International fredsbevægelse
 

Haste-Appel:
Israel må stoppe sin morderiske bombninger, belejringen og truslerne om invasion af Gaza!

To: President George W. Bush, President-Elect Barack Obama, Secretary of State Condoleeza Rice, Secretary of State Designate Hillary Clinton, Vice President Richard Cheney, Vice President-elect Joe Biden, Congressional leaders, U.N. Secretary General Ban, U.N. General Assembly President d'Escoto-Brockmann, members of the U.N. Security Council, U.N. member states, the President, Prime Minister, Cabinet and Opposition leader of Israel, and Major media representatives:

I 60 år har Israel ustraffet forfulgt det palæstinensiske folk og trodset resolutioner fra FN’s generalforsamling og FN’s sikkerhedsråd, afgørelser fra den internationale domstol, international lov og fundamentale menneskerettigheder.

I tidens løb har Israel proklameret sig selv som offer, mens det blev rigere, stærkere og mere voldeligt og palæstinensere blev misbrugt, fattige, splittede og nedværdigede.

Israels sammenhængende taktik har gennem alle årene været at sætte palæstinenserne op imod deres mest effektive organisationer. Gennem mange år har Israel angrebet Fatah. Nu er det Hamas Israel angriber. Men der er kun ét palæstinensisk folk og kun én palæstinensisk stat. Dette har været PLO’s ledende princip. Israels politik har altid været at ødelægge muligheden for en palæstinensisk stat. Dets kriminelle angreb på Hamas er i virkeligheden Israels fortsatte angreb på muligheden for eksistensen af en palæstinensisk stat: Del og hersk.

Nu, da dagene for den katastrofale Bush-administration går på hæld, tester Israels regering med en premiereminister, der er under kriminel anklage, om verdens opinionen vil tillade den at udvide isolationen og forarmelsen af Palæstina og de systematiske mord på den palæstinensiske ledelse i Gaza til et folkemord, til vilkårlige myrderier og invasion af det palæstinensiske Gaza. Vel vidende at dets handlinger vil antænde lidenskabelige følelser over hele Mellemøsten og den arabiske og muslimske verden med risikoen for konflikter af katastrofalt omfang i Libanon, Syrien, Iran, Afghanistan og andre steder endog mellem Indien og Pakistan.

Udover at knuse Gazas evne til modstand og påtvinge Palæstina sin ’endelige løsning’, søger Israel en konfrontation, der vil føre til krig med USA, Den Europoæiske Union og NATO kæmpende for Israel imod Iran, Syrien, Libanon, Pakistan og Afghanistan. Med den hensigt at forringe deres mulighed for at forhindre udvidelsen af Israels dominans over regionen, mens den ”ene præsident USA har af gangen” Geoge W. Bush, støtter Israel og finder alle fejlene i Gaza.

I disse farlige og og vanskelige dage og timer forlanger undertegnede at FN, USA, EU, NATO-medlemmer og frie Europæiske lande, regeringerne i Asien, særligt Kina, Indien, Indonesien og Pakistan, nationerne i Afrika og Amerika øjeblikkeligt forlanger indstilling af kampene mellem Israel og Palæstina og våbenhvile. Alle grænser til Gaza, Israel, Ægypten og Middelhavet må åbnes for humanitær hjælp og der må indføres fuldstændig våben- og handelsembargo mod Israel indtil det indvilliger fuldstændigt i alle krav til en permanent fred.

Vi opfordrer hele befolkningen, den virkelige kraft i enhver nation når den er organiseret og målrettet, til at gå på gaderne, hvor de bor og forlange at deres regering gør alt hvad der står i deres magt for at tvinge Israel til at stoppe aggressionskrigen mod Palæstina, forlange at alle parter søger fred, og at USA og andre nationer, der har støttet Israels aggression materielt holdes ansvarlige for de døde og sårede og de skader Israel har forårsaget.

Vi opfordrer regeringer og humanitære organisationer til at skaffe al nødvendig nødhjælp til Palæstina – sygehjælp, fødevarer, humanitær hjælp, husly og vi opfordrer alle medier der reelt søger fred, retfærdighed og respekt for lige ret for ethvert barn, kvinde og mand på jorden til at fremføre kravet om, at Israel stopper sin aggression straks. Alle parter må engageres i fortsatte forhandlinger med alle palæstineserne indtil der er enighed om én stats løsning eller den Palæstinensiske stat, der blev givet mandat til senest i oktober 1948 i FN’s generalforsamlings resolution 181 (1947) er skabt, fuldstændigt implementeret og Palæstina har fremgang.

Sincerely,

Initiated and signed by
Ramsey Clark,
winner, 2008 U.N.Human Rights Award and Founder, International Action Center

Add your signature to this letter now - go to http://www.iacenter.org/gazapetition

- End -