COP15: Krig og klimakrise
 

YES WE CAN!
GET OUT OF AFGHANISTAN!

Onsdag den 9. december 16-18

Ja vi kan! Ud af Afghanistan!

Fakkeldemonstration ved Den amerikanske ambassade
Dag Hammarskjölds Allé 24

Præsident Obama har besluttet at sende 30.000 flere amerikanske  tropper til Afghanistan. NATO forøger også antallet af soldater.

’Afghanistan’ er blevet Obamas krig. Obama vil, som han siger, ’finsh the job’ – gøre arbejdet færdigt. Den er nu udvidet til også at inddrage Pakistan.

Afghanistan-krigens optrapning er ledsaget af vage, ukonkrete løfter om at påbegynde en tilbagetrækning af amerikanske – og kun amerikanske – tropper fra 2011.

Fakkeldemonstration på Rådhuspladsen ved Afghanistan-krigens start 7. oktober 2001
Fakkeldemonstration på Rådhuspladsen ved Afghanistan-krigens start 7. oktober 2001

Derfor afholdes en fakkelprotest under overskriften YES WE CAN! GET OUT OF AFGHANISTAN! ved den amerikanske ambassade på Østerbro i København fra kl 16 onsdag den 9. december.

Den 10. december skal han modtage Nobels Fredspris i Oslo. Det vil få karakter af en moralsk blåstempling af hans krige. En stor fakkelprotest er planlagt til om aftenen.

Obama har ikke, som han lovede, brudt  med den forbryderiske amerikanske krigspolitik, som blev indledt med George Bush’s ’krig mod terror’ i 2001. Obama viderefører og udvider den. Derfor går folk igen på gaden mod krig.

Den katastrofale krig og besættelse af Afghanistan har varet i mere end otte år. Den skal afsluttes ved at både de amerikanske tropper og NATO-tropperne trækkes ud. Det samme gælder den fortsatte besættelse af Irak og den amerikansk-støttede israelske besættelse af Palæstina: Krigene og de ulovlige besættelser må ophøre, og de ramte lande gives tilbage til deres egne folk.

Manifestationen ved den amerikanskle ambassade indgår samtidig i rækken af aktiviteter og aktioner i forbindelse med klimakonferencen.
Krige er den største ødelægger af mennesker og lande, af deres infrastruktur og miljø. Militæret er også den største klimaforbryder og udleder af CO2. Krigene skal afsluttes og militæret skal afvæbnes – også for miljøets og klimaets skyld.

Fakkelprotesten  ved den amerikanske ambassade arrangeres af en række fredsinitiativer og græsrodsbevægelser – heriblandt Budskab fra Græsrødderne og initiativet Stop Terrorkrigen. Den vil foregå på engelsk og dansk.

Flyer/plakat her

'Obama fortjener ikke Nobels Fredspris'

Protest at US Embassy December 9th at 16h

For kontakt, yderligere information og tilslutning mail til

stop_terrorkrig@yahoo.dk

eller ring til Troels Riis Larsen 0045 - 40883846

- End -