International fredsbevægelse
 

Appel om at beskytte
ny flotille af 'skibe til Gaza'

Ny flotille på 15 skibe med hjælp til Gaza afsejler i sidste del af maj uanset den forbryderiske israelske massakre mod nødhjælpskibet Marmara Mavi sidste år. Free Gaza retter appel til regeringer med deltagende statsborgere om at beskytte dem mod israelske trusler og angreb. Der vil også være danskere med i år.2011: 'Skib til Gaza' klar igen

Trods den israelske regerings højlydte trusler om vold og forsøg på diplomatisk armvridning, siger organisatorerne af den nye internationale ’Frihedsflotille’, at den fortsætter som planlagt. Mere end 15 skibe vil sætte sejl sidst i maj for at fremtvinge en afslutning på blokaden af Gaza.

For at sikre at passagerne er uskadte, opfordrer en af organisatorerne – Den europæiske kampagne til at stoppe belejringen af Gaza ECESG – alle de regeringer, som har borgere ombord til at tage konkrete skridt til at beskytte deres sikkerhed.

- Israel, eller vores egne regeringer, kan ikke gøre noget, der kan skræmme os til at opgive de 1.6 millioner ’fanger’ i Gaza, siger Rami Abdo, talsmand for ECESG. –
Historisk er det kun borgeraktioner som denne, som i sidste instans har fremtvunget afslutningen på undertrykkelsen – i USA under kampen for ligeret for sorte, og i Sydafrika i kampen mod apartheid. Vi står den rigtige side i historien. Hvis de fortsætter den tyranniske kampagne, bliver vi blot endnu mere beslutsomme.

Abdo tilføjer, at flotillen nu er akut påkrævet på grund af Israels stadig hyppigere militære angreb på Gaza, som får nogle til at frygte, at der planlægges en ny invasion i stil med den dødbringende krig mod Gaza, som dræbte mere end 1400 palæstinensere i begyndelsen af 2009.

Israel har øvet kontrol over det palæstinensiske folk i 63 år, siden mere end 750.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjem eller flygtede af frygt efter dannelsen af Israel i 1948. Denne kontrol blev forstærket i 1967, da Israel besatte Vestbredden, Østjerusalem og Gaza-striben.  Skønt Israel trak sine bosættere ud af Gaza i 2005, har det fortsat kontrolleret indbyggernes liv.

Fra 2007 har det forhindret størstedelen af mennesketrafikken ind og ud af den tæt befolkede landstribe, mens det har begrænset importen og praktisk taget forbudt al eksport. Konsekvensen: Mere end 75 procent af palæstinenserne i Gaza lever under fattigdomsgrænsen.

Frihedsflotillen, som Frit Gaza og ECESG er medstiftere af, er en menneskeretskoalition, som blev dannet efter Frit Gaza-bevægelsens ottende sejlads. Frit Gaza har siden august 2008 sendt skibe til Gaza for at bryde Israels ulovlige kvælergreb, og har fem gange haft held med at ankomme til Gaza; de sidste fire sejladser er imidlertid blevet afbrudt med magt, og den 31. maj 2010 dræbte israelsk militær 9 passagerer med den første frihedsflotille.

Nu organiseres den 10. flotille, der tegner til at blive den største - med 15 skibe, der har passagerer fra 12 europæiske lande samt fra Latinamerika, Afrika, Asien, Canada og USA. Afrejsen til Gaza finder sted i sidste del af maj. Blandt passagererne vil være hundredvis af fredsaktivister fra hele verden, indbefattet parlamentarikere og menneskeretsadvokater samt repræsentanter for mere end 40 medieinstitutioner.

Israel har svaret ved endnu engang at true med at anvende dødbringende magt for at stoppe den nye flotille, indbefattet snigskytter og angrebshunde. Ifølge den israeklske avis Ha’aretz er det israelske militærs stabschef Gabi Ashkenazi noteret for at true med, at ’hvis IDF bliver udsat for en lignende situation i fremtiden, er der ikke noget alternativ til at benytte snigskytter for at minimere tabene af soldater.”

Jerusalem Post har ligeledes rapporteret, at IDF vil bruge angrebshunde fra Oketz hunde-enhederne.

Samtidig indkalder Israels viceudenrigsminister Danny Ayalon udenlandske diplomater til Jerusalem for at tilskynde dem til at arbejde sammen med Israel for at forhindre flotillen i at komme af sted. Ifølge Irish Times retfærdiggør han denne opfordring til samarbejde ved at påstå, at flotillen vil krænke international lov, og at ’hvis nogen af god vilje vil sende noget til Gaza, er der masser af måder at gøre det på gennem vores eller ægyptiske havne.”

Abdo kalder imidlertid den israelske regerings påstande for ’totalt opdigtede’.
- Der er intet i international lov, der berettiger Israels fire år lange blokade af Gaza eller dets angreb på humanitære nødhjælpstransporter i internationalt farvand, siger han.
- Som Røde Kors’ internationale komite, der normalt holder sig neutral, erklærede sidste år, så udgør Israels kollektive afstraffelse af Gazas indbyggere i sig selv rent faktisk en klar krænkelse af international humanitær ret, indbefattet den 4. Geneve-konvention.

Se mere om flotillen på www.freegaza.org


- End -