Fredsbevægelse

 


Nej til ny krig i Afghanistan!

USA sender tropper til fortsat krig i Afghanistan – regeringen vil have Danmark med

Af Århus mod Krig og Terror


 

Krigen i Afghanistan skulle egentlig være afsluttet og tropperne ude af landet ved årsskiftet, men NATO-topmødet i juni besluttede at gennemføre planen 'Resolute Support Mission' med det officielle formål: at træne, rådgive og hjælpe de afghanske sikkerhedsstyrker.

22. november meddelte USA's præsident Obama, at missionens indhold nu var radikalt ændret.  USA  ville gå længere end 'rådgivning' for at sikre sine økonomiske og politiske interesser.

Krigen i Afghanistan skulle fortsætte. NATO-tropperne skal ikke bare uddanne  de afghanske myndigheder til at holde kontrol i landet, de  skal være en aktiv besættelsesmagt i militær kamp mod både Al Queda og Taliban.

Bombefly og droner vil blive sat ind i kampene.

Det danske udenrigsministerium udsendte for nylig et beslutningsforslag om at sende et dansk militært bidrag til Afghanistan som en del af NATO-missionen  Resolute Support Mission, som de i forslaget kalder en trænings-, rådgivnings- og støttemission.

Nu er det blevet klart, at det er en krigsmission, hvor soldater igen skal i kamp i det Afghanistan, som krigernationen Danmark netop har forladt -  men vi har ikke hørt noget fra regeringen om ændringer i det erklærede formål eller betænkeligheder over at gå ind i nye krigshandlinger.

Forslaget kommer til førstebehandling  i Folketinget d. 28. november.

Krig stopper ikke terrorgrupper som al Queda eller Islamisk Stat, tværtimod. Krig dræber civile, smadrer landenes produktion og infrastruktur og skaber ny terror.

Vi siger:

Nej til deltagelse i den fortsatte krig i Afghanistan – træk forslaget tilbage!

Ingen dansk krigsdeltagelse!


Århus mod Krig og Terror


Kontakt Helge Ratzer tlf 20479699

Find os på facebook:

aarhusmodkrigogterror

 

 

 

- End -