Krigsforbrydere
 

Fogh og Co. i knibe:

Irak-krigen dømt ulovlig

Af Stop Terrorkrigen

En regeringsnedsat hollandsk kommission med en række jurister og eksperter i international ret er kommet til en entydig konklusion om, at Bush’, Blair og Foghs krig mod Irak, der indledtes i marts 2003, var ulovlig og sted mod international ret.

Det er knusende for de  regeringer, som den hollandske, britiske eller danske, som har påberåbt sig FNs sikkerhedsråds resolution 1441 som legalt krigsgrundlag.

Det hedder bl.a.i kommisionens konklusion:

”Sikkerhedsråds-resolutionerne om Irak fra 1990’erne udgjorde ikke et mandat til den amerikansk-britiske militære intervention i 2003.”
”Til trods for visse tvetydigheder i formuleringerne kan Resolution 1441 ikke med rimelighed tolkes
som en tilladelse til enkelte medlemsstater til at bruge militærmagt til at tvinge Irak til at adlyde Sikkerhedsrådets resolutioner, uden bemyndigelse fra Sikkerhedsrådet.”

Anders Fogh og Per Stig Møller har febrilsk klynget sig til resolution 1441 som deres forsvar for at sende Danmark i krig mod Irak – i modsætning til den hollandske, som ’blot’ støttede krigen. Fogh var som bekendt meget aktiv med hensyn til at bane vej for krigen og har utvivlsomt i samtaler med George W. Bush og Tony Blair lovet danske krigsdeltagelse, længe før spørgsmålet blev forelagt folketinget og den kriminelle beslutning om krigsdeltagelse blev truffet.

Den nuværende generalsekretær for NATO var sammen med bl.a. den  nuværende formand for EU-kommissionen, Barroso, dengang portugisisk premierminister, med til at underskrive en uforbeholden støtteerklæring til en krig mod Irak under henvisning til FN-resolutionen.

I Danmark er der ikke taget parlamentariske skridt til nogen art uafhængig undersøgelse af Irak-krigen og dansk krigsdeltagelse. Løkke-regeringen fortsætter direkte Foghs politik og dækker over krigsforbryderne og krigsforbrydelserne.

Ifølge avisen Information er det imidlertid ikke muligt at finde en dansk jurist, som utvetydigt vil forsvare Irak-krigens legalitet. Ifølge samme avis ønsker oppositionen, som ikke stemte for dansk deltagelse i Irak-krigen (men til gengæld har støttet den ulovlige krig i Afghanistan hele vejen igennem) en uafhængig undersøgelse af forløbet op til Irak-krigen, hvor Anders Fogh fremtrådte arm i arm med Bush og Blair.

Gennem syv år har oppositionen imidlertid ikke taget alvorlige skridt til at få sagen belyst og har mest indstillet sig på forsoning og samarbejde med krigsforbryderen Fogh, hans udenrigsminister og hans efterfølger, ikke mindst omkring Afghanistan. Den vil ikke tage skridt til at genere NATO's generalsekretær.

Men den hollandske kommissionsrapport kan være med til at bane vej for retsforfølgelse af de mange krigsforbrydere i de regeringer, der har deltaget i Irak-krigen.  Krigsforbrydelser har ingen forældelsesfrist.

Højesteret afgør i marts mulig retssag om grundlovsbrud

Alt andet lige styrker den hollandske kommissionsrapport den retssag mod Fogh, som "Grundlovskomiteen 2003" anlagde i 2005 vedrørende Irak-krigen, og som endnu ikke er kommet i gang.

Bjarke Olsen-KirkmandDen 3.-5. marts skal den danske højesteret afgøre, om retssagen kan gennemføres.
Retssagen er anlagt af 26 personer, heriblandt Johan og Kirsten Kirkmand, hvis søn, premierløjtnant Bjarke Olsen Kirkmand, blev dræbt i Irak 1. oktober 2005.

I 2007 nægtede Østre Landsret at lade sagen blive prøvet med den absurde begrundelse, at sagsøgerne mangler "søgsmålskompetence". Det vil sige, at de ikke har personlig interesse i, om grundloven skulle være overtrådt ved dansk deltagelse i den ulovlige krig. Det er blevet appelleret til højesteret, som nu tre år senere skal udtale sig om sagen.

Hvis nogen havde ment, at den lange udsættelse, før sagen afgøres af højesteret, ville gøre spørgsmålet mindre aktuelt, ikke mindst efter Fogh-regeringen trak de danske tropper ud af Irak i 2007 (for at sende dem til Afghanistan), viser den hollandske og britiske undersøgelse, at det langt fra er tilfældet. 

Om højesteret vil fastholde, at almindelige danskere, herunder familier til dræbte soldater, ikke skulle have personlig interesse i at få belyst, om Irak-krigen var lovlig i forhold til den danske grundlov, mangler endnu at blive set. I mellemtiden har den hollandske rapport fastslået, at krigen stred mod international lov – hvilket man må formode, den danske grundlov ikke gør.

Aktioner mod krigen lovlige ifølge international ret

En anden konsekvens af at det grundlag for angrebet på Irak i marts 2003, som krigskoaltionen påberåbte sig, var falsk og i modstrid med international lov, er at de markante protestaktioner, som søgte at stoppe forhindre eller sabotere den ulovlige krig er legale ifølge international ret.

Det gælder f.eks. maleraktionen i folketinget den 18. marts 2003, hvor aktivisterne Lars Grenaa og Rune Eltard-Sørensen overhældte hhv. Anders Fogh Rasmussen og Per Stig Mølller med rød maling, hvad de blev idømt fængselsstraffe for - og det gælder en række aktioner i andre lande, som f.eks. smadringen af kampfly, som skulle sendes til Irak.

En af dem, der blev anklaget for hærværk for at smadre et sådant fly var den danske fredsaktivist Ulla Røder, der blev stillet for en skotsk domstol med krav om en lang fængselsstraf. Retssagen er aldrig blevet gennemført.

Ualla Røder, Angioe Zelter og Ellen Moxley ved modtagelsen af Right Livelihood Award 2001Ifølge international ret (og udledt af Nürnberg-principperne) har den enkelte person et ansvar for ikke at følge ordrer til at begå eller deltage i krigsforbrydelser. Den enkelte har også et ansvar for at forsøge at hindre sådanne forbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden.

I 1999 ødelagde de tre fredsaktivister Ellen Moxley, Angie Zelter og Ulla Røder en britisk Trident atomubåd og påberåbte sig netop disse principper i deres forsvar. En skotsk domstol anerkendte dette og frikendte dem fuldstændigt.

Ulla Røder, Ellen Moxley og Angie Zelter modtog på vegne af nedrustningsbevægelsen Trident Ploughshares modtaget "The Right Livelihood Award 2001", også kaldet 'den alternative Nobel-fredspris'.

- End -