Irak
 

Den irakiske modstands
krav til Obama og USA

Den amerikanske præsident Obamas har fremlagt sin tilbagetrækningsplan for Irak: 100.000 amerikanske soldater skal trækkes ud af landte i løbet af det kommende halvandet år, mens 50.000 tropper vil forblive sammen med titusinder af  ’sikkerhedsfolk’, privatiserede lejesoldater.

De amerikanske soldater skal trækkes tilbage til gigantiske kaserner, bygget rundt om i landet, og ikke være spydspidsen  i kampe mod modstanden.
Samtidig vil præsident Obama  sende  yderligere 17.000 kamptropper til Afghanistan, hvor NATO-krigen er på vej mod nederlag. Obama har også fremlagt det største militærbudget nogensinde.

Selvom den annoncerede tilbagetrækning i Irak  kommer senere og ikke er så fuldstændig, som lovet under valgkampen, er der tale om samlet set en betydelig troppereduktion.  Planen nærmer sig den aftale om at trække sig ud i 2012, som George Bush fik gennemført med lakajregimet i Baghdad umiddelbart før præsidentskiftet.

Det må i første række konstateres, at den amerikanske tilbagetrækning er en sejr for den irakiske modstand, der har udmarvet besættelsesmagten militært, økonomisk, politisk og moralsk. Selvom den vestlige propaganda prøver at fremstille situationen i Irak som ’forbedret’ og som ’mere end en halv sejr’ er modstanden stærk, beslutsom og indstillet på at forjage alle besættelsestropper og deres marionetter. Irak-krigen har været katastrofal for amerikansk økonomi – og en tilbagetrækning har længe været uundgåelig.

Den forenede  irakiske modstandsbevægelse (Rafidan - den politiske komité) har i en officiel udtalelse den 28. februar kommenteret og besvaret præsident Obamas udmeldinger i hans tale dagen før. Den fremlægger herunder en række centrale krav i punkter. Det følgende er en oversættelse af væsentlige dele af erklæringen:

Den iraksike modstand vil sejre


”Præsident Obama! Lidelserne, som vort folk har måttet gennemleve, er ufattelige. Og de endeløse forbrydelser fra besættelsestropperne  og nabolande kan ikke blot gøres ugjorte eller forbigåes, de kan heller ikke fejes ind under gulvtæppet. Jeres tropper besætter fortsat landet og dræbe de uskyldige, derfor kan vi kun henvende os til dig som præsident for en besætternation.

Det irakiske folk er skuffet over din plan. Det forventer at jeres tropper forlader vort land fuldstændigt, og ikke delvist. Vort folk søger en fuldstændig afslutning på besættelsen og ikke gennemførelsen af en traktat, som blev hastet igennem imod vort folks vilje i de sidste dage af din forgængers embedsperiode.

Vort folk, som hovedparten af verdens folk, også i dit land, ønsker at se den forrige præsident fremstillet for en international krigsforbryderdomstol for alle de forbrydelser, han har begået i dit lands navn, alene for at sikre udbytte til dem, som i første omgang fik ham bragt til magten.

Vi har aldrig inviteret jer til at besætte os, og vi har heller ikke anmodet dit lande om at stjæle vort lands ressourcer til gavn for jeres selskaber og for de nabostater, som historisk er kommet under jeres indflydelse. Vi har aldrig bedt om jeres dyrebare blod, eller vores – for os er alt blod kostbart, selv de soldaters, som er udsendt af din regering for at dø uden at vide, hvad de i virkeligheden kæmper for. Dette må den mand, som startede denne krig, og som nu gemmer sig i Texas, mens du søger at rette op på hans ulykker, stå til regnskab for.

Vi, det irakiske folk og deres modstand, forlanger følgende:

1. Gennemførelse af alle de betingelser, jeres regering blev præsenteret for gennem de mellemmænd, I sendte i 2006.

2. Udlevering af alle forræddere & kollaboratører i Den grønne Zone til de irakiske folk, hvor de vil blive behandlet som enhver nation vil behandle sager om højforræderi.

3. Fuldstændig & retfærdig compensation til vort folk for de tab, de har lidt.

4. Stop for alle erstatninger, der udbetales til dem i regionen, der står under jeres paraply, af vort folks ressourcer.

5. Tilbagelevering af alt land, der er stjålet fra vor nation.

6. Alle fremmede selskabers forsvinden fra landet, især inden for energisektoren, kommunikation og genopbygning af infrastrukturen, og ganske særlig dem, der er tilknyttet neokonservative interesser.  Vort folk er mere end kvalificeret til at genopbygge og betjene alle vores institutioner.

