Fredsbevægelse

 

 

11. september 2015 :
Demonstration fordi fred er et bedre svar end krig

11. september kl. 14.30 - 19:00
Rådhuspladsen, København

 Nej til Dansk krigsdeltagelse
Nej tak til nye kampfly


Se kunstnere, talere, arrangærer og anbefalende organisationer her

Facebook: Demonstration fordi fred er et bedre svar end krig


Demonstrationsgrundlag

11. september 2001 blev signalet til permanent ”Krig mod terror”


I 1997 dannedes en indflydelsesrig gruppe af neo-konservative, social konservative og repræsentanter for det militært industrielle kompleks PNAC (Project for a New American Century) i USA. Gruppen ønskede voldsomme stigninger i forsvarsudgifterne og etableringen af et globalt amerikansk imperium. Deres dokumenter viser, at allerede før præsidentvalget i 2000 planlagdes at tage kontrol over Golfregionen og styrte Saddam Hussein.

Efter 11. september 2001 var personerne fra PNAC solidt placeret i Bush’s regering og administration: Dick Cheney den mest aggressive vicepræsident i USA´s historie, Paul Wolfowitz national sikkerhedsrådgiver, Lewis Libby i centret for udenrigspolitisk planlægning, Pentagon-chef Donald Rumsfeld og Richard Perle, formand for Rumsfelds Defense Planning Board.

De neo-konservative i PNAC arbejdede for permanente styrker i Sydeuropa, Sydøst Asien og Mellemøsten, for øget og moderniseret kampflystyrke, undervandsbåds- og flådestyrker, for et globalt missil forsvarssystem og strategisk herredømme over rummet, for kontrol med cyberspace og for øgede forsvarsudgifter.

Alle mål vi kan se, at der idag der arbejdes efter med støtte fra EU og NATO.

Danmark skal ikke deltage i USA og NATO’s krige

Den globale krig mod terror har myrdet mange millioner, herunder mindst 4 millioner muslimer.

Krigen mod terror har til idag kostet USA’s skatteborgere ca. 7.500 mia. kr.

Før valget i foråret mente ”krigs”minister Nicolai Wammen at bombningerne mod Islamisk Stat i Irak nok vil blive ca. 4 gange så dyre som oprindeligt anslået (i alt ca. 500 mio) – nu siger mekanikerne fra på grund af arbejdspres, og flyene slår revner:

Man fristes til at tro, at udmeldingerne er timet med beslutningen om at købe nye kampfly …

Mere krig og angrebsvåben koster kassen, de svageste betaler

Danmark har brugt mindst 30 milliarder på krigene efter 11. september og kastet over 1300 bomber i Libyen og mod IS i Irak.

Hvis ikke det forhindres vil regeringen snart afgive ordrer på krigsfly for over 30 milliarder, alene i indkøbspris.

For at klare udgifterne planlægger Løkke-regeringen at fortsætte besparelserne med nedskæringer på dagpenge, flygtninge og kontanthjælp, - det skal betales af vores lommer!

Imens medfører krigene ufattelige ødelæggelser af samfundsstrukturer, landområder og miljø.

Sandheden skal frem og krigsforbryderne straffes

Irak-kommissionen er blevet nedlagt. Men de amerikanske efterretningstjenesters vurdering viser tydeligt, at beslutningen om at gå i krig var truffet før man gik på jagt efter en begrundelse.

Kommissionen må genoprettes. Krigsforbryderne stilles til ansvar!

Økonomisk globalisering og militarisme er to parallelle processer for et totalt verdensherredømme


I Bush-doktrinen fra september 2002, siges det meget direkte, at USA’s nationale sikkerhedsinteresse består i fri adgang til det globale marked. Verdensbanken og den Internationale Valutafonds gennemførelse af den nyliberalistiske markedsøkonomi gøres lig med "fredsbevarende" indsats.

EU arbejder for militarisering af Europa og en underskrevet TTIP-aftale med USA, en aftale som endegyldigt skal cementere de multinationale firmaers indflydelse og magt over de nationale parlamenter.

NATO opruster mod Rusland, i Ukraine, de baltiske lande, Polen og Norden, en udvikling, der kan føre til en ny verdenskrig.


Nej til Dansk krigsdeltagelse

Nej tak til nye kampfly -

Sandheden skal frem – Genopret de sociale ydelser

Danmark UD af EU – Danmark UD af NATO – Nej til TTIP

 - End -