers samlede tab vil udgøre 83 mia. dollar i dette scenario.
  • Mellemscenariet: Andel af nødlidende lån vil stadig være 5 pct. i Tjekkiet, 10 pct. i Polen, Slovakiet, Ungarn, Hviderusland og Rusland og 15 pct. i Bulgarien, Rumænien, de baltiske lande og Ukraine. Tabene vil udgøre 5,5 pct. af BNP i Østrig og 3,0 pct. af BNP i Sverige.
  • Det grimme scenarie: De samlede tab for vesteuropas banker beløber sig til 275 mia. dollar.
Hvem skal nu betale?

Erfaringer fra Argentina

I 2001 reagerede Argentinas ledere på krisen med en brutal nedskæringspakke fra IMF, skriver Naomi Klein i The Nation: $9 billioner i forbrugsnedskæringer hvoraf meget ramte sundhed og uddannelse. Dette viste sig at være en fatal fejltagelse. Fagforeninger iværksatte en generalstrejke, lærere flyttede deres klasser ud på gaderne og protesterne tog ingen ende.

Denne samme afvisning fra befolkningen af at bære konsekvenserne af krisen forener mange af protesterne i dag. I Letland har meget af den folkelige harme rettet sig imod regeringens spareforanstaltninger --- massefyringer, reducerede sociale ydelser og nedskårne lønninger i den offentlige sektor ... altsammen for at kvalificere landet til store lån fra den Internationale Valutafond IMF med deraf følgende nedskæringer.
Tilsvarerende protest aktioner har fundet sted i flere andre kriseramte lande. 

(6. februar 2009: Naomi Klein: Public Revolt Builds Against Rip-off Rescue Plans for the EconomyGovernments that respond to a crisis created by free-market ideology with the same bad ideas will not survive to tell the tale.)

Et dystert fremtidsperspektiv

Regeringer over hele jorden forbereder sig på en bølge af voldelige protester over den økonomiske udvikling. Krige kan blive følgen, skriver Michael Klare i en artikel på Tomdispatch.com 24 febr.

Den globale økonomiske nedsmeltning har allerede forårsaget bank konkurser, bankkrak, virksomhedslukninger og tvangsauktioner, og vil i de kommende år kaste millioner ud i arbejdsløshed over heller verden. Men en anden faretruende konsekvens af krakket i 2008 er først fornylig kommet frem: øget civil uro og etniske konflikter. En udvikling, der måske kan føre til krig.

Man kan faktisk, hvis man vil have et dystert indtryk, hænge et verdenskort op på væggen og begynde at indsætte røde nåle, hvor voldelige episoder allerede har fundet sted.  Athen (Grækenland), Longnan (Kina), Port-au-Prince (Haiti), Riga (Letland), Santa Cruz (Bolivia), Sofia (Bulgarien), Vilnius (Lithauen), and Vladivostok (Rusland) kunne være en begyndelse. Mange andre byer fra Reykjavik, Paris, Rom, og Zaragoza til Moskva og Dublin har været vidne til enorme protester over stigende arbejdsløshed og faldende lønninger, protester, der var fredelige takket være tilstedeværelsen af et stort opbud af uropoliti.

Hvis man har indsat orange nåle på disse steder ... ingen endnu i de Forenede Stater ... så vil kortet allerede være glødende af aktivitet. Hvis man kan lide at gamble er et sikkert bud, at dette kort hurtigt vil være oversået med røde og orange nåle. 
(Efter  Tomdispatch.com. 24. februar 2009. A Planet on the Brink: Economic Crash Will Fuel Social Unrest af Michael T. Klare)

Klip, oversættelse og redaktion: Hans Pendrup

- End -