International fredsbevægelse
 

ESF 2004:

De sociale bevægelsers fælles appel

Sluterklæring fra Europæisk Socialt Forum
London den 17. oktober 2004

DOKUMENT

Vi kommer fra alle kampagnerne og de sociale bevægelser, fra organisationerne 'uden stemme', fagforeninger, menneskeretsorganisationer, internationale solidaritetsorganisationer, fra antikrigs- og fredsbevægelser og kvindebevægelser. Vi kommer fra alle egne af Europa for at samles i London til det tredje Europæiske Sociale Forum. Vi er mange, og vores styrke er vores mangfoldighed.

Krig repræsenterer i dag nyliberalismens barskeste og dens mest sande ansigt. Krigen og besættelsen af Irak, besættelsen af Palæstina, massakren i Tjetjenien, og de skjulte krige i Afrika ødelægger menneskehedens fremtid. Krigen i Irak retfærdiggøres med løgne. I dag er Irak ydmyget og ødelagt. Irakerne er fanger af krig og terror. Besættelsen bragte hverken frihed eller bedre levevilkår. Tværtimod står tilhængerne af tesen om 'civilsationernes sammenstød' stærkere.

Vi kæmper for tilbagetrækning af besættelsesstyrkerne I Irak, for et øjeblikkeligt stop for bombningen og for den øjeblikkelige genoverdragelse af suverænitet til det irakiske folk.

Vi støtter de palæstinensiske og israelske bevægelser, der kæmper for en retfærdig og holdbar fred. Efter dommen fra FNs Internationale Domstol og de europæiske landes enige stemmeafgivning på FNs generalforsamling forlanger vi stop for den israelske besættelse og nedbrydning af apartheidmuren. Vi forlanger politiske og økonomiske sanktioner mod den israelske regering, så længe den bliver ved med at krænke international ret og det palæstinensiske folks menneskerettigheder. Af disse grunde vil vi mobilisere til den internationale aktionsuge mod apartheidmuren den 9.-16. november og for europæiske aktionsdage den 10. og 11. december, årsdagen for FNs menneskerettighedserklæring.

Destabiliseringen af det globale klima udgør en trussel mod vores børns fremtid og mod menneskeheden, som er uden fortilfælde: Vi støtter appellen fra miljøorganisationerne om international aktion omkring klimaforandring i 2005. Vi støtter kampagnerne mod genmodificerede produkter og for sikkert landbrug, sikre fødevarer og miljø.

I februar 2005 vil vi deltage i protestaktionerne mod NATO-topmødet i Nice. Vi er modstandere af G8's selvpålagte hverv som global regering og deres neoliberale politik, og derfor lover vi at mobilisere massivt i forbindelse med G8-topmødet i Skotland i juli 2005.

Vi ønsker et andet Europa uden kønsdiskrimination og vold mod kvinder og anerkender retten til fri abort. Vi støtter den internationale dag for mobilisering mod vold mod kvinder den 25. november og det europæiske initiativ. Vi støtter mobiliseringen for at fejre kvindernes internationale kampdag den 8. marts. Vi støtter det europæiske initiativ den 27.-28. maj I Marseilles, foreslået af Kvindernes Verdensmarch.

Vi modsætter os racisme og Fort Europa og forsvarer indvandrernes og asylsøgernes rettigheder; vi er for flyttefrihed, for borgerskab hvor man bor og for lukning af opbevaringscentrene. Vi er imod deportation af flygtninge. Vi foreslår en aktionsdag den 2. april 2005 mod racisme, for bevægelsesfrihed og for retten til at blive som et alternativ til et Europa baseret på udelukkelse og udbytning.
NU, hvor udkastet til EU's forfatningstraktat er ved at blive ratificeret, må vi gøre det klart, at de europæiske folk må rådspørges direkte. Udkastet opfylder ikke vores forventninger. Denne forfatningstraktat knæsætter neoliberalismen som EU's officielle doktrin; den gør konkurrencen til grundlag for den europæiske fælleskabslov, ja, for al menneskelig virksomhed; den ignorerer fuldstændigt målene for økonomisk bæredygtige samfund. Denne forfatningstraktat sikrer ikke lige rettigheder, fri bevægelighed og statsborgerskab for alle i det land, hvor de bor, uanset deres nationalitet; det giver NATO en rolle i europæisk udenrigspolitik og forsvar og forstærker militariseringen af EU. Endelig sætter det markedet øverst ved at marginalisere det sociale område, og fremskynder dermed ødelæggelsen af de offentlige tjenesteydelser.

