Fredsbevægelse
 

Israel - en kriminel apartheidstat

Af Gerd Berlev, Stop Terrorkrigen

Tale ved protestdemonstrationen fredag den 23. april 2004 på Rådhuspladsen, arrangeret af Palæstinensiske Union i Danmark

Kære deltagere -

Stop Terrorkrigen er én af de danske organisationer, der opstod efter USA's forsøg på at bruge den 11. september 2001, som udgangspunkt for at etablere sit verdensomspændende herredømme i første omgang med røverkrigen mod Afghanistan. På vegne af initiativet Stop Terrorkrigen siger jeg tak, fordi vi måtte komme.

Gerd Berlev

Det står mere og mere klart for rigtig mange danskere, at tingene hænger sammen.
Det der sker i Mellemøsten og i verden er forbundet af USA's strategiske plan for verdensherredømme.

Den såkaldte krig mod terror, krigen i Afghanistan, den ulovlige aggressionskrig mod Irak og Israels brutale undertrykkelse af palæstinenserne - alle er sider af samme sag.
Det er USA-imperialismens og de multinationale monopolers forsøg på at underlægge sig alt og alle.

Galsan Tsching, forfatter fra den tuvenske stamme i Mongoliet, som netop idag får overrakt ALOA-prisen (= Asien, Latinamerika, Oceanien, Afrika), her i København, siger: "Hvis bjergene og olien får lov at ligge uberørt, føler USA sig forrådt." "Kapitalisterne vil vade lige hen over liget af moder jord, for at få fat i penge."
- Det er de riges krig mod verdens fattige, mod menneskenes store flertal.

Det er gået op for flere og flere danskere, at vores land er en nær partner og allieret med USA i denne store røverkrig.
At det er Bush, Blair og Anders Fogh Rasmussen, der er de virkelige terrorister -
såvelsom slagteren, bøddelen og morderen Ariel Sharon.

Når der skal gennemføres nye forbrydelser mod menneskeheden indkaldes topterroristerne til Det Hvide Hus i Washington.
Fogh besøgte Bush og aftalte den danske krigserklæring.
Ariel Sharon besøgte Bush og fik opbakning til sin kriminelle likvidationspolitik.
Han myrdede Abd al-Aziz al-Rantisi ligesom han myrdede Shaikh Ahmad Yassin med en raket mod hans kørestol.
Han har myrdet mange palæstinensiske ledere - støttet af USA og han vil fortsætte ...

Israel bygger apartheidmuren med USA's støtte.
Israel vil indlemme bosættelser på Vestbredden i Israel med USA's støtte.
Israel vil nægte de palæstinensiske flygtninge retten til at vende tilbage - med USA's støtte.
Israel fremstiller og afprøver USA's mest avancerede våben.
Israel uddanner specialtropper til brug i Irak.
Atommagten Israel er en trussel ikke bare mod palæstinenserne og sine naboer.
Det er den største terrorist i Mellemøsten - og en trussel mod hele verden.

Israels kriminelle mord og deres undertrykkelse og besættelse af Palæstina fordømmes internationalt.
Israel krænker talrige FN-resolutioner. Men de støttes af USA - og derfor sker der ingenting.
Israel bliver ikke stoppet. FN lukker øjnene for Israels forbrydelser - ligesom FN ikke levede op til sit ansvar for at stoppe den amerikanske aggressionskrig mod Irak.

Ifølge international lov og ifølge FNs charter har besatte lande og folk al ret til at yde modstand mod besættelsemagten og drive den på porten.
Det er den ret, det palæstinensiske folk benytter sig af i sin intifada.
Det er den ret det irakiske folk udøver med sin opstand mod krigskoalitionen.
Det er disse folkelige opstande - det er denne retfærdige modstandskamp, som retter mærkbare slag mod imperialismen og dens planer.

Modstanden har bragt USA's globale politik ud i dyb krise og i isolation over hele verden.
Modstanden har isoleret marionetregimet, det regerende råd, i Irak.
Modstanden har bragt Sharons zionistiske Israel ud i dyb krise og isoleret det mere end nogensinde.

I Danmark har der historisk været megen sympati for Israel. Denne sympati er ved at være sat overstyr. Mange danskere er ved at forstå sandheden om denne kriminelle apartheidstat. Derfor slutter stadig flere op om kravet om boykot af Israel.

Stop Terrorkrigen slås for, at Danmark fordømmer og afbryder alle sine forbindelse med det israelske regime. At det palæstinensiske folk genindsættes i alle sine legitime rettigheder og at der skabes en fri og uafhængig palæstinensisk stat.

Stop Terrorkrigen slås for at Danmark forlader den forbryderiske amerikanske krigskoalition, og trækker sine tropper hjem fra Afghanistan og Irak.

Stop Tterrorkrigen er solidarisk med den retfærdige palæstinensiske og irakiske modstandskamp, og med alle undertrykte folks retfærdige kamp mod deres undertrykkere.

De ofre, som martyrerne bringer, er ikke forgæves.

Afbryd forbindelserne til Israels regime - Boykot Israel!
Riv apartheidmuren ned!


Danske tropper hjem fra Irak og Afghanistan!
For et frit og uafhængigt Irak!

For et frit og uafhængigt Palæstina!

Se også
Fotoreportage fra demonstrationen

- End -