Appel: Solidaritet med Rojava

 

Appel

Faren for en massakre
i Kobani må afværge
s

Den selvforvaltende region Rojava har brug for vores solidaritet

Af DIDF

Føderationen af Demokratiske Arbejderforeninger

I Kobane i Rojava stiller selvforsvarsstyrkerne op imod ISMandag den 22.september 2014

I mere end en uge har IS (Islamisk Stat) forvandlet Syrien og Irak til en scene af vold og død. IS er et produkt af de imperialistiske kræfter, og disses bevæggrunde bliver stadig tydeligere.

Efter at IS allerede har anrettet et blodbad i Sengal (Nordirak) på de derboende yezider og har berøvet disse mennesker alt, har de kastet blikket på det af kurdere beboede område Rojava i Syrien. I Rojava lever folk ligeberettiget og fredeligt sammen, uafhængigt af tro og etnisk herkomst.

Rojava er et eksempel på, hvordan Mellemøstens folk kan leve frit og uafhængigt, IS gør alt for at jævne byen Kobani – Rojavas hjerte – med jorden. Og det kurdiske folk forsøger med alle sine  muligheder at beskytte Rojava og Kobani.

Enhver, der tror på broderskab og ligeberettigelse mellem alle folk, må i dag forsvare Kobani og vise solidaritet med dem, der gør det.

At forsvare Kobani, der i dag har måtte lide et alvorligt slag, betyder ikke bare at gå imod IS’ terror, men også at trække en demokratisk skillelinje til de imperialistiske magter  og reaktionære kræfter, som ser IS  som et redskab til at ødelægge Rojava og revolutionen der.

Af den grund og for at omstrukturere regionen ser man uden at handle på, at IS planlægger at gøre Kobani til et Sengal nummer 2.

Også den tyrkiske AKP-regering har sine planer med Rojava. Hensigterne med at indføre en flyforbudszone eller bufferzone bliver forklædt som humanitær  hjælp og en modreaktion mod IS. Men reelt skal alt dette tjene belejringen af Rojava.

Hermed ville revolutionen der blive knust samtidig med at AKP  i rammerne af den såkaldte fredsproces kunne påtvinge det kurdiske folks deres egne ’løsningsforslag’. Den ’løsning’ APK tilstræber er som så ofte før: Tilintetgørelse af modstanden.

Hvilken slags løsning er det, når nyåbnede kurdiske skoler angribes? AKP-regeringen må definitivt anerkende det kurdiske folks suverænitet, den må holde op med at fare frem med brutal magt mod mennesker, der vil solidarisere sig med Kobani, og den må samtidig åbne grænserne for flygtninge.

De krokodilletårer, som udgydes af de vestlige stater og bombeshowet mod IS skal bare bedrage os.
Det blodbad, som IS lige nu foranstalter i regionen, er deres fortjeneste. En større invasion fra imperialisternes side, som dengang i Irak, er ingen løsning.

De bruger og ophidser Mellemøstens folk mod hinanden for at komme til deres råstoffer og styrke deres geostrategiske positioner.

Derfor fordømmer vi imperialistlandenes besættelsesplaner.

Der bør ikke længere sælges våben til reaktionære stater som Tyrkiet, Qatar eller Saudiarabien, som deres tilknyttede  terrorbander som IS nærer sig ved.

Portene må åbnes for de mennesker, der må flygte fra massakrer deres hjemegn. De må kunne få et menneskeværdigt liv.

Vi – som DIDF – appellerer til de europæiske folk, civilsamfundet og alle demokratiske kræfter om at gå til handling og tage stilling imod IS’ terror, besættelsesplanerne og for solidaritet med Kobani.

Vi appellerer om at tage del i demonstrationer, fakkelvagter og møder, som organiseres mange steder i Tyskland.

Las os forsvare Kobani mod angrebene fra IS!

Originalartikel på tysk her

DIDF -
Føderationen af Demokratiske Arbejderforeninger


Se også Stop Terrorkrigens udtalelse

Stop Terrorkrigen: Nej til ny ulovlig krig i Syrien
Baggrund: Se også

Rojava: Ét sted i Syrien spirer demokratiet
Af Joakim Medin og Thorkil Rothe Information

I nordsyriske Rojava har forskellige etniske og religiøse grupper udråbt deres eget selvstyre og forsøger at opbygge et nyt og demokratisk samfund efter schweizisk forbillede og i stærk kontrast til såvel Assad-regimet som Islamisk Stats kalifat.

Kvinderne i Rojava: ’På en måde elsker jeg den her krig’
Af Joakim Medin og Thorkil Rothe Information

Kvinderne har fået magt og spiller en helt ny rolle i selvstyret Rojava i Nordsyrien. Mod sig har de både en fastgroet mandsdominans og truslen fra kalifatet, men Rojavas kvinder går i brechen for sig selv med våben i hånd

Rojava: Syriens ukendte krig
Top Documentary Films

Fremragendede dokumentarfilm fra 2013 om kurdisk selvforsvar og selvbestemmelse i Rojava provinsen i det nordøstlige Syrien imod al Qaeda islamisters hærgen. Nord-øst Syrien er et af de mest komplekse og underrapporterede fronter i hele syriske krig. Kurdiske modstandsfolk har brugt opløsningen af Syrien til at skabe sig en selvstændig stat der, i landets nordøstlige del - Syriens kurdiske kerneland.- End -