Fredsbevægelse
 

Danmark siger nej til Fogh: Ud af Afghanistan nu!

Udtalelse fra Stop Terrorkrigen 30. august 2010

Karrierekrigsforbryderen Anders Fogh Rasmussen vender i dag den 30. august  tilbage på officielt besøg i Danmark som NATOs generalsekretær for at drøfte en øget dansk krigsindsats i det besatte Afghanistan med sin efterfølger som statsminister.

Lars Løkke Rasmussen er også er fulgt i Foghs blodspor i Afghanistan. Men de to krigsforbrydere er presset af den katastrofalt dårlige militære situation, hvor den afghanske modstand bliver styrket og står stadig stærkere på alle måder – og af en voksende opinion mod USA’s, NATOs og Danmarks krig også i alle de krigsførende lande.

55 procent af danskerne er imod den danske deltagelse i Afghanistan-krigen ifølge den seneste meningsmåling fra Epinion for DR fra august 2010. Kun 32 procent støtter en fortsat tilstedeværelse af danske tropper i Afghanistan. Et meget klart flertal vil have de danske besættelsestropper trukket ud.

Den danske krigsdeltagelse er ligesom krigen og besættelsen af Afghanistan i sig selv ulovlig i forhold til international ret. Afghanistan og afghanerne har ikke begået nogen form for krigsaggression mod et eneste af de lande, der deltager i NATO-besættelsen.

Krig og besættelse er den største krigsforbrydelse. Det har ført til titusinder af civiles død, yderligere smadring af det genbesatte og smadrede land, til generel usikkerhed og lovløshed. Snak om ’demokrati’ og fremskridt for kvindefrigørelsen er simple propagandaløgne for at retfærdiggøre en krig og besættelse, der har ganske andre og mere brutale motiver: Det er en kamp om olie, råstoffer, om geopolitiske fordele.
Ligesom den uafsluttede Irak-krig og den fortsatte besættelse af dette land handler om det.

Uanset hvad de gamle parti- og krigskammerater Fogh og Løkke udpønser bag lukkede døre, vil et flertal af danskerne være imod. Kravene er ganske klare:

De danske tropper ud af Afghanistan NU!
Stop de ulovlige krige og besættelser nu! Ud med USA og NATO!
Stop krigsbevillingerne – stop de sociale nedskæringer!
Uddannelse og velfærd i stedet for oprustning og bomber!

STOP TERRORKRIGEN