Fredsbevægelse
 

Tak til spaniere
og irakere

Demonstrationerne København og Odense 29. maj 2004
Tekst og fotos: Stop Terrorkrigen


Klik og forstør
Starten på marchen i København

Antikrigsbevægelsen gik på gaden lørdag den 29. maj med krav om STOP FOR BESÆTTELSEN AF IRAK og DE DANSKE TROPPER HJEM NU!

Det sker i en situation, hvor styrken i den irakiske modstand har rystet krigskoalitionen, som befinder sig i store vanskeligheder.

Den amerikanske massakre i Falluja og andre steder, den brutale krigsførelse og mishandlingen og ydmygelsen af tusindvis af fanger i de irakiske fængsler, som administreres af amerikanske torturbødler, der instrueres af efterretningsfolk, har betydet at den skrøbelige folkelige opbakning til besættelsen i de krigsførende lande er smuldret.

Fra marchen i Odense
Klik og forstør

Der registreres nu flertal imod besættelsen også i lande som USA og UK. I Danmark viser en Megafon-undersøgelse (27.05), at 85 pct. af danskerne forlanger at USA skal stoppe sin brutalitet i Irak - ellers skal de danske tropper ud. 45 pct., af danskerne mener, at de danske soldater UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER skal ud, mens 49 pct. mener, at de skal blive - under forudsætning af at USA ændrer sin krigsførelse (!).

De norske rappere Gatas Parlament fik fyret den af ved den ameikanske ambassade
Klik og forstør

Det svarer overhovedet ikke til den kendsgerning, at et overvejende flertal i folketinget - alle partier minus SF og Enhedslisten - går ind for at forlænge den danske deltagelse i den ulovlige besættelse af Irak. Socialdemokraterne og De Radikale har opgivet deres modstand mod krigen og går nu ind for de fortsatte ulovligheder som deltagere i den krigskoalition, som Fogh fik lov til at demonstrere sin ubetingede loyalitet overfor med sit besøg hos Bush i Det hvide Hus fredag.
De står på et utilsløret kolonialistisk og proimperialistisk standpunkt.

Den danskboende iraker Omar Dhahir, lektor ved Syddansk universitet og medforfatter til bogen 'Irak - er freden brudt ud?' talte i Odense ved den ene af de to demonstrationer, antikrigskoalitionen Nej til krig arrangerede. Han siger om den irakiske modstand:

Omar Dhahir
Klik og forstør

"Bush har tabt krigen, militært, moralsk og politisk. I starten af besættelsen gjorde irakerne modstand, fordi de troede, at krigen og besættelsen var et internationalt røveri, hvor to supermagter og halvanden snes amerikanske satellitlande benyttede sig af deres teknologiske overlegenhed til at tage kontrol med Iraks olie. I dag gør irakerne modstand, fordi de er overbeviste om, at det ikke kun handler om røveri af olie, men amerikanerne er kommet ind i Irak for at få realiseret Sharons sygelige religiøse myte om det såkaldte STORISRAEL fra Nilen til Eufrat. En myte, der kræver, at det irakiske folk skal ydmyges og udslettes."

Se hele Omar Dhahirs analyse af situationen i Irak her:
Bush har tabt krigen i Irak

Peter Kofod, tdl. menneskeskjold i Irak. talte i Odense om den omfattende manipulation med/af medierne
Klik og forstør

Danmark er et krigsførende land, og de to demonstrationer i henholdsvis København og Odense tiltrak sig da heller ikke megen medieopmærksomhed. De store danske medier foretrækker at holde sig til de internationale nyhedsbureauers gengivelse af situationen i Irak, ligesom den danske efterretningstjeneste stoler på sine amerikanske, britiske og israelske modparters oplysninger. Og i øvrigt vil de helst skrive om noget helt andet - f.eks. bryllupper.

