Fredsindlæg
 

Vigtig besked!

Foråret starter 20. marts!

Af Thomas Koppel, Savage Rose


Kære Venner,

En akut nødvendig besked, der betyder noget for os alle, selv om det først lyder fjernt fra den danske hverdag: http://www.iacenter.org/haiti-alert1.htm

En delegation her fra USA er i Den Centralafrikanske Republik for at finde sandheden om Præsident Aristides bortførelse i forbindelse med kuppet i Haiti.

Thomas Koppel og Dorte Grenaa på demonstrationen 27. september 2003, arr. af Nej til Krig

Delegationen består af repræsentanter for USAs tidligere justitsminister Ramsey Clark, nu en afgørende kraft i fredsbevægelsen og The International Action Center, en repræsentant for Præsident Aristides advokat, samt en personlig ven af Aristide familien.

Ifølge deres beretning blev de nægtet adgang til den bygning, Aristide tilbageholdes i. De ringede til den mobiltelefon som Aristide tidligere har ringet sit budskab ud fra, og fik en kort telefonkontakt som imidlertid lynhurtigt blev afbrudt.

Det er hermed bekræftet, at en folkevalgt præsident som fik 90% af stemmerne i et valg der blev overvåget og godkendt af adskillige nationer heriblandt USA, er kidnappet og holdes som fange af den amerikanske og franske regering, mens en uoprettelig forbrydelse gennemføres mod den haitianske nation.

Dette er ikke bare et spørgsmål om en fjern nation der er vant til lidt af hvert.

Den globale retsorden nationerne imellem er ved at blive smadret i tusinde stumper, og alt er fremover muligt. Det vil alle komme til at mærke - på Nørrebro såvelsom i Nibe.

Bush-regeringen har fra sin allerførste dag saboteret den sociale og demokratiske udvikling i Haiti ved dels at annullere alle tilskud fra USA og den Internationale Udviklingsfond og levere penge og våben til en flok gamle massakrebødler, uddannet på amerikanske terroristskoler i USA og Den Dominikanske Replik, der var udset til at gøre det beskidte arbejde. Aristide regeringen har alligevel holdt en social linje med forbedringer i løn, uddannelse og sundhedsvæsen - men deres midler var af samme grund nærmest lig nul. Aristides Lavalas parti vandt stort ved det efterfølgende parlaments- og lokalvalg, der i modsætning til hvad Bush nu påstår, også var internationalt kontrolleret og godkendt. Eneste spørgsmål (som er det Bush og 'opposionen' bruger som påskud) var optællingsmeoden for 8 kandidater ud af 3600, og Aristide fik de 8 til at trække sig for at der ikke skulle være noget påskud i den situation. Dette skete 'pudsigt' nok samtidig med at Bush selv 'vandt' præsidentvalget ved åbenlys og veldokumenteret valgfusk i Florida!

Motiver for Bush til kuppet er der nok af. Aristide satte mindstelønnen i Haiti op til over det dobbelte af de slavelønninger, giganter som Disney Corporation betalte tekstilarbejderne for at levere Disneys T-shirts, ande- og Pocahontas-kostymer. Også Frankrig har 'investeringer' at tage vare på.

Og Haiti, der med sin påtvungne fattigdom er det svageste led, skal statuere et eksempel for nationer der søger selvstændighed. Det frustrerer bl. a. USA, at Venezuela, der levere 20% af det amerikanske olieforbrug, ikke rigtig har været til at knække. Ligeledes har den amerikanske imperiebygning lidt nederlag af forskellig art i Argentina, Brasilien, Bolivia og andre lande. Det skal der sættes en stopper for. Haiti er første - og letteste - offer.

Frankrigs medvirken demonstrerer med smertelig tydelighed, at de europæiske stormagter ikke er noget alternativ til Bush-USA. Fogh-regeringen er ved sin passivitet medskyldig ikke alene i kuppet i Haiti, men i at kloden sejler direkte ud i en afgrund, et alle mod alle helvede, der kan ødelægge hele kloden i rekordfart.

De reelle problemer bliver derimod ikke løst, kun forværret: Fattigdommen breder sig som en steppebrand over kloden, inklusive i USA og snart også for alvor i Danmark. Olie og naturgas er ved at slippe op, men de store fokuserer udelukkende på deres maximalprofitter og ikke på vedvarende alternativer (som truer deres profitter og drømme om verdensherredømme).