Vi kæmper for et andet Europa. Vores mobilisering skaber håb om et Europa, hvor usikkerhed om jobbet og arbejdsløshed ikke står på dagsordenen. Vi kæmper for et levedygtigt landbrug kontrolleret af landbrugerne selv, et landbrug som bevarer arbejdspladserne, og forsvarer miljøkvaliteter og fødevarestandard som offentlige goder. Vi ønsker at åbne Europa mod verden, med asylret, fri bevægelighed og statsborgerskab for alle i det land, hvor de bor. Vi forlanger reel social lighed mellem mænd og kvinder og lige løn. Vores Europa vil respektere og fremme kulturel og sproglig mangfoldighed og respektere folkenes ret til selvbestemmelse og tillade alle de forskellige folk i Europa demokratisk at træffe beslutning om deres fremtid. Vi kæmper for et andet Europa, som respekterer arbejdernes rettigheder og garanterer en anstændig løn og en høj standard for social beskyttelse. Vi bekæmper alle love, som skaber usikkerhed gennem nye måder at udflage arbejde.

Vi kæmper for et Europa, som siger Nej til krig, et kontinent af international solidaritet og samfund, der er økologisk bæredygtige. Vi kæmper for nedrustning, mod atomvåben, og mod amerikanske og NATO-militærbaser. Vi støtter alle, som nægter at gøre militærtjeneste.

Vi afviser privatisering af offentlige serviceydelser og fælles goder som vand. Vi kæmper for menneskelige, sociale, økonomiske, politiske og miljømæssige rettigheder for at besejre og overvinde markedets herredømme, profittens logik og herredømmet over den tredje verden i kraft af gældsbyrden. Vi afviser brugen af 'krigen mod terror' til at angribe borgerrettighederne og de demokratiske rettigheder, og til at kriminalisere protest og sociale konflikter.

Den Europæiske Sociale Bevægelse støtter den nationale mobilisering i Italien den 30. oktober for at markere underskrivningen af den europæiske forfatningstraktat - imod krig, liberalisering og racisme, for at få tropperne ud af Irak og for et andet Europa. Den Europæiske Sociale Bevægelse støtter den nationale mobilisering i Barcelona mod EU-topmødet om den europæiske forfatning i januar 2005. Vi støtter mobiliseringen den 11. november 2004 mod Bolkestein-direktivet.

På et tidspunkt, hvor den ny EU-kommission skamløst praler af et nyt niveau af laissez-faire politik, må vi påbegynde en proces med mobilisering i alle europæiske lande for at fremtvinge en anerkendelse af både kollektive og individuelle sociale, politiske, økonomiske, kulturelle og økologiske rettigheder for både mænd og kvinder. For at gøre det muligt for alle folkene i Europa at tage del i denne proces, må vi opbygge en bevægelse, som overskrider alle vore forskelle, og som samler alle de kræfter i de europæiske folk, som er parat til at gå ind i kampen mod den europæiske nyliberalisme.

Den 20. marts 2005 markerer to-årsdagen for starten på krigen mod Irak. Den 22. og 23. marts mødes Dette Europæiske Råd i Bruxelles. Vi opfordrer til nationale mobiliseringer i alle europæiske lande. Vi opfordrer til en central demonstration i Bruxelles den 19. marts mod krig, racisme og mod et nyliberalt Europa, mod privatisering, mod Bolkestein-projektet og mod angrebene på arbejdstiden; for et Europa bygget på rettigheder og solidaritet mellem folkene. Vi appellerer til alle de sociale bevægelser og de europæiske fagforeninger om at gå på gaden på denne dag.

- End -