Fredsbevægelse
 


En fælles front mod EU og nedskæringspolitik styrker fredsbevægelsen

Af Gerd Berlev


Tale ved demonstrationen 'Vi tager Danmarkl tilbage Afskaf S-SF-R' - Rådhuspladsen København 1. oktober 2013

Opgaven her i dag er at samle de mange forskellige grupper, der ønsker et retfærdigt samfund, grupper der med rette kritiserer den siddende regering for strømmen af nyliberale angreb.

Selv den borgerlige regerings krigsliderlige politik er de helt på højde med i S-SF-R regeringen.

For halvandet år siden støttede regeringen den fortsatte krig mod Syrien gennem et forum kaldet ”Syriens venner”, og i dag opretholder regeringen med Helle i spidsen viljen til at gå i krig - uanset FN og uanset beviser, uanset planlagte fredskonferencer og aflevering af kemiske våben.

Hvis Obama kalder, skal de nok være klar med kampfly, flådefartøjer, kamphelikoptere, specialtropper og hvad der ellers efterspørges. Nøjagtig som Fogh stod på spring for at komme med i krigen mod Irak.

Helle har jo også lige set den amerikanske præsident i øjnene og trykket ham i hånden. Det forpligter!!

Konflikten i Syrien er meget mere end en borgerkrig. Udenlandske aktører spiller en afgørende rolle ved at sende våben og penge og krigere.

Allerede i 2007 under Bush blev bevæbningen, den økonomiske og anden støtte af sekteriske ekstremister i mellemøsten sat i værk for at underminere Libanon, Syrien og Iran.

Og i 2009-10 brugte USA 50 mio $ (350 mio dkr) til uddannelse af aktivister fra Tunesien, Ægypten, Syrien og Libanon.

USA’s allierede Tyrkiet, Saudi-Arabien, Qatar og Israel leverer våben, træning og soldater der deltager i krigen i forskellige religiøse militser, herunder også Al Qaida.

Washington Post skrev så sent som i september 2013 at CIA leverer våben til oprørere i Syrien.

Det viser sig tydeligt, når det betragtes samlet, at hele formålet med de mange krige ikke er demokrati og fred og velstand for de civile – det er en stor løgn, som danske politikere og danske soldater gang på gang har spillet med i.

Milliarder af kroner er forsvundet og formøblet. Vores penge! Alt, alt for mange uskyldige liv er ofret eller ødelagt.

Danmarks engagement har de fakto gjort skiftende danske regeringer medskyldige i krigsforbrydelser og overtrædelser af FNs grundlæggende principper – men er det kommet til et retsopgør eller en seriøs hjemlig debat om den militaristiske fejlkurs?

Nej, øget militarisering i hverdagen og flere udgifter til militær, politi og overvågning og forringet velfærd er derimod nogen af resultaterne af Danmarks krigsindsats.

Efter to år med Helle Thorning som statsminister kan vi se, at der ikke er nogen forandring. Det er en fortsættelse med SF arm i arm med Natos general sekretær Anders Fogh. 

Udenrigsminister Villy Søvndal foreslår i ramme alvor, at der indføres et nyt internationalt sæt regler, der skal regulere, hvornår det er i orden at gennemføre militære indgreb i andre lande uden  mandat fra FN’s Sikkerhedsråd.

At militærindustrien har et stort ord at skulle have sagt ser vi ikke bare i USA men også i Danmark, hvor nogen af de mest indflydelsesrige krigsproducenter er:

Brüel & Kjær - Falck Schmidt Defence Systems - Saab Danmark - Scandinavian Avionics - Systematic – Terma – Mærsk-koncernen og nu også MHI, Vestas’ nye japanske partner i Mitsubishi konglomeratet, der er Japans største producent af missiler, jagerfly, kampvogne, destroyere og u-både.

Det kalder på en stærk fredsbevægelse der kan tale højt og klart imod krigsdeltagelse.

Vi må forbinde alle de kræfter der ønsker fred, og går imod krig. Fredsbevægelsen kan ikke støtte den ene eller anden krigsførende part i Syrien, og heller ikke støtte stormagtens kanonbådsdiplomati. Krig er ingen løsning.

Den netop indgåede aftale om destruktion af Syriens kemiske våben er en usikker vej:

Krigspresset fastholdes. Den amerikanske sikkerhedsrådgiver har netop udtalt at det hvide hus har forsøgt og stadig forsøger at fortrænge præsident Bashar al-Assad fra magten. Og udenlandske aktørers krigshandlinger fortsætter i Syrien.

Hvem er det der har bevisbyrden hvis endnu en provokatorisk begivenhed finder sted, eller vil USA handle uden beviser? Vi har set mange varianter af løgnagtige begrundelser for pludselige angreb siden 2001 – alle muligheder står stadig åbne, trods FN-resolutionen.

De lande, der støtter de syriske oprørere - Tyrkiet, Saudi-Arabien, Qatar, Frankrig og USA – vil de også rette sig efter resolutionen? der er blevet vedtaget enstemmigt blandt Sikkerhedsrådet 15 medlemmer.

FN satser på, at der bliver afholdt en fredskonference i Genève i midten af november, ”så borgerkrigen forhåbentlig kan få en ende inden længe”. Men vil en fredskonference tage fat på problemet med udenlandsk indblanding?

Fred er kun mulig hvis der er en ægte vilje til fred mellem de parter, der er i konflikt.

En fælles, landsdækkende front mod EU og regeringens nyliberale og krigsgale nedskæringspolitik til gavn for monopolkapitalen er også en styrkelse af fredsbevægelsen.

Nej til dansk krigsdeltagelse – nej til militarisering – nej til krig mod Syrien

Vi er beredt på at situationen kan ændre sig hurtigt: Indkaldelsen til at mødes ved den amerikanske ambassade kl. 16 hvis krigen mod Syrien starter står ved magt- End -