Fredsbevægelse

 

Flagdag fredag 5. september/
Dag nr 4705

Af FredsVagten ved Christiansborg

Pressemeddelelse 3. september 2014

 


FredsVagten vil denne dag være at finde Ved Stranden 8 ud for Krigsministeriet. Slotspladsen er jo optaget af militær-parade. Her vil vi i lighed med de 4 foregående år opsætte vores fredsflag-parade som svar på det militaristiske opbud.

Denne er en meget smuk installation i byrummet; regnbuens farver som svar på camouflage-tøjet.

Vi etablerer vores flagallé så den er oppe ved middagstid.

Derudover fastholder vi vores daglige stand foran Folketinget, og har således nu fremstillet to nye opslagstavler til erstatning for de der blev stjålet natten til 11. august, hvoraf den ene blev fundet flydende i kanalen ved Holmens Kirke.

Og det fordi vi konstaterer at vores stædige lavmælte virke på slotspladsen endnu har en mission at opfylde; at fortsat inspirere folk til at protestere mod den militaristiske politik Danmark fører i disse år. Siden terroraktionen for snart 13 år siden rejste en støvstorm af arabiske dimensioner i Vestens kollektive bevidsthed.

Dette støv har ganske forblændet og forskrækket det danske folk, i en grad så vi accepterer hvilke løgne, usandsynligheder og absurditeter som helst fra magthaverne, blot det er pakket ind i den bekvemme terror-frygt.

Og politikere glemmer tilsyneladende deres tidligere evne til selvstændig tænkning og humant overblik (således fx Martin Lidegaard) når de sætter sig på en ministertaburet.

Vi finder det berettiget at spørge om parlamentarismen egentlig stadig fungerer. Kan vi overhovedet vælge en ukorrupt regering?

Vi konstaterer at det danske folk stadig grundlæggende accepterer vore magthaveres retorik, selv om det er evident at deres visioner om fred gennem krig ikke virker men kun øger verdens vold og ballade. Libyen og Irak er blændende eksempler på hulheden i denne (beep) retorik.

Vi konstaterer at dæmoniseringen og terrorfrygten dog virker, således at en ung mand med arabisk udseende bliver angivet som potentiel terrorist, af en kvinde der har købt propagandaen om farlige semitiske unge mænd. Hele frygtapparatet køres frem.

Vi konstaterer at krigene mod terror ganske som forventeligt har boostet vreden i den islamiske verden, men ikke desto mindre synes Folketinget enstemmigt igen, at vi skal bekæmpe den såkaldte terrorisme med militære midler; in casu IS i Irak/Kurdistan.

Galgenhumoristiske må vi le ad dilemmaet med at vi nu kommer til at bevæbne PKK, der er udnævnt til terrorister på krav fra det vigtige NATO-medlem Tyrkiet.

Vi konstaterer således at termen ’terrorist’ bruges om snart sagt enhver der griber til vold som svar på Vestens hegemoni. Således udråbte toneangivende magthavere og medier for nogle år siden en ung mand til terrorist, angiveligt fordi han havde skudt en amerikansk soldat i Afghanistan. Absurditeterne ædes råt.

Vi konstaterer endvidere at det militariserede samfund er villig til at bruge mange milliarder på krigsfly, der ikke kan/skal forsvare det danske territorium (!) Til gengæld må vi acceptere at der skal spares på velfærden fordi der ikke er råd til den.

Vi undrer over hvad der er formålet med krigshysteriet, og kan vel kun se at kaos og frygt virker i dag som det altid har gjort; del og hersk. Vedligeholde frygt og had.


FredsVagten ved Christiansborg

Dag 4705 er antallet af dage FredsVagten har stået foran Christiansborg siden det officielle Danmark besluttede i alliance med USA at gå ind i Afghanistan - og lige siden har været i krig


Facebook

www.fredsvagt.dk

 

- End -