Fredsindlæg
 

Åbent brev
til Folketingets partier

Af Ingen krig mod Irak, Hjørring
20.02.03

I forbindelse med den måske forestående krig mod Irak, mener vi, at danskerne har krav på at blive oplyst og forberedt på, hvad en sådan krig kan medføre. Vi vil derfor stille de politiske partier følgende spørgsmål.
Vi ser frem til et svar inden d. 28/2 2003.

1. Hvor store omkostninger, menneskelige og materielle, regner I med aten krig vil medføre?

2. Hvad er jeres loft for menneskelige omkostninger, før I siger stop for videre krigsførelse?

3. Hvilke betingelser anser I for at skulle være opfyldt før vi skal gribe til våbenmagt mod et andet land?

4. Hvis kurderne vil danne en selvstændig stat i Irak vil I støtte den eller bekæmpe den?

5. Hvis Tyrkiet besætter de kurdiske områder af Irak, vil I så støtte tyrkerne eller kurderne?

6. Hvad vil I gøre, hvis de krigsførende lande overtræder folkeretten, jævnfør USA's støtte til kupgenerelerne i Venezuela i 2002?

7. Hvis krigshandlingerne ikke er afsluttet efter 3 mdr. og Saddam Hussein stadig er ved magten, hvad er så jeres udspil?

8. I tilfælde af at der forekommer krigsforbrydelser under krigen, hvem mener I så, skal dømme dem?

9. Hvordan vil I behandle soldater, som mener, at denne krig er uretfærdig, og som derfor nægter at udføre ordrer?

10. Hvad vil I gøre ved de lande, som ikke overholder FN-resolutioner, jævnfør Israel som ikke har opfyldt resolution 242 fra 1967?

Med venlig hilsen
Ingen krig mod Irak - Hjørring

Bent H. Jørgensen
Jørgen H Nielsens Vej 8 1.
9800 Hjørring
98926478
Email: skjelbo@has.dk

Peder Hvelplund
Tagholmvej 139, Gl.
Vennebjerg
9800 Hjørring
98960800 –
20908462 (arb.)
email: hvelplund@mail.dk

- End -

______________________

Debat - Aktiviteter - Kommentarer - Indlæg

Send dit til
stopterrorkrigen@ofir.dk