Fredsbevægelse
 


Århus: Demonstration mod krig mod Syrien

Søndag den 15.9. 2013 kl. 12 på Rådhuspladsen


NEJ TIL KRIG MOD SYRIEN!

NEJ TIL DANSK KRIGSDELTAGELSE
ELLER STØTTE TIL KRIGEN !
Verden venter. Obamas planer om et militært angreb på Syrien er i øjeblikket sat på pause.

Alliancen af villige nationer er usikker og verden over protesterer befolkningerne mod krigen, også i stort tal i USA, hvor et meget stort flertal er imod endnu en krig.

I Danmark har vi desværre et massivt folketingsflertal, der er parat til at rykke ud, hvis krigen starter og allerede støtter den moralsk og politisk.

Vi siger: Lad os vise vores modstand mod krigen, lad os undgå en yderligere optrapning. Regeringen skal stoppe sin støtte til krig og udtræde af Syriens Venner.

En krig mod Syrien vil skabe endnu flere civile ofre. Krig løser ingenting, uanset om den er med eller uden FN's godkendelse. Støt FN's nuværende afvisning af en militær intervention.

Se på Irak og Afghanistan, hvor krigen kun har skabt ødelæggelser og tab af menneskeliv.

Vi siger til stormagterne og FN: Ban vej for en forhandlingsløsning! Stop krigstruslerne! Genindfør våbenembargoen! Ingen krig mod Syrien!

Vi støtter ikke nogen af parterne i borgerkrigen.

Humanitær bistand til de mange civile ofre for borgerkrigen og næsten to millioner flygtninge er nødvendig, men må ikke ydes som direkte eller indirekte støtte til parterne.

Vi siger:

Stop al krigsophidsende indblanding i Syrien!

Brug mulighederne for en forhandlingsløsning!


Arrangør: Århus mod Krig og Terror


Følg begivenheden på Facebook:
www.facebook.com/aarhusmodkrigogterror


Støt Århus mod Krig og Terror på vores konto i Jyske Bank Aarhus med
reg. nr. 5073 konto nr. 1464819.


- End -