Fredsbevægelse

 


11. september 13 år senere: Ny krig annonceres

Terrorkrigen optrappes igen – Optrap kampen imod den !

Af Kommunistisk Politik
11. september 2014


13 år er gået siden terrorangrebet på USA den 11. september 2001.  Præsident Obama benyttede anledningen til i en TV-tale ’til det amerikanske folk’ at meddele, at luftbombardementerne i Irak vil blive udvidet med luftbombardementer i Syrien, og at målet er udryddelsen af den islamistiske gruppe IS(IL), der har udråbt et kalifat i (dele af) Irak og Syrien.

Nu skal terrorkrigen igen optrappes – og dens påskud fornyes.

13 år er forløbet med uafbrudt krig med USA i spidsen og med NATO og  lidt skiftende ’koalitioner af villige’, herunder det meste af EU - Danmark indbefattet i front - som deltagere.

Afghanistans, Iraks, Libyens og Syriens folk er dens primære ofre – for ikke at glemme palæstinenserne.

Islamisk Stat er et barn af USA’s krige i regionen, udstyret med moderne våben fra USA’s nære arabiske allierede, og udklækket i Libyen, Syrien og Irak under USAs og NATO's vinger. Dens brutalitet er det perfekte påskud for  et nyt kapitel i den uendelige krigsførelse i regionen.

Til det krigstrætte USA, der i sin tid valgte Obama for at afslutte terrorkrigene, lovede han, at der ikke ville blive sat amerikanske kamptropper ind på landjorden. Til gengæld skal kurdere og irakere bevæbnes til at slå IS.

Det militære mål, erklærede Obama, er at‘tage IS-kontrollerede områder i Irak tilbage (!) og sluttelig tilintetgøre det, hvor det end opererer, indbefattet dets bastioner i Syrien. Den nye krig forudses at vare adskillige år.

Eller rettere sagt: Det er den samme imperialistiske krig om amerikansk og vestlig dominans, om kontrol og olie,

Det vigtigste mål for de imperialistiske krigsmagere er fortsat et regimeskifte i Syrien - at få væltet Assar Bashad og instatlere et marionetstyre i Damascus - som det også var for et år siden, da en direkte aggressionskrig - med dansk deltagelse - lige netop blev bremset.

Se
Side om side med Al Qaeda: Et speget krigsspil om Syrien

Netavisen 11. september 2013

Amerikanske og vestlige bombardementer i Syrien uden den syriske regerings direkte anmodning og accept er åbenlyst i strid med folkeretten og i strid med FN's konventioner. Den syriske regering m.fl. har protesteret kraftigt.

Formentlig er imperialismens målsætning i Irak at realisere den gamle amerikanske neokonservative plan om at dele Irak i tre efter etniske og religiøse skillelinjer. Kortet over Mellemøsten skal laves om.

Det er sandsynligt, at danske kampfly vil blive indsat i Irak og i Syrien. Ved at tilslutte sig kernelandene mod IS er Danmark allerede med i en krig, som foregår på et nyt lands territorium – i Syrien.

Samtlige partier i det danske folketing, Enhedslisten índbefattet, har allerede besluttet og sendt fly med våben til det nordlige Irak, til de kurdiske peshmerga’er,  som bekæmper IS. Den danske regering har på amerikansk opfordring beæret tilsluttet sig en ’kreds af kernelande’, der skal udrydde IS militært.

Enhedslisten har blåstemplet Vestens  imperialistiske krig under navn af terrorbekæmpelse – og svækket antikrigsbevægelsen.

Den danske krigspropaganda fortæller, at Danmark er med for ’at skabe fred, frihed og demokrati’ i de pågældende lande. Det er ikke sket et enste sted, hvor terrorkrigen føres – i Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien osv. Landene er ødelagte, og folkene kommet fra asken i ilden.  De  islamistiske grupper er blevet stærkere, og er blevet aktive i stadig flere lande.

Det er ikke de væbnede islamistiske grupper eller deres terror, der udgør hovedfaren eller forårsager de største ødelæggelser, eller kræver de fleste døde. Det er USA's og Vestens krige.

Raketter, bomber og droner, der massakrerer civile, mænd, kvinder og børn, er ikke mindre barbariske end den islamistiske terror.

Som den australske journalist John Pilger konstaterede, udkæmper Vesten ikke en ’krig mod terror’, men fører ’en terrorkrig’.

Prisen betales ikke kun af de lande og folk, der er ofre for krigen, men også af arbejderne og den brede befolkning i de krigsførende lande - blandt andet i form af konstant stigende militærudgifter og stadig mere omfattende sociale nedskæringer.

Den danske antikrigsbevægelse må optrappe sin kamp mod terrorkrigen, mod de imperialistiske krige, som en del af den internationale krigsmodstand.

Den opgave løses bedst ved at udvikle en fornyet og stærk krigsmodstand, som afslører USA's og NATO's terrorrkrigs reaktionære og røveriske karakter og NATOs og de vestlige imperialistmagternes konstante ekspansion i verden og Europa - med front mod krigspolitikken og krigspolitikerne, indbefattet 'rød' og blå blok.

Den må  kæmpe mod dansk krigsdeltagelse og deltagelse i USA's og NATO’ krigsforberedelser under enhver form – i Irak, Syrien o.s.v., men også i Østeuropa og Ukraine – og hvor som helst.

Den må mobilisere en  stærk bevægelse mod det planlagte  indkøb af de avancerede krigsfly i Danmarkshistoriens største våbenhandel. De er beregnet ikke til forsvar, men til angrebskrig – overalt i verden, Europa indbefattet.

Den må vende sig konkret imod den militarisering og oprustning, som Danmark har bundet sig til i EU og NATO – senest med et mål om at bruge 2 pct. af BNP direkte på oprustning.

Den må konsekvent arbejde for at få Danmark ud af både NATO og EU – alliancer der er garanter for oprustning, militarisering og fortsat terrorkrig.


Antikrigsinitiativet Stop Terrorkrigen på facebookSe 2001

"Terrorkrig" - Nej!

Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne
13. september 2001

USA og Israel vil have krig
Netavisen 11. september 2001

Nej til krig og terror skifter navn til Stop Terrorkrigen
Netavisen 2. marts 2002

Se 2014

NATO-topmøde: Danmark binder sig som spydspids i oprustning og krig
Netavisen 6. september 2014

NATO-ekspansion forvandler Østersø-regionen til kommende krigsskueplads
Af Stop Terrorkrigen 3. september 2014

100 år efter den første:  På vej ind i den tredie verdenskrig
Netavisen 1. september 2014

Fredsbevægelsen sagde sandheden, krigspolitikerne løj: De forbryderiske terrorkrige skaber kaos
Netavisen 16. juni 2014

Terrorkrigen er en katastrofe: Stop al udenlandsk indblanding i Irak  
Af Stop Terrorkrigen 14. juni 2014

Stop Danmarkshistoriens største våbenhandel!
Af Stop Terrorkrigen 26. august 2013- End -