Fredsbevægelse
 

Danmark er ikke for en krig -Anders Fogh og A.P. Møller er for en krig!

Af Kristian, Faglige unge mod krig
Tale ved fordemonstrationen den 15. marts arr. af 'Vesterbro mod krig'

Jeg hedder Kristian, jeg er i lære som elektriker, og jeg repræsenterer "Faglige unge mod krig".
Jeg står her foran jer i dag, som modstander af en krig mod Irak, fordi en krig mod Irak, vil ikke være en krig for retfærdighed, demokrati, eller det irakiske folks velbefindende. Men derimod en krig om verdens næststørste oliereserver - det er ikke andet end en amerikansk plan for verdensherredømmet, som bl. a er betinget af kontrol med mellemøstens Olie. Det er altså ikke andet end en imperialistisk oliekrig, om profit, og som i alle andre krige er det folkene, der kommer til at betale prisen.
Jeg mener det irakiske folk har lidt mere end rigeligt under USA's bombardementer, og FN's sanktioner, de sidste 12 år, under hvilke 1,5 millioner mennesker, heraf 0,5 million børn er døde.
En krig, muligvis en atomkrig, vil kun bringe mere ødelæggelse, og flere uskyldige irakeres død. Vi kan endnu kun frygte hvor mange.

Nogle hævder, at efter en krig vil irakernes liv blive bedre. Jeg siger: Hvordan har USA tænkt sig at gøre irakernes liv bedre, når de ikke engang kan skabe ordentlige levestandarder for deres egen befolkning?

En krig med et FN-mandat vil ikke være mere berettiget, ikke engang ifølge FN selv, da der i FN's charter står, at den eneste krig der er lovlig er en forsvarskrig. Man kan næppe kalde tusinder af soldater, tusinder af kilometer væk hjemmefra, for en forsvarskrig. Det eneste USA ønsker at opnå med et FN- mandat, er at legitimere deres uretfærdige krig, i befolkningernes øjne. Et FN-mandat, ændrer IKKE krigens karakter.

En krig vil koste penge.
En dansk krigsdeltagelse skal betales af os. Vi bliver altså tvunget til at betale for de myrderier, Anders Fogh Rasmussen ønsker vi skal deltage i.
Krigen efterlader et hul i statskassen, krigen får konsekvenser for de danske arbejdere. Hvad skal dække det hul? Skal vi endnu engang se nedskæringer på sygehusvæsenet, på uddannelsesområdet, på den offentlige transport, eller de sociale ydelser?
Derudover har den økonomiske usikkerhed allerede før en mulig krig skabt en stigende arbejdsløshed . Hvad sker der på det område, når krigen bryder ud?

Udover den danske regerings støtte, har flere danske firmaer deltaget i krigsmageriet, heriblandt A. P, Møller, der allerede under den første Golfkrig i 1991, GRATIS udlånte krigsmateriel til den amerikanske hær. Der under sidste præsidentvalg i USA, støttede BEGGE kandidater økonomisk. Det har givet udslag i en kæmpekontrakt, på flere hundrede millioner, i militært skibsbyggeri.
Profitbegær, er altså ikke kun amerikanere forundt!

Heldigvis er der nogle der kæmper imod de såkaldte magthaveres grådige politik, det er os, det er folket. Vi var den 15. februar omkring 30 millioner, der demonstrerede verden over imod en krig mod Irak. Siden den dag er krigsmodstanden vokset, antikrigsgrupper er skudt op overalt, på gymnasier, i bydele, og hos os, de faglige unge. Vi skal blive ved med at kæmpe, selvom krigen kommer, selv når krigen er der, skal vi vise de såkaldte magthavere, hvor magten i virkeligheden ligger. Vi skal ikke finde os i de fører krig i vores navn.
Danmark er ikke for en krig, Anders Fogh og A.P. Møller er for en krig!

- End -