Fredsbevægelse
 

Demonstration ”Stop Krigen mod Libyen”

Lørdag den 9. april kl. 13.00 fra USAs ambassade

Efter successen d.26 marts, går krigsmodstanden igen på gaden lørdag d.9 april. Vi mødes foran den amerikanske ambassade kl.13.00 og går derfra forbi den franske ambassade og videre til Chr.borg.

Jørn Andersen fra koordinationsgruppen i 'Stop Krigen mod Libyen!' udtaler: ”Vi var meget tilfredse med den seneste demonstration, der viste en stor modstand mod krigen, og vi blev hurtigt enige om at det ikke måtte være en enkeltstående begivenhed, men skal være starten på en bevægelse”.

Til demonstrationen er følgende talere bekræftet:

Bjarne Nederby Jessen, Danmark for Fred og folketingskandidat for Kristendemokraterne.
Bjørn Elmquist, advokat.
Helge Bo Jensen, medlem af Enhedslisten.
Tale v. Fredsvagten
Frank Johannesen, Valby og Sydvest mod Krig.
Samt mini-taler fra flere af de anbefalende organisationer undervejs!
Af musikalske indslag er indtil videre Arne Würgler bekræftet.

Kristian Dalgaard  fra koordinationsgruppen udtaler:
”Det har været rigtig vigtigt for os at lave en reelt bred demonstration, en demonstration der kan afspejle bredden i krigsmodstanden.”

Og han tilføjer: ”Der er indtil videre kastet med danske bomber for langt over 30 millioner kroner. Det er fandens mange bomber og fandens meget ødelæggelse død i Libyen, samtidig er det mange penge der kunne have fundet helt andre veje, f.eks. nødhjælp til de mange ofre for naturkatastrofer rundt om i verden, eller til andre udsatte”.

Der har allerede været demonstrationer mod krigen mange steder i verden. Nævnes kan USA(i mange byer), England, Spanien, Norge, Chile, Indonesien, Canada, Australien, Korea, Brasilien, Grækenland, Italien, Rusland, Ghana, Mali, Tyrkiet m.fl.

Jørn udtaler:  ”Det er bekræftende at vi er en del af en international bevægelse, en ny antikrigsbevægelse ser dagens lys, vi håber mange vil være med og kommer til demonstrationen lørdag den 9. april kl. 13.00”.

Demonstrationens paroler er, som til demonstrationen d.26 marts:

- STOP KRIGEN MOD LIBYEN!

- Danmark for fred – Stop dansk krigsdeltagelse!

- Ingen blod for olie og storpolitiske interesser!

- Stop besættelsen af Irak og Afghanistan!

- Støt de folkelige oprør i Mellemøsten og Nordafrika!

Anbefalere af demonstrationen er indtil videre:

Danmark for Fred, Fredsfestival 2011, Internationalt Forum, Komiteen for et frit Irak, Fredsvagten, Nej til Krig, Stop Terrorkrigen, Valby og Sydvest mod Krig samt APK, DKP, DKU, IS, ISU, KP, KPiD, Socialistisk UngdomsFront.

- End -