Tysk militarisering
 

Den tyske forbundshær planlægger nyt træningscenter

Altmark: En ny by for 100 millioner euro

Af Arbeit-Zukunft

Den tyske hær forbereder sig på nye kampindsatser i udlandet – og på borgerkrig hjemme, måske i EU. Det konstaterer det tyske marxistisk-leninistiske blad og netmagasin Arbeit-Zukunft. Netop nu laves der i EU planer for en egentlig Europahær


Altmark - Offenheide 2012

 

Indbyggerne i Østtyskland er siden indlemmelsen i 1990 vant til det. Fabrikker, skoler, børnehaver, klinikker og boliger blev jævnet med jorden. Naturligvis blev det  alt sammen skønmalet. Det hed sig f.eks. bare, at hundredetusinder af boliger blev ’taget ud af markedet’.

Indlemmelsen af DDR betød en sådan tilbagegang i den tyske samfundsøkonomiske historie, som ikke en gang er set i krigstider, for slet ikke at tale om i tidligere fredsperioder. Treuhandselskabet, der blev grundlagt med det formål at privatisere DDR’s økonomi blev af Rolf Hochhuth anklaget for at deltage i ’et røvertogt, som havde et omfang der overgik de af Hitler overfaldne lande.’, (ND,23/24.1.93).       

Genopbygning øst: en ny by opstår i Østtyskland

Den tyske hær (kaldet forbundshæren - Bundeswehr) fremlagde d.en 20. juni 2012 sit nyeste projekt i kølvandet på sin nylige omdannelse. Den  planlægger at anlægge et nyt kamptræningscenter for militær indsats i udlandet i Colbitz-Letzlinger Heide nord for Magdeburg i delstaten Sachsen-Anhalt -  på det område. hvor troppeøvelsespladsen Altmark nu ligger. Man regner med, at hærenheder på op til 1500 mand kan træne der.

Det annoncerede byggeri af det nye kamptræningscenter vil, når det er i drift, stille alle tidligere sådanne arrangementer  totalt i skyggen - både hvad størrelsen angår og med hensyn til træningsmuligheder, Den kunstigt opførte by vil få navnet ”Schnöggersburg” og bestå i alt af 520 bygninger. Opførelsen af ”Schnöggersburg” vil koste godt 100 millioner euro.

For at kunne tilbyde den tilnærmelsesvist mest realistiske simulering af kampindsats-scenarierne skal der udover udstrakte skovområder også indgå veje og gader, en kloakering, en 22 meter bred flod, en gammel bykerne, et højhusområde, et industrikvarter, en metro-tunnel og et fattigkvarter.

Den skikkelse, som træningsområdet antager, afslører dermed også, hvilken form for indsats den tyske hær forbereder sig på. Det vil fremover dreje sig primært om kampscenarier i byområder og  bydele med en fattig befolkning men også økonomisk udviklede områder, som står i fokus hos militærplanlæggerne.  

Ingen ’sværd omdannes til plovjern’

Uudbygningen af kamptræningscentret en central forudsætning for dette. Det lokale borgerinitiativ OFFENe HEIDe, som i årevis har kæmpet imod den militære udnyttelse af Colbitz-Letzlinger Heide, giver i sin fremstilling af sagen udtryk for kamptræningscenterets funktion og dens betydning for den tyske hærs interventionsevner:

”Siden 2001 har det såkaldte Kamptræningscenter Heer (Güz), et pilotprojekt i hjertet af Colbitz-Letzlinger Heide, fungeret med op imod 15.000 mandlige og kvindelige soldater i området, som bliver skolet i krigs- og kampindsats. Anvendelsen af laserstråler, satellitnavigation og computerteknik indgår i kampsimulationerne. Kamptræningscentret vil blive det mest moderne anlæg for landtropper i hele Europa. Derfor spiller det en afgørende rolle i omstruktureringen af den tyske hær til en angrebshær, der kan indsættes over hele verden”.

(Citat fra www.offeneheide.de/

Følgende krav fra borgerinitiativet er derfor absolut værd at støtte: ”Vi ønsker efter mere end syv årtiers militært misbrug, at Colbitz-Letzlinger Heide bliver et sted for forsoning med naturen og fred mellem folkene”. Man kan kun håbe, at dette ønske snart går i opfyldelse!

