Fredsbevægelse
 

Det irakiske folk har rejst sig for at befri Irak

Tale af Sammi Jawad, formand for Komiteen for et Frit Irak og medlem af Iraks Patriotiske Alliance ved demonstrationen den 13. april foran USA's ambassade i København.

Kære venner af det irakiske folk.

Det store slag er i gang. Det irakiske folk har rejst sig imod den brutale amerikansk ledede besættelsesmagt, og befrielseskampen har nu spredt sig til stort set hele landet. Irakiske frihedskæmpere bekæmper nu de imperialistiske besættelsestropper i næsten alle irakiske byer.

På tværs af politiske, religiøse og etniske forskelle har det irakiske folk forenet sig og kæmper nu en fælles, retfærdig og heroisk kamp imod en amerikansk ledet besættelsesmagt. Det irakiske folks enhed får besættelsesmagtens snak om borgerkrig, hvis den trækker sig ud af Irak, til at ligne det, som det i virkeligheden er: løgnagtig propaganda for at retfærdiggøre besættelsesmagtens vedvarende besættelse og undertrykkelse af det irakiske folks forhåbninger og drømme om at kunne opbygge et nyt Irak efter egne ønsker og ikke efter amerikanernes.

Irakerne kæmper en Davids kamp mod Goliat. Med små og forældede geværer, men med hjerter bankende for Iraks frihed kæmper de mod USA's hypermoderne krigsmaskine med F-16 fly og Apache-helikoptere.

USA's militære svar på det irakiske folks opstand mod besættelsen har været massakrer i Fallujah, Kufa, Nassiriya og andre byer, hvor hundredvis af uskyldige mænd, kvinder og børn er blevet myrdet.

Disse afskyelige massakrer er krigsforbrydelser, men også blot de seneste i rækken af angloamerikanernes enorme forbrydelser imod mit folk.

Mit folks "Holocaust" startede med det amerikansk ledede angreb på Irak i 1991, der kostede over 200.000 irakere livet og smadrede Iraks økonomi og infrastruktur. Derefter fulgte FN's folkedrab i form af de over 12 år lange sanktioner mod Irak, der dræbte over to millioner irakere. Og som om det ikke var nok, så overfaldt en gruppe mafiaregimer under Bush's overkommando Irak i marts 2003, igen med tusindvis af irakere som ofre.

I de største fredsdemonstrationer nogensinde demonstrerede hele verden imod oliekrigen mod Irak: "Ingen blod for olie!" sagde vi dengang, mens Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen, i det mest absurde vrøvl kaldte os tilhængere af Saddam Hussein.

Den ulovlige krig blev solgt til den verdens befolkninger som truslen fra Iraks masseødelæggelsesvåben og forbindelser til Al-Qaida. Men intet, absolut intet, af det, som Bush, Blair og Fogh påstod, var sandt. De løj bevidst for med krig og massedrab at kunne erobre Irak og dets olie. De er løgnere og krigsforbrydere og burde i dag sidde foran en Nürnberg-domstol præcis som de nazistiske ledere efter 2. verdenskrig.

For mange mennesker er den igangværende folkeopstand i Irak sikkert kommet som en overraskelse, for efter Bagdads fald den 9. april sidste år, så var der jo kommet "demokrati, genopbygning og frihed" i Irak. Sådan lød den officielle udlægning i hvert fald. Men ligesom før krigen var også dette én kæmpestor propagandaløgn, som massemedierne har udspredt for at holde befolkningerne i ro og få dem til at acceptere besættelsen af Irak. Denne massive vildledning har også fundet sted her i Danmark. Og den foregår stadig.

Derfor skal følgende slås fast:

Det såkaldte demokrati i Irak er i virkeligheden et amerikansk ledet militærdiktatur med stadig voldsommere overgreb på den irakiske folk, konstante drab på irakere, titusindvis af vilkårlige arrestationer, fangelejre med tusinder af irakere, der mistænkes for at tilhøre eller sympatisere med modstandsbevægelsen, og tortur.

Den såkaldte genopbygning i Irak er udplyndring, hvor den irakiske stats værdier i et gigantisk væbnet røveri er blevet privatiseret af besættelsesmagten og givet til firmaer fra de deltagende lande i den såkaldte koalition. Iraks økonomi er blevet overtaget af udenlandske firmaer, inklusive danske med A.P. Møller i spidsen, mens arbejdsløsheden og den sociale elendighed blandt irakerne til gengæld er eksploderet.

Og sandheden om den såkaldte frihed i Irak er, at den kun gælder dem, der samarbejder med besættelsesmagten og fuldt ud accepterer alle amerikanernes diktater. Den såkaldte frihed er ikke mindst USA's og de øvrige besætteres frihed til at terrorisere og myrde mit folk til tavshed.

Det er altså den model, som USA vil eksportere til resten af Mellemøsten.

Det er disse kendsgerninger, der danner baggrunden for det voksende, folkelige oprør i Irak. Den aktuelle situation bringer minder frem om Den Store Irakiske Revolution i 1920, hvor irakerne indledte deres opstand mod den daværende britiske besættelse - og senere sejrede.

