International fredsbevægelse
 

Nytårsforsæt for 2005

Vi vil stoppe Bush!

Af Ramsey Clark
fhv. amerikansk justitsminister

Borgerne i USA må forene sig for at stoppe Bush-regeringen på dens færd. Vi er ansvarlige for dens handlinger. Hele verden ser på og undrer sig over, hvor vi er, mens en hensynsløs amokløbende amerikansk regering udløser aggressionskrige, den ultimative internationale forbrydelse, i Irak, Afghanistan og truer andre:

USA er stemplet af billederne af Shock and Awe, Falluja, Abu Graib, Guantanamo og en arrogant og lovløs præsident, som lader hånt om folkeretten, USA's forfatning og alles menneskerettigheder.

Vi, folket, må stoppe USA's udvikling af en ny generation af atomvåben, som er beordret af præsident Bush, af taktiske atomsprænghoveder, som vil blive taget i brug. Vi må gennemtvinge den øjeblikkelige nedskæring af militærbudgettet, som overgår alle andre nationers militærudgifter lagt sammen, med halvdelen eller mere. Vi må omstøde Bushs aggressionspolitik, politikken for regimeskift, senest i Haiti (Bush: 'Aristide må væk'), udbytning, ryggesløse trusler mod miljøet, yderligere berigelse af de rige og større fattigdom for det store flertal hjemme og i udlandet.

Vores nytårsforsæt for 2005 og frem må være ubønhørlige bestræbelser på at bringe alle amerikanske tropper tilbage fra Irak og alle andre udenlandske interventioner, på at omgøre brugen af militærmagt og økonomisk magt til at beherske og udbytte andre og på at begynde en ny bestræbelse på at bygge venskab, samarbejde og at dele med hele verden for at opfylde vores erklæring om, at alle mennesker er skabt lige.

Vores forfatningsmæssige og vores regerings integritet og ære kan kun genoprettes, hvis vi går i aktion for at fjerne George W. Bush fra hans embede, sådan som vor forfatning kræver det, samt alle dem, som sammen med ham har været med til at begå hans forbrydelser mod staten og menneskeheden ['High Crimes and Misdemeanors'].

Lad os arbejde hver eneste dag for at overvinde denne den største krise, som det amerikanske folk har oplevet, og lad os sammen marchere til Central Park i New York og andre steder over hele USA og over hele verden den 20. marts 2005, den første dag i det tredje år i præsident Bushs kriminelle angreb på Irak, som allerede har berøvet 100.000 forsvarsløse mennesker livet og truer med noget endnu værre.

We must overcome.

Ramsey Clark er en central skikkelse i den amerikanske antikrigsbevægelse og grundlægger af IAC - International Action Center.
Den 19. marts 2005 er toårsdagen for angrebet på Irak, og den 19.-20. marts er fastlagt som global aktionsdag mod Irak-krigen. I Danmark vil hoveddemonstrationen i København finde sted lørdag den 19. marts.

- End -