Og de seneste rapporter viser, at klimaændringerne i løbet af kun 10 - 15 år kan bringe hovedstæder som London og København under vand. Men Fogh tænker kun i profitterne i handel med forureningscertifikater.

AIDS har ramt over 40 millioner i Afrika - indenfor 10 år beregnes det at der er over 200 millioner med AIDS i Afrika alene. Politikerne og medicinalindustrien gør intet, for de fokuserer på profitten - og den er der ingen af i Afrika.

Den demokratiske præsidentkandidat, John Kerry, er medlem af den samme hemmelige orden 'Skull & Bones' ('Dødningehovede og knogler') som Bush-herrerne har været i tre generationer - og man skal nok ikke forvente sig meget alternativt fra den kant. I det demokratiske parti er kun et ganske lille mindretal af individuelle politikere i en desperat kamp for at afværge de værste katastrofer.

Vi kan i det hele taget ikke håbe på at politikere klarer ærterne for os. Og den eurpæiske Union klarer ikke problemerne, men føjer kun endnu en centraliseret og toporganiseret gangsterklike til problemerne.

Almindelige mennesker over hele kloden, som de 30 millioner der demonstrerede mod Irak krigen i 2003, er det eneste svar. De (vi) er den 'skjulte supermagt' - som de store frygter som pesten. Vi fik ikke stoppet Irak-krigen, men fik i det mindste afværget det afsindige holocaust Bush regeringen med brug af atom- og MOAB-bomber havde planlagt for Irak. Den bevægelse holder den eneste mulige optimisme i sine hænder, den eneste glæde og den eneste virkelige kultur.

Hvis ikke vi følger op i 2004 - hvis ikke vi rejser os fra flimmeren nu og begynder at organisere os og vores fremtid, bliver vores børns og børnebørns fremtid et mareridt, et mørke der kan vare i hundreder af år frem.

Fogh protesterede ikke mod tæppebombningerne af Afghanistan eller besættelsen Irak. Han gik med, idiot som han er, og trak hele den danske befolkning med sig ud i kviksandet.

Ejheller har jeg set Fogh protestere mod kidnapningen af hans folkevalgte kollega, Haitis Aristide, eller USAs og Frankrigs brug af gamle terrorist-kendinge som Chamblain og Guy Philippe til at nå deres mål. Den store del af pressen har fulgt samme enøjede linje som Jørgen Leth i Politiken, som tilfældigvis samtidig udtrykker de amerikansk-franske ny-kolonialisters officielle holdning.

Bush, Chirac, Fogh m. fl. er ikke i en 'Krig Mod Terror', de er selv ophavet til den terrorisme der for alvor er blomstret op siden Bush kom til fadet. Alle kendte terrororganisationer, fra Al Qaida til Kontraerne i Nicaragua, dødspatruljerne i Guatemala, og massakrebødlerne Chamblain m. fl. i Haiti - er bygget op, betalt og bevæbnet af USA og de andre stormagter.

FOR VORES ALLES SKYLD - OG VORES BØRNS SKYLD: STOP DEN INTERNATIONALE GANGSTERVIRKSOMHED, LØGN OG VOLD! STOP OPLØSNINGEN OG KORRUMPERINGEN AF FN OG ALLE DE INTERNATIONALE INSTITUTIONER!

KRIGEN MOD TERROR OG MASSEØDELÆGGELSESVÅBEN ER BEFOLKNINGERNES ANSVAR, og første indlysenede emne for afvæbning og 'af-terrorisering' er USA, og dernæst England, Frankrig, Tyskland, Rusland, osv osv osv! - og sidst, men ikke mindst Danmark!

Kære venner i Danmark! Gør noget hvis I ikke allerede gør det! Forlang at den danske regering kræver Haitti-kuppet aflyst og Aristide genindsat i sit retmæssige embede! Ring, skriv til Fogh! kræv at fagforeningen tager stilling og initiativer! Demonstrer! Skriv til aviserne! Få gang i jeres venner! Det er helt nødvendigt nu, vent ikke på at andre nok gør det!

OG HUSK - 20 marts - årsdagen for de første angreb Irak i 2003 - er den store internationale fredsdemonstration over hele kloden! Gør den danske til noget man lægger mærke til i hele verden!! mal flotte skilte! Forbered god larm! Gå på stylter og lav masker!

Foråret starter 20. marts!

Kærlige hilsner og på snarligt gensyn

Thomas
The Savage Rose
http://www.savagerose.com

- End -

______________________

Debat - Aktiviteter - Kommentarer - Indlæg

Send dit til
stopterrorkrigen@ofir.dk