Fredsbevægelse

 

 

Modstand mod krigspolitikken - Solidaritet med Kobane og Palæstina

Af Gerd Berlev


Tale til demonstrationen 19. oktober 2014 ved protesten mod terrorkrig og dansk krigsdeltagelse foran Christiansborg - med støtteudtalelse fra demonstrationen til det kæmpende Kobane


Se fotoreportage fra demoen her

KPnetTVs video herHer fra demonstrationen sættes fokus på protesten mod den danske krigspolitik og krigen der optrappes i Irak og Syrien,
Men også solidariteten og støtten til folkene der kæmper for deres liv og for retfærdighed, lige nu i Palæstina og Kobane

Det er en helt nødvendig sammenkobling, fordi kun folkenes oprør og protester kan standse krigene

Det vil vi også gøre noget ved her i Danmark.
Mange af jer der er her i dag vil gerne være med til at gøre en aktiv indsats i antikrigsarbejdet
– derfor inviteres alle aktivister til møde på torsdag kl. 19.
Mødet holdes i Oktober Bogcafé på Vesterfælledvej 1, Vesterbro.

Det er annonceret på facebook-begivenheden, der indkaldte til denne protest og bag på løbesedlen…
 
På mindre end en uge, reelt på ganske få timer, besluttede den danske regering, at sende kampfly til Irak.
Demokratiet er i praksis sat ud af kraft.
Inden da var det besluttet at sende et fly med våben og tropper,
hvilket heller ikke det var en humanitær indsats.

Danmark gik med krigen i Irak i 2003 ind i koalitionen af villige
- med information til Folketinget bygget på løgne og halve sandheder – disse krigsforbrydelser skal ikke glemmes, men rejses igen og igen.

De imperialistiske krige anført af USA i Afghanistan, Irak, Nigeria, Libyen, Mali er bygget på løgne der dagligt spredes
og hver gang der kommer et opkald fra det hvide hus står de danske tropper klar til udrykning.

Med udgangspunkt i den 11. september 2001 er der opbygget en frygt i befolkningerne og en tro på nødvendigheden af krige i regeringskontorerne
fra USA til Danmark og resten af NATO-landene.
Det er en frygt, der skal holde befolkningernes oprør nede.
Det er en frygt, der skal få os til at tro på løgnene om krigenes nødvendighed
– realiteten er at krigene er nødvendige for at holde det imperialistiske system kørende

- der bliver brugt gigantiske beløb på disse krige.
Frem til 2011 havde USA alene brugt 25.000 milliarder kr.
- kontrollen over olien bliver brugt til kontrol med oliepriserne
Og dermed til at føre krig med andre midler

Krigene ødelægger menneskeliv og enorme værdier, infrastruktur, bygninger, jord
- de skaber voldsomme forureninger og flygtningestrømme.
Alle ødelæggelserne omgøres til investeringer,
der tages fra statsbudgetterne – altså de værdier folk har skabt
– og gives til de multinationale virksomheder, der rydder op efter krigene
For ikke at tale om de kriminelle organisationer der opbygges.

Når løgnene ikke rækker og befolkningen ikke vil som de ledende imperialistiske kræfter ønsker
– når det endnu ikke er lykkedes at vælte Assads regering i Syrien, så tages andre midler i brug.

Der tales og skrives om nye uhyrer, som det der i dag hedder ISIS,
for at overbevise os om nødvendigheden af at gribe ind med flere krige. Men det var først da ISIS blev farlige for USA's interesser de blev bombet.

Saudi Arabien, Qatar, Tyrkiet og Israel spiller hver især en vigtig rolle i skabelsen af de mellemøstlige krige.
De er alle og flere til medvirkende til mere krig.

Efter Israels sidste angreb på Gaza lever 90% af palæstinenserne under fattigdomsgrænsen,
65% af husstandene har under 1$ om dagen,
og imens Israel spares for krigserstatninger og tjener på de våben de lige har afprøvet i Gaza, sendes penge fra Qatar og genopbygningsfirmaerne tjener formuer.

Men verdens befolkning er ved at få øjnene op for Israels forbrydelser
og den folkelige støtte til boykot af Israel og til anerkendelse af Palæstina øges

BOYKOT ISRAEL
LEVE PALÆSTINA

- i Palæstina vokser også støtten til Kobanes folk.
Og i Kobane kæmper befolkningen for livet
– imens verdens befolkninger protesterer mod Tyrkiets støtte til ISIS og USA-koalitionens manglende vilje til at sende våben.
En særlig hilsen skal lyde til Kobanes kvinder,
der aktivt tager del i kampene

LEVE KOBANE – leve Kobanes kvinder

Jeg foreslår at forsamlingen her sender denne henvendelse:

Til den danske regering og folketing


Befolkningen i Kobane kæmper for os alle mod ISIS
Vi forlanger at den danske regering og folketinget tager afstand fra Tyrkiets støtte til ISIS og støtter befolkningen i Kobane på alle måder

Forsamlede på Christiansborg Slotsplads
Søndag den 19. oktober 2014


(Vedtaget med klapsalver)


Det er kun folkene der har styrken
Og det er kun befolkningerne der lider
Og der er kun nedefra der kan skabes den omfattende folkelige modstand
Der er nødvendig for at standse krigspolitikken
 
Kom på torsdag og deltag for at styrke og udbrede en aktiv indsats
mod Danmarks krigskurs - for folkenes kamp - for retten til et liv. 

 

- End -