Brændpunkt Korea
 

DDF Korea har som alle andre ret til at opsende raket
med satellit til fredelige formål

Af Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea


Nordkoreas nye lder Kim Jong-Un

Den Demokratiske Folkerepublik Korea meddelte for godt en uge siden, at man er i gang med at forberede opsendelse af en observationssatellit kaldet ”Kwangmyongsong Nr. 3” i midten af april.

Opsendelsen falder sammen med fejringen af DDF Koreas grundlægger præsident Kim Il Sung’s 100-års fødselsdag den 15. april 2012.

Det har afstedkommet kraftige reaktioner fra ledere i denvestlige verden – herunder fra USA, EU og Danmark. Disse ledere beskylder samstemmende DDF Korea for at provokere og true omverdenen og for overtrædelse af FN-resolutioner.

De vestlige ledere med USA i spidsen påstår, at der er tale om et nordkoreansk interkontinentalt ballistisk missil, og USA truer med at annullere den bilaterale aftale, som blev indgået med DDF Korea den 29. februar 2012 om fødevarehjælp, moratorium for missil- og a-våbentest og uranberigelse samt overvågning ved IAEA. USA truer også med indførelse af flere sanktioner og blokade end de allerede eksisterende. Japans konservative regering er endda gået så langt som at den truer med at nedskyde Kwangmyongsong Nr. 3.

Men de vestlige ledere handler imod bedre vidende. Man kører videre i den sædvanlige anti-DDF Korea koldkrigsrille. Fakta er, at DDF Korea som led i deres fredelige rumforskning og teknologiske udvikling nu er i stand til at opsende en observationssatellit helt i overensstemmelse med alle internationale rumaftaler.

Hvis de vestligere ledere for stedse vil frarøve DDF Korea retten til fredelig rumforskning og anden teknologisk udvikling og forskning, er der tale om et helt utilstedeligt indgreb i DDF Korea’s suverænitet. Adskillige lande har satellitter og rumfartøjer flyvende rundt om jordkloden. Hvorfor i alverden skal DDF Korea ikke have samme ret.

DDF Korea har i forbindelse med meddelelsen om deres nyeste teknologiske landvinding i form af Kwangmyongsong Nr. 3 på ingen måde udtrykt sig truende eller provokende. Tværtimod har DDF Koreas regering i samme forbindelse udtrykt vilje til fortsat at arbejde for fred, stabilitet og atomvåbenafrustning i hele Korea gennem dialog. Så det er spørgsmålet, hvem der ønsker fortsat konfrontation og spænding på den koreanske halvø.

Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea ønsker DDF Korea tillykke med den fredelige teknologiske landvinding, som Kwangmyongsong Nr. 3-satellitten er udtryk for. Vi opfordrer de vestlige ledere til at anerkende DDF Koreas ret til fredelig teknologisk rumforskning og stoppe med trusler og grundløse påstande om DDF Korea.

Alle ansvarlige parter i Koreakonflikten bør i stedet tage imod DDF Korea’s tilbud om dialog for fred, stabilitet og atomafrustning på hele Koreahalvøen.

Anders Kristensen
formand
Venskabsforeningen Danmark-DDF Korea

- End -