Fredsbevægelse

 


Århus lørdag den 4. oktober

Demonstration mod krig i Irak og Fredsfestival

Pressemeddelelse fra Århus mod Krig og Terror
Når Århus mod Krig og Terror lørdag d. 4. oktober holder fredsfestival er spørgsmålet om krigspolitikken højaktuelt, fordi Danmark er gået ind i endnu en krig med Folketingets beslutning om at sende 7 krigsfly og 120 kampklare soldater til Irak.

Som optakt til fredsfestivallen er der derfor demonstration lørdag kl. 12 fra Rådhuspladsen for at markere modstanden mod krigen, og mod dansk krigsdeltagelse.

Krigspolitikerne har tilsyneladende intet lært af de katastrofale erfaringer fra de seneste krige. Uden nogen form for debat i befolkningen følger politikerne fra begge blokke blindt USA ud i nye militære angreb.

De nye bombninger vil blot skærpe problemerne og skabe mere grobund for terror. Angrebet sker i strid med folkeretten og uden FN mandat.

Vi opfordrer alle, der er imod krigen, til at gå med og protestere mod Danmarks deltagelse og gå imod USA's og NATO's aggression og fortsættelse af den uendelige og optrappede terrorkrig.

Nej til krig i Irak og Syrien

Nej til krigspolitikken

Nej til dansk krigsdeltagelse

Stop køb af nye jagerfly

Velfærd frem for våben


Demonstrationen anbefales af LO-Århus, Enhedslisten, APK, KP, KPiD og DKP.


OPLÆG OG DEBAT

På Fredsfestival Aarhus vil vi forsøge at skabe overblik over den kaotiske og farlige situation og diskutere, hvordan der kan sættes stop for den krigspolitik, der risikerer at sætte hele verden i brand, hvis den fortsætter uhindret.

Krigen optrapper blot problemerne og som Danmarks tidligere krige, vil den udelukkende skabe mere kaos og mere terror.  Fredsfestivalen sætter ikke kun fokus på den aktuelle krig i Mellemøsten, men på hele NATO's strategi og oprustning med opbygning af missilskjold, omringning og pres på Rusland, indblanding i Ukraine mm
.

Hør fredsforsker Jan Øberg på Fredsfestival Aarhus den 4. oktober

En af oplægsholderne bliver fredsforsker Jan Øberg med:

"Danmark - fra bøllestat til konstruktiv aktør i verden"


Øberg vil bl.a. komme ind på Danmarks udvikling til ”rogue state” - fra bombningen af Jugoslavien frem til den aktuelle krigsbeslutning. Han vil give et rids over situationen i verden, hvor danske politikere gør, hvad der bliver sagt, når der bliver ringet fra Washington, og de mangler enhver form for ønske om fredelig konflikthåndtering.

Oplægget vil inspirere til andre perspektiver, til at Danmark hopper af USA-imperiets synkende skude og i stedet arbejder for fred med fredelige midler.

Se også Jan Øbergs blog

Øbergs indlæg er programsat til kl. 14.20. Efter oplægget bliver der debat.

Der er gratis adgang


Tidsplan for dagen og uddybende oplysninger

Kl 12: Demonstration fra Rådhuspladsen gennem byen til Godsbanen.

Talere: Christian Juhl, Enhedslisten og Carsten Andersen, Århus mod Krig og Terror

Kl. 13 – 19: Oplæg og debat, Godsbanen, Remisen, Skovgaardsgade 3


Århus mod Krig og Terror på FacebookSe også grundlaget for Fredsfestival Århus 2004

Stop krigspolitikken

- End -