Fredsbevægelse
 
 

Åbent brev til den danske regering og det danske folketing

Vi er vidner til en omfattende menneskelig katastrofe. 1½ million mennesker i Gaza trues på livet, uden tilstrækkelige forsyninger af mad, medicin mv., uden mulighed for nødvendig hospitalsbehandling. Det er en katastrofesituation, der kræver handling NU.

Israel har i de seneste dag optrappet forberedelserne til en landinvasion, oprettet militærzone langs grænsen, opmarcheret kampvogne, tropper mm., nægtet journalister og medier adgang, bombningerne har fritlagt en marchrute for kampvogne direkte til Gaza by, udlændinge har fået udrejsetilladelse, nødhjælp er holdt ude, grænserne til Vestbredden er lukket …

Alle faresignaler har blinket rødt. Alligevel har vi ikke hørt et pip fra Christiansborg.

Den danske regering må OMGÅENDE

-         Forlange landinvasionen stoppet

-         Forlange ophør af bombningerne af Gaza

-         Forlange belejringen af Gaza ophævet

-         Stille samme krav  i de internationale forsamlinger FN, EU mv.

-         stoppe diplomatiske forbindelser og handelssamkvem med Israel

lle parter må engageres i fortsatte forhandlinger med alle palæstineserne indtil der er enighed om én stats løsning eller den Palæstinensiske stat, der blev givet mandat til senest i oktober 1948 i FN’s generalforsamlings resolution 181 (1947) er skabt og fuldstændigt implementeret.

- End -