Fredsbevægelse
 

Ingen blod for olie

Demonstrationen i Odense 29. maj 2004
- arrangeret af Nej til krig, Odense


Klik og forstør

Tekst og billeder: Stop Terrorkrigen

Ingen blod for olie: Dette banner blev benyttet i de folkelige massedemonstrationer der i Odense samlede mange tusinder på Flakhaven for at forhindre krigen. Banneret kom til ære og værdighed igen ved demonstrationen den 29. maj i Odense ved en meget flot og vedkommende demonstration.

Det var en demonstration som markerede en ny begyndelse på udviklingen af modstanden i Odense mod besættelsen af Irak og Palæstina - to konfliktområder som er uløselig forbundne. - Tidligere har Nej til krig - Odense mobiliseret til fine landsmarkeringer i København.


Klik og forstør

Et er at sejle op imod krig noget andet er at sejle op imod besættelse. Det er det irakiske folk og det palæstinensiske folks vedholdende og udvidede modstand imod besættelse og krig som igen har sat tingene i en opadgående bevægelse og gjort det nødvendigt at vi i Odense synliggør den stigende modstand mod krig og besættelse i byen – et udslag af international solidaritet.


Klik og forstør

Afsløringen af USA s tortur og ydmygelse har også været en vigtig katalysator til at forstå Danmark er medansvarlig for terrorkrig i Irak At det er på høje tid og få de danske tropper hjem nu. Dette var et gennemgående krav i talerne.
Irakeren Omar Dhahir udtalte de amerikanske soldater blev lokket i krig med et utal af løgne blev lovet en skovtur en picnic og kom til et helvede. Et helvede som ikke stopper, men bliver endnu værre indtil de amerikanske tropper og deres allierede trækker sig helt ud af Irak.
Palæstinenseren Omar Bibi fremhævede også de fælles træk. Tortur og ydmygelse er en rolle. israelerne har været eksperter i at udvikle mod det palæstinensiske folk. Vi mangler blot billederne.
Begge talere fremhævede støtten til modstandskampen og denss legitimitet.

Peter Kofod benyttede sin tale til at påvise hvordan medierne kolporterer løgne, at der reelt er omfattende censur i Danmark blot på en mere sofistikeret måde end den han oplevede som bombeskjold i Irak under Sadam Hussein før USA's angreb.

De etablerede Mediers censur blev da også tydeliggjort ved ignorere denne vigtige markering imod krig besættelse og menneskelig ydmygelse. I stedet havde TV Fyn placeret en TV vogn som dækkede et klatrearrangement på selve Flakhaven. Anti krigs demoen var der ikke tid til.


Klik og forstør

Under demonstrations turen rundt i Odenses gågader var der en meget tydelig lydhørhed og interesse når råbene lød:

Bush: terrorist, Blair: terrorist, Anders Fogh: terrorist

Viva Viva Palæstina.

Nej til krig og folkemord - mere velfærd hvor vi bor.

Se Omar Dhahirs tale i Odense
Bush har tabt krigen i Irak

Se Peter Kofods tale i Odense
11. september, medierne og dansk 'tilpasningspolitik'

Flere billeder og rapport fra København og Odense
Tak til spaniere og irakere

- End -