I Irak kæmper sunnitter og shiitter, som besættelsesmagten siden sin ankomst har gjort alt for at spille ud mod hinanden, nu side om side imod den amerikanske supermagt. Det er et oprør, der til stadighed udvikler sig og har det klare og retfærdige formål at drive alle besættere ud af Irak.

Den arrogante amerikanske regering har erklæret, at USA vil forsøge at drukne det irakiske folks modstand mod besættelsen i blod. Den amerikansk ledede besættelsesmagt vil altså ikke bare fortsætte sine krigsforbrydelser, men også øge graden og omfanget af dem. Men dette vil blot sammensvejse det irakiske folk endnu mere og yderligere isolere besættelsesmagten, hvis tab vil vokse og gradvist ramme besættelsesregeringerne på hjemmefronten. Irak er stærkt på vej til at blive et nyt Vietnam for USA, der er så isoleret i Irak, at amerikanerne ikke aner, hvem de skal overdrage den såkaldte suverænitet til den 30. juni. Derfor taler USA nu åbent om at vente med denne rent formelle overdragelse.

Regeringerne i Spanien, Singapore, Norge og senest Kasakhstan har lugtet lunten og indset, hvor det såkaldte projekt for Irak, der aldrig har haft noget at gøre med demokrati og selvbestemmelse for irakerne, bærer hen. De vil nu trække deres tropper ud af Irak. Det er klogt, prisværdigt og glædeligt for både soldaterne og irakerne og vil redde mange menneskeliv. Den danske regering bør følge deres eksempel og øjeblikkeligt trække de danske besættelsestropper ud af Irak.

Det irakiske folks kamp for frihed og selvstændighed er legitim og retfærdig. Besættelsesmagtens medier anklager os for at være terrorister og fundamentalister, men ingen af disse latterlige anklager vil stoppe mit folks kamp for sin endelige befrielse. Det vil heller ikke stoppe solidariteten med mit folks kamp fra danske solidaritetsorganisationer som Komiteen for et Frit Irak, selvom Dansk Folkeparti og visse regeringspolitikere vil have komiteen forbudt. Komiteen for et Frit Irak vil altid støtte det irakiske folks legitime modstandskamp for befrielsen af Irak.

Den irakiske modstand har hverken brug for våben, penge eller mandskab. De ting har vi selv. Det eneste, vi har brug for, er en klar politisk og moralsk støtte fra alle ærlige, demokratiske og frihedselskende mennesker i verden. International lov har garanteret os retten til at gøre modstand mod besættelsen og befri vores land.

Vi, irakiske mænd og kvinder, er fastbesluttet på at drive den undertrykkende og udplyndrende besættelsesmagt ud af Irak, for at befri vores land fra USA og de andre olierøvere.

Derfor ønsker vi ikke, at FN overtager Irak. Vi vil aldrig acceptere, at FN sender lyseblå besættelsestropper til Irak for at redde USA og dets interesser i Irak. Besættelsestropper under FN-flag vil blive bekæmpet på nøjagtig samme måde, som det sker nu.

Vi irakere kender kun alt for godt FN. To millioner af mine landsmænd døde under denne såkaldte humanistiske organisations sanktioner fra 1990 til 2003. Som iraker opfatter jeg krav om overdragelsen af Irak til FN som en kæmpemæssig hån mod mit folk og mod alle de irakere, der døde som følge af FN's folkedrab i Irak. For mig er FN intet andet end en amerikansk marionet. Det er en organisation, der dagligt bryder sine egne principper, der er nedfældet i FN's charter.

Mit folks store håb ligger alene i den befrielseskamp, der nu foregår i Irak. Ud af den mørke tunnel med krige og besættelse skimter vi lys, en irakisk 4. maj - befrielsen. Og vores kamp har ikke alene betydning for os, men for hele verden.

Den opmuntrer verdens folk i deres kamp mod imperialismen og for deres frihed og selvstændighed. I Mellemøsten er det irakiske folks kamp en vigtig støtte for den palæstinensiske og kurdiske befrielseskamp og er blevet en bremseklods for imperialismens og zionismens projekter og aggressionsplaner i regionen.

Den irakiske befrielseskamp er også en hjælp for de mellemøstlige folk i deres kamp for fred og en udvikling på egne betingelser og uden indblanding fra imperialismen.

Og endelig er den irakiske modstand et kraftigt slag mod USA's globale såkaldte "krig mod terror", der ikke er andet end åben terrorkrig mod folkene i Irak, Palæstina, Afghanistan og overalt på vores fælles klode.

Fred i verden kan kun ved opnås at besejre imperialismen. Og USA er uden sammenligning verdens blodtørstigste imperialist og krigsmager. At bidrage til USA's nederlag i Irak er derfor meget vigtigt.

Det er afgørende at forstærke solidariteten med det irakiske folks befrielseskamp og presse den danske regering til at lade de danske soldater vende hjem til deres kaserner og familier i Danmark - for deres egen og mit folks skyld.

Vi må alle huske på, at det irakiske folks sejr også vil være det danske og alle verdens folk sejr. Lad mig derfor slutte med at sige:

Stop besættelsesmagtens massakre i Irak!
USA og de andre besættere ud af Irak!
Støt den irakiske befrielseskamp!

- End -