Irak
 

Lad dem spise valg!

Af Raed Jarrar


Raed Jarrars hjemmeside er en væsentlig kilde til autentisk information om livet i Irak under besættelsen.Hans kommentarer til valget giver et helt andet billede end den hysteriske jubel over 'demokratiets sejr' og 'det hårde slag mod terroristerne' (læs: modstanden) , som de vestlige medier og politikere har svælget i.


30. januar 2005
(Valgdagen)

Den fejge og korrupte Bush-administration, som arbejder sammen med den beskidte Allawi-regering, tvinger irakere til at stemme. Allawi-marionetterne truer irakere, som ikke stemmer, med at de ikke vil modtage deres månedlige madrationer.
Bush-banden vil gøre alt for at nå sine mål. Jeg mener ALT.

Over hele Irak ved man nu, at hvis man ikke stemmer, vil regeringen beskære ens månedlige fødevarerationer. ALLE taler om det, og ALLE tror også på det !!! - og det er en af hovedårsagerne til, hvorfor millioner af fattige og ødelagte irakere blev trukket ud af deres hjem i dag og sendt til valgsteder midt i eksplosioner og kugleregn. De giver ikke en disse for valg, de vil have mad. Millioner af irakere kan ikke finde ud af, om dette rygte er sandt eller falsk - det handler om overlevelse. De er parate til at risikere deres liv for at få deres månedlige madrationer.

Selv Sistanis ordrer er ikke nok til at få dem hjemmefra og hen for at stemme. De blæser Bush-friheden en lang march.
- Jeg vil gå hen og stemme blankt, jeg vil bare have min families føderationer, sagde en ven af min bror Khalid for et par dage siden i Bagdad. Jeg ringede to gange til Khalid i dag for at høre, hvad der sket, og han sagde det samme, som jeg hørte på BBC - at der var en eksplosion hvert andet minut!!

Bush-banden, som prøver at fuldføre deres sørgelige skuespil i Irak, brænder efter at føje nye løgne til deres lange liste af bedrag.
Den 'irakiske regering' oplyser forvirrende og forkerte tal til offentligheden. I stedet for at annoncere andelen af stemmer i forhold til antallet af stemmeberettigede, så er de oplyste antal forholdet af afgivne stemmer til antallet af registrerede vælgere!!!

For eksempel: Antallet af irakere, som registrerede sig som vælgere I Jordan er mindre end 20 pct. af de stemmeberettigede vælgere, som lever i Jordan, Det betyder at mindre end 18 pct. af det samlede antal stemte … 90 pct. er ikke det reelle tal, som skal opgives til folket!!!
Løgnere! Løgnere! Løgnere!

De tal, som oplyses fra Irak selv, er alle falske. De registrerede stemmer i Tikrit er f.eks. et par tusinde ud af hundredtusinder af indbyggere. Hvis et tusind stemte i dag, som betyder det på ingen måde at valgdeltagelsen er mere end 50 pct.!
Løgnere! Løgnere! Løgnere!

Den falske regering I Irak annoncerede, at 72 pct. af irakerne stemte i dag. Senere annoncerede de, at 8 millioner irakere stemte, hvilket svarer til at omkring 56 pct. skulle have stemt, for antallet af vælgere i Irak selv er mere end 14.27 millioner. Der er INGEN MÅDE, hvorpå den primitive svage irakiske regering så hurtigt kan vide, hvor mange der egentlig stemte i dag, og disse tal er kun overdrevne gæt.

Ja, og så er de dumme nok til at regne galt med tallene. Der lever mere end 4 mio. irakere uden for Irak. 56 pct. af dem er mere end 18 år gamle, hvilket betyder, at der er omkring 2.5 millioner stemmeberettigede vælgere uden for Irak. Mindre end 250.000 af disse stemte.
Overraskende nok: Et simpelt regnestykke siger, at det samlede antal af stemmeberettigede vælgere i og uden for Irak er mere end 16.75 millioner, og (ifølge Allawis folk) stemte mindre end 8.25 millioner. ALTSÅ STEMTE MINDRE END 50 PCT.
Selv med alle løgnene, selv med truslen mod folks overlevelse, ser det ikke ud til at have virket!

Når Stygge Condi i alle medier udbasunerer, at 'valgdeltagelsen oversteg forventningerne' og når den lille Bush hylder det irakiske valg som en 'drønende succes', bør verden forstå, at de ikke ved, hvad de snakker om.
Valgene i dag var endnu et skammeligt kapitel i Bush's lange krig mod Irak. Disse valg var endnu en fejltagelse, som Bush og besættelseshærene vil bøde for i nær fremtid.

31. januar 2005

Jeg husker de 'valg', som fandt sted på den nationale irakiske diktatur-regerings tid, dengang deltog folk også i milliontal. Rygter op til valgene skræmte folk dengang, lige som de skræmmer irakere fra vid og sans i dag. De plejede at fortælle, at alle, som ikke stemte, ville blive straffet, og at stemmesedlerne havde hemmelige numre, som regeringen kunne aflæse og dermed afsløre, hvem som sagde NEJ. Dengang troede folk på det, og de rygter var en vigtig grund til, at millioner af irakere gik hen for at sige JA til deres nationale diktator. Jeg er sikker på, at nogle folk stemte, fordi de tror på stemmeafgivningen, eller af andre grunde. Alligevel er jeg sikker på, at folk ikke 'græd af glæde', da de havde stemt.

Dette bør være det nyt citat for det 21. århundrede, som det berømte Marie Antoinette-citat 'Lad dem spise kager' (Om sultende parisere før den store borgerlige revolution, overs.).

Allawi: SIR, titusinder dør, resten har hverken vand eller elektricitet, og der mangler olieprodukter. Livet er tragisk og millioner forlader landet…
Lille Bush: Lad dem spise valg!

Hvis Bush, Allawi og de andre aber vil springe op og feste for deres falske sejre, så lad dem tænke lidt over det næste skridt, hvor ingen vil juble.
Jeg er virkelig overrasket over den måde, man romantiserer valget på, som om irakerne er anden slags umælende væsener, som ikke er berørt af alle tragedierne I deres liv og blot ønsker at stemme. Som om irakerne er ensporet programmerede maskiner, som Bush-administrationen har skabt for at stemme, stemme stemme og græde af glæde.

Hvis nogen tror, at disse valg er fundamentalt anderledes end de, der fandt sted før krigen, så tager man fejl. Måske irakerne dengang havde en falsk mulighed, og nu har de 100 falske muligheder.
De nuværende valg vil åbne portene til helvede. De vil åbne porten til indre konflikter, og de vil øge angrebene på besættelsesstyrkerne, når alle ser, at Bush-administrationen ikke har den fjerneste hensigt om at trække sig ud af Irak og betale kompensation for den ulovlige krig, de startede.

Jeg vil virkelig ønske, at Irak får chancen for at afholde reelle og suveræne valg en dag. Valgene i går vil gore situationen mere kompliceret og vanskeliggøre muligheden af at holde virkelige valg I fremtiden. Irak har brug for tre større ting før der afholdes nogen valg:

Et:
Den udenlandske militære og politiske tilstedeværelse må væk, besættelsen må ophøre.
To: Ødelæggelsen, som den illegale krig har forårsaget, må overvindes, der må betales krigsskadeserstatniger.
Tre: Den indre voldspiral må standses.
Når disse tre ting er opfyldt, så kan vi tale om virkelige, konstruktive valg.

Oversat i forkortet form af Stop Terrorkrigen efter Raed in the Middle
http://raedinthemiddle.blogspot.com/

- End -