Fredsbevægelse
 

Stop massakren i Irak

Udtalelse fra Nej til krig
9. november 2004

Falluja er i vores tanker. Vi føler med Fallujas civile indbyggere. Vores sympati ligger hos oprørerne, som legitimt forsvarer byen mod det amerikanske angreb.

FNs generalsekretær Kofi Annan har advaret USA mod at angribe Falluja. Nu viser den amerikanske præsident George Bush endnu en gang, at han intet har til overs for hverken det irakiske folk, folkeretten eller verdensopinionen - men vil diktere amerikansk lov med våbenmagt.
Den danske regering klapper hælene sammen og bifalder blodbadet i Falluja og
massakrerne på irakere.

Mindst 100.000 irakere er blevet dræbt som følge af krigen og besættelsen siden 20. marts 2003 (Ifølge tidsskriftet The Lancet). Hovedparten af disse er kvinder og børn. De civile omkostninger har været enorme. Den eneste rigtige betegnelse er massemord og krigsforbrydelse.

Men massakren på det irakiske folk fortsætter. Angrebet på modstandsbyenFalluja er et led i en amerikansk storoffensiv, som sigter på at knuse den irakiske modstand, inden der afholdes valg i slutningen af januar. Den amerikansk-indsatte regeringsleder Allawi har som led i denne offensiv sat Irak i undtagelsestilstand foreløbig til 1. januar 2005.
Under sådanne forhold er det en hån at tale om ’demokrati’ eller ’frie valg’.

Krigen og besættelsen har ikke gjort Irak sikrere. Den har ikke bragt tryghed eller demokrati til irakerne. Den har ikke gjort verden mere sikker.
Løgnene om masseødelæggelsesvåben og terrortrussel er afsløret.. USA’s og
krigskoalitionens massakrer overgår Saddams.
Derfor skal besættelsesstyrkerne ud af Irak.
’Nej til krig’ understreger, at det er legitimt for et besat folk at gå til modstand mod besættelsesmagten.

Den danske regering er medskyldig i massemord og krigsforbrydelser – og de danske soldater har ingen legitim grund til at være der. Derfor skal tropperne hjem – og de skal hjem NU.
’Nej til krig’ vil i de kommende måneder forstærke kampen for at få Danmark ud af Irak.

Som et første skridt indkaldes til:

Demonstration på fredag d. 12. november kl. 16.30 ved Den Amerikanske
Ambassade,

Dag Hammerskjölds Allé 24.

Stop blodbadet på Falluja!
Mindst 100.000 irakere er dræbt siden invasionen!
De danske tropper skal ud nu!

www.nejtilkrig.dk