International fredsbevægelse
 

Obama taler om fred
og fører krig

Af Hind al-Naimi Kjær

Hind Al Naimi KjærTale ved fakkelprotesten ”Yes we can! Get out of Afghanistan!” ved den amerikanske ambassade 9. december 2009

Obamas valgkampagne var bygget på sloganet  ”TIME TO CHANGE”. Han lovede, at Bushs krigspolitik blev stoppet.  Flertallet i befolkningen bakkede ham op om det. Folk var fulde af håb, og flertallet troede på ham. Intet af det skete, tvært imod. Det blev til krigsoptrapning.

Sidste beslutning er at sende 40.000 yderlige krigstropper til Afghanistan, 30.000 amerikanske og resten fra NATO-lande.

En tilbagetrækning af besættelsesstyrken er løgn. For  besættelsestropperne i Irak blev kun trukket tilbage til militærbaser inden for landet. Og hvis der kommer tilbagetrækning i 2012, så bliver der 50.000 amerikanske tropper tilbage i Irak. Og det er ud over de 150.000 mordere af såkaldte sikkerhedsvagter såsom BLACKWATER.

Den amerikanske strategi i Afghanistan kan ikke være meget anderledes end den, der følges i Irak.
 
Obama er ikke mindre farlig end Bush. Det eneste forskel er, at Obama taler om fred og fører krig. Nu er Afghanistankrigen udvidet til Pakistan.

Hvad har folk i de krigsramte lande fået ud af krigen andet end ødelæggelse og korrupte lakajer? Det som kaldes  genopbygning er i hænderne på korrupte multinationale firmaer og de korrupte regeringer.

Vi har fået total ødelæggelse af infrastruktur og kulturarv, kaos og lovløshed, høj dødelighed og sygdomme såsom udbredelse af kræft og fostermisdannelse.
Falluja står som et klart eksempel på konsekvensen af massiv brug af forarmet uran, hvid fosfor og klyngebomber.

Klimaet i dag i Irak er totalt forandret. Der er kommet  tørke, hyppige sandstorme, og landbruget er ødelagt og reduceret til et minimum af, hvad det kunne før krigen.

Irak blev angrebet med en påstand om besiddelse af masseødelæggelsesvåben.  Men de barbariske krigsførere er selv kommet med masseødelæggelse til os.

Ethvert tab skal erstattes når vi har fået vores frie lande tilbage.

Obama skal ikke have nobelpris, men skal ubetinget trække tropperne ud af Irak og Afghanistan nu.  

- End -