Se Peter Kofods tale her
11. september, medierne og dansk 'tilpasningspolitik'


Ved den amerikanske ambassade
Klik og forstør

Ikke desto mindre vinder antikrigsbevægelsens synspunkter stadig større støtte i befolkningen - en støtte som er langt større end et tal på omkring 1000 demonstrerende i København og 300 i Odense vidner om.

Det må konstateres at der er meget langt til tallene fra demonstrationerne op til krigsudbruddet i marts 2003 - selvom antikrigsbevægelsens standpunkter er blevet bekræftet af udviklingen af den ulykkelige og kriminelle krig og besættelse.

Udsnit af demonstrationen i København på vej mod den spanske ambassade
Klik og forstør


Nej til krig har stillet det som sin hovedopgave at sikre en tilbagetrækning af de danske tropper fra den fortsatte deltagelse i en krigsforbrydelse mod irakerne, en forbrydelse mod menneskeheden.

Hanne Hoffbeck Vilian, Odense
Klik og forstør

Dette var er krav som blev rejst af samtlige talere på demonstrationerne - fra SFs Pia Olesen og Enhedslistens og Folkebevægelsen mod EU's Majbritt Berlau ved den amerikanske ambassade over valgmenighedspræsten Hanne Hoffbeck Vilian, Peter Kofod - tdl. menneskeskjold i Irak, nu redaktør af CensurNyt, og palæstinenseren og socialdemokraten Omar Bibi i Odense - til kommunisten Dorte Grenaa og ungdomskonsulenten i SiD Mattias Teffaye i Churchillparken ved Kastellet.

Som en understregning af dette krav lagde demonstrationen i København vejen forbi den spanske ambassade, hvis gitter blev forsynet med 400 røde roser - en hilsen fra den danske fredsbevægelse til den spanske, som fik væltet krigsregeringen Aznar og trukket de spanske soldater ud af Irak.

Det er det eksempel Danmark skal følge!


Roserne plantes ved den spanske ambassade - en hilsen til den spanske krigsmodstand
Klik og forstør

 Odense:
March gennem byen:
Krigsforbryderregeringen Fogh må gå!
Klik og forstør

Den københavnske demonstration sluttede ved Kastellet i stedet for at gå til Christiansborg og folketinget. Som konferencieren Dorte Grenaa sagde, var det dels fordi statsministeren var i Washington for at sidde på skødet af Bush, dels fordi det måske nok så meget er dér - ved den militære efterretningstjenestes centrum og ved A.P. Møllers hovedkvarter på Esplanaden, at den virkelige besluttende magt ligger.

Dorte Grenaa, formand for Arbejderpartiet Kommunisterne og medl. af ledelsen af Stop Terrorkrigen og landskoordinationen i Nej til krig, rettede også en tak til den irakiske modstandsbevægelse og afviste som andre talere, at den såkaldte 'magtoverdragelse til irakerne' den 30. juni ville ændre ved karakteren af den ulovlige besættelse - eller stoppe modstanden. USA har håndplukket en CIA-agent som Saddam Husseins efterfølger som leder af Irak - og er ved at opbygge 14 militærbaser, der skal rumme 150.000 amerikanske tropper i al fald til 2007.

Om den såkaldte 'fulde suverænitet' til irakerne, som Bush og Fogh propaganderer, sagde Dorte Grenaa:

Dorte Grenaa
Klik og forstør

- Det er en løgn i stil med løgnen om de masseødelæggelsesvåben, som var påskuddet for at gå i krig: Disse våben eksisterede ikke - og irakisk suverænitet vil ikke eksistere efter den 30. juni. Den vil ikke eksistere så længe USA og dens allierede holder Irak besat. Den ny regering vil være endnu en amerikansk vasalregering.

Den danske antikrigsbevægelse lever og er i gang med en ny start - men den står også overfor store opgaver og store udfordringer.

Se også
Ingen blod for olie
Fotoreportage fra demonstrationen i Odense

- End -