Imod kamptræningscenteret er der også planlagt en international diskussions- og aktionslejr fra den 12. -17. september 2012 i Altmark ved Hillersleben, Magdeburg.

 http://warstartsherecamp.org/de/aktionstag 

 Bundeswehr-reformen  betyder forøgelse af interventionsevnen

Siden midten af 90’erne har den tyske hær ført krige (imod eks. Eks-Jugoslavien, Afghanistan). Det har her drejet sig om tyske imperialistiske  interesser, råstoffer, markeder, handelsveje…

Langt over 300.000 Bundeswehr-medlemmer  har siden begyndelsen af 1990’erne været sendt til udlandet. For nærværende befinder den tyske hær sig på 3 kontinenter i 12 krigsmissioner med over 7000 soldater som deltagere. I Afghanistan og Kosovo har man i årevis været besættelseshær. I Kundus foranledigede hæren den 4. september 2009 en massakre med over 100 myrdede.

Bundeswehrs indsættelse i indre tyske anliggender er fast forankret og vil ligeledes blive styrket: Hæren skal kunne sættes ind, når det kommer til ’nødretstilstand’ for de herskende. Helt officielt trænes der i at slå arbejderes strejker og andre protester ned. 

Allerede ved G-8 topmødet i Heiligendamm i 2007 samt ved NATO- topmødet i Baden-Baden i 2009 Bundeswehr mobiliseret til at sættes ind i sit eget land.

Indsættelse af Bundeswehr i Tyskland er mulig

Kort resumé:  Efter en generalklausul for EU er hjælpeindsatser for de offentlige myndigheder også mulige under politiske generalstrejker imod forringelser af pensionsordninger,  voldsomme masseprotester, social uro såvel som civile ulydighedsaktioner som strejker og/eller vejblokader indenfor transport-, energi- og sundhedssektoren.

Med denne orientering tilbyder det nyoprettede RSUKr  ”alle interesserede og egnede reservister chancen for engagement”, som det hedder i Bundeswehrs reklame. (RSUKr står for Regionale Sicherungs- und Unterstützungskräfte – en slags moderniseret og opdateret  ‘hjemmeværn‘, bemandet af hærens reservister, KP)

I 2011 er den tyske våbenindustri steget med 50 % i forhold til forrige år (til over 2 milliarder euro) heraf alene for 400 millioner til Grækenland. Tyskland ligger på trediepladsen blandt verdens våbeneksportører.

Den omfattende militarisering af landet går hånd i hånd med det. Med slagord som ”Vernetzten Sicherheit ” (et tysk sikkerhedsbegreb der inddrager alle samfundsbestanddele, KP), ’civilt og militært samarbejde’‚ ’beskyttelse af hjemstavnen’ og som ’partnerskab’ med virksomheder, kommuner og uddannelsessteder trænger hæren ind i alle områder af samfundet.

Samtidig bedriver hæren en omfattende propagandaoffensiv via arbejdsformidlingerne, skolerne og højskolerne for at  rekruttere soldater. Opvisninger for offentligheden bliver arrangeret, hvor selv børn allerede flere gange har fået lov at ’lege’ med våben.      

Der forekommer protester imod Bundeswehr, hvori også fagforeningsfolk og antifascister deltager - imod NATO-topmødet i Baden-Baden 2009, imod ’Sikkerhedskonferencen’ i München, imod lovprisningen af og annoncer for Bundeswehr på arbejdsformidlingerne, i skolerne og på højskoler (”Afvis Bundeswehr”), imod våbeneksport og imod hærens sommer-bivuak  i Hannover, osv., osv.

Kendsgerningen er desværre også, at de særdeles  berettigede protester er svage. Frem for alt kommer der ingen eller kun en ganske begrænset  modstand til udtryk fra eller på virksomhederne.


Baggrund: OFFENe HEIDe HISTORIE 

- I middelalderen tjente Colbitz-Letzlinger Heide som jagtområde for markgreverne

- I 1935 startede den militære udnyttelse af heden med oprettelse af en øvelsesskydeplads for den nazistiske Værnemagt. Til ballistiske forsøg blev der fældet en 30 km lang rydning.

- Frem til 1945 øvede Værnemagten lynkrig på området.

- I 1945 overtog Den Røde Hær en del af arealet til skyde- og panservognsøvelser og erklærede det spærret,   Hele små landsbyer måtte forflyttes.

- I 1990 udarbejdede de omkringliggende kommuner og delstaten Sachsen-Anhalt et koncept for udnyttelse, der opererede med 15 naturreservater og økoturisme med ridning, vandreture og cykling.

- I august 1994 overtog  den tyske Bundeswehr troppetræningspladsen.


Efter Kommunistisk Politik 18, 2012

- End