Fredsbevægelse
 

Vi blev løjet i krig - Træk tropperne hjem!

Fotoreportage fra demonstrationen mod krig og besættelse 27. september 2003 i København
Tekst og fotos: Stop Terrorkrigen

Hvor Den lille Havfrue er blevet af? Det gav demonstrationen i København mod krig og besættelse af Irak og Israel svar på: Hun er kommet i snor efter 'Frihedsgudinden', eller en grotesk karikatur med dollartegn i stedet for håbets fakkel …

Frihedsgudinden foran US' ambassade
Klik på billederne og forstør

Den globale antikrigsbevægelse havde kaldt til international demonstrationsdag - mellem den 26. og 28. september blev der demonstreret i mindst 41 lande verden over i solidaritet med det irakiske og palæstinensiske folks kamp mod de ulovlige besættelser og imod den amerikanske supermagts krigsalliance.


Det palæstinensiske flag ved den amerikanske ambassade

I København mødte over 1000 mennesker op til demonstrationen, som med taler og slagord slog fast, at Danmark af Fogh-regeringen er blevet ført ud i en ulovlig krig på basis af løgne - og nu er ulovlig besættelsesmagt på basis af løgn. De danske tropper hjem nu! var et krav, som genlød overalt. USA ud af Irak! Israel ud af Palæstina! var centrale temaer for talerne.

Andre hundreder krigsmodstandere dukkede samtidig op til demonstrationer i Århus, Aalborg og Esbjerg, arrangeret af den nationale koalition 'Nej til krig'.

Demonstrationen i København startede obligatorisk ved den amerikanske ambassade, arnestedet for en såkaldt krig mod terror, som er et felttog for at befæste supermagtens strategiske globale herredømme og bemægtige sig andre lande og folks ressourcer, ikke mindst olie

Bjørn Elmquist

Fhv. MFer, advokat Bjørn Elmquist, fordømte den danske regering for at have ført Danmark i krig på basis af løgne, der nu er afsløret, om masseødelæggelsesvåben, om irakisk forbindelse til Al Qaeda og international terrorisme, om ikke eksisterende irakisk atomvåben o.s.v.
Foreløbig må regeringen drages politisk til ansvar for den ulovlige krig, understregede han, og opfordrede til opslutning bag Grundlovskomiteen 2003's underskriftsindsamling for en uvildig undersøgelse af regeringens beslutningsgrundlag for at gå i krig.

Det står i dag klart, at det var krigsmodstanderne, som havde ret i deres argumenter mod krigen - og at krigstilhængerne løj og bedrag - mod bedre vidende - for at gennemtrumfe den.Coolsville -
spillede ved den amerikanske ambassade

Konferencier Dorte Grenaa (Nej til krig) fastslog, at Fredsvagtens symbolske skulptur med Den lille havfrue på amerikansk slæbetov også var en understregning af, at Danmark siden 11. september 2001 blindt har fulgt med i de amerikanske krigseventyr, og at Fredsvagten ved Christiansborg har stået der uafbrudt siden Danmark blev først krigsdeltager, siden besættelsesmagt i Afghanistan, og nu i Irak.

TV Asmaa Abdol Halid
Palæstina-initiativet Odense
TH Kirstine Holten-Andersen
Nej til krig

Asmaa Abdol Halid, en ung kvinde fra Palæstina-Initiativet i Odense, krævede demokratiet - folkeviljen i Danmark - respekteret.

Ved 3-året for det palæstinensiske folks intifada støtter Danmark fortsat den israelske besættelse, uden at tage skridt til at gå den bragt til øjeblikkeligt ophør, fastslog hun, mens Kirstine Holten-Andersen, Nej til Krig, trak de økonomiske baggrunde for krig og besættelse op.

March fra ambassaden

Demonstrationen aflagde derefter besøg på Esplanaden hos den største danske krigsprofittør - A.P. Møller - der, som Jakob Nerup (IS) understregede har tjent millioner både på at ødelægge Irak gennem store transportkontrakter og nu på den såkaldte genopbygning - privatiseringen og overdragelse af de irakiske industrier og samfundsværdier til private monopoler fra de krigsførende lande.

Joanna Ramos rettede en hård kritik mod et militaristisk og racistisk USA, som aldrig har skabt lighed hos sig selv, siden det blev bygget på afro-amerikanske slavers slid, men nu vil optræde som model for demokrati for alverdensfolk - og påtvinge den amerikanske 'model' med våbenmagt.

Vejen gik derpå over Kgs. Nytorv til udenrigsministeriet på Christianshavn.

Hvorfor udenrigsministeriet?
Per Stig Møller har energisk deltaget i bedraget for at få Danmark i krig.

Anders Olesen, formand for Byggefagenes Samvirke i København og Rune Lund (Enhedslisten) afsluttede talerrækken med fornyede krav om dansk troppetilbagetrækning.

Anders Olese
Ved udenrigsministeriet

Både ved ambassaden og Udenrigsministeriet var der ung musik - af Coolsville og No Privacy.

No Privacy ved udenrigsministeriet


I Århus deltog et par hundrede - og hørte blandt andet Peter Kofod, tdl. menneskeskjold i Irak, konstatere, at 'Den danske regering er medskyldig i krigsforbrydelser, forbrydelser mod freden og ubeskrivelig dumhed'.

Det udtrykker præcist demonstranternes budskab: Den danske regering og krigspartiet skal ikke tro, at de vil slippe godt fra deres krig eller løgnene, der har gjort Danmark til besættelsesmagt,
Antikrigsbevægelsen er levende - og vred!

Se også:

Fredstemmer fra Århus

Gaza by - Århus' venskabsby

Billedserie fra Århus-demonstrationen her

Den lille Havfrue på besøg hos Per Stig Møller

- End -