Fredsbevægelse
 

Hardy Hansen:

Blokader og strejker mod krigen

Hardy Hansens opfordring til arbejdspladserne og fagbevægelsen i talen i Odense den 15. marts ved demonstrationen arrangeret af Ingen Krig mod Irak:

USA-imperialismen udgør med dens økonomiske og især militære potentiale den ubetinget største fare for folk over hele verden. Den står for de transnationale selskabers uindskrænkede udplyndring på alle kontinenter. Den står for rå magtanvendelse. Den provokerer reaktion over hele jordkloden

I denne situation er der et skrigende behov for et internationalt aktionsfællesskab mod USA -imperialismen og til forsvar for den nationale selvbestemmelse. Men da USA langt fra har opgivet sin erobringskrig i Golfen for at få styrket sin kyniske og brutale magt over verdenssamfundet, må nye meget betydningsfulde demonstrationer iværksættes, og andre slagkraftige protestformer mod krigen overvejes, som f.eks. kan være boykot af USA produkter, blokader, punktstrejker, og det kan desværre blive nødvendigt med en international generalstrejke over kort eller længere tidsrum for at vise magthaverne, at det fredselskende folk er parat til aktiv kamp for freden for herigennem at vise, at arbejderklassen og fagbevægelsen har styrke til at stoppe Bush og storkapitalens krigsmaskine ved at stoppe produktionen af krigsmateriel. Og fagbevægelsen må gå forrest i kampen for en fredelig verden, for hvad skal vi med de vundne arbejdskampe hvis vi taber kampen for freden."

Læs hele talen her

- End -