7. Udleveringen af alle lejesoldater, som beskyldes for at dræbe uskyldige civile, især sikkerhedsfolk fra Black Water og deres direktion til en domstol under anklage for mord.

8. Alle udenlandske rådgivere skal forlade Irak sammen med jeres tropper.

9. Afvæbning af alle militser, som er udstyret af dit land og af Iran samlet, for at ændre krigens karakter til en sekteriske kamp for at tillade jeres tropper at koncentrere sig om de betydeligste modstandsaktiviteter i Iraks centralregion.

11. Formindskelse af indflydelsen fra jeres persiske allierede I Irak, som jeres tidligere regering arbejdede tæt sammen med og som vedbliver med at finansiere Al Qaeda på vegne af jeres efterretningstjeneste.

12. En tilbagevenden til den gamle forfatnings forende og udelte Irak, og afholdelsen af nyvalg indenfor seks måneder efter at modstandsbevægelsen er kommet til magten i landet, som må gennemføres under overværelse af et antal troværdige internationale observatører, ikke sådanne som er sponseret af CIA.

13. Byer og provinser må overdrages én for én, begyndende med de fire hovedbyer og lufthavnene i Bagdad, Basra, så Mosul og Kirkuk, i den rækkefølge. Resten vil umiddebart falde i vores hænder. Grænserne vil have andre arrangementer.

Listen fortsætter, men hensigten er at give dig en ide om, hvad vi har forpligtet vores folk til at udrette. Til gengæld for vort folks krav, vil vi undlade at angribe alle besættelsesstyrker, som trækker sig tilbage til syd og forbi grænseovergangen ved Safwan.

Uden disse ligetil skridt fra din side, må vi beklageligvis meddele, at det irakiske folks modstand vil fortsætte, indtil den sidste amerikansk/britisk/persiske besættelsestøvle er sparket ud over landets grænser.”

Udtalelsen/det åbne brev fortsætter med at behandle muligehden af en borgerkrig efter en amerikansk tilbagetrækning, spørgsmålet om olieprisernes betydning for den amerikanske finansiering af krigen – og erklærer (Rafidans udhævning):

” Ja, Præsident Obama, vi er enige med dig i, at USA har behov for en smartere, bedre holdbar og mere sammenhængende politik, men du kan være sikker på, at når det ikke lykkedes for din forgænger, der havde hele den militære magt til rådighed, vil vi også sørge for, at det vil mislykkes for dig at opnå de samme mål med det demokratiske partis blødere hænder.”

Udtalelsen opregner derpå den heroiske irakiske modstands meget betydelige resultater – og opfordrer Obama til ikke at sidde den overhørig, men knyttet kontakt til ’ærlige irakere’. Den fortsætter med en konstatering og en advarsel:

“Vi iden irakiske modstand fornyer vores løfte til vores folk og vores brødre og søstre i den globale familie om at fortsætte kampen og krigen for at befri Irak og give vores allierede mulighed for osgå at befri sig.

Mens du forberedte din nye strategi om at overlade Iraks gader og motorveje til jeres kollaboratører, og gemme jeres tropper bag de slottes og grønne zoners mure, som I allerede har forberedt til jeres minimerede langtids-tilstedeværelse, har vi forberedt os på at imødegå jeres nye taktik og behandle dem på ret made.

Husk at det i moderne krig ikke længere kan lade sig gøre at skjule sig i slotte og holde dem!

Jeres fineste kampstyrker, som du kalder dem, står over for den mest skarpsindige, beslutsomme og nyskabende selvdrevne modstand, som den ærerige menneskehed nogensinde har fremvist. Vær forvisset om, at vi ikke er imponeret af din plan og vil følge dine bevægelser i terrænet og undersøge dem nøje i forhold til dine erklærede hensigter og daglige økonomiske rapporter. Der findes ikke noget sådant som en venskabelig besættelse, og vi råder dig til at revidere dine planer om at forlade Irak til at gøre det på et tidspunkt, som passer vort folk, og ikke jeres agenter i Den grønne zone.”

Oversat i uddrag af Stop Terrorkrigen efterStatement in Response to President Obama’s Remarks made on the 27th or February 2009 regarding the proclaimed ending to the occupation of The Republic of Iraq.
Official English Transcript Release No: 57


Hele erklæringen er offentliggjort på engelsk på albasrah.net

http://www.albasrah.net/en_articles_2009/0309/rafidan57_010309.htm


eller kan læse på uruknet her

http://uruknet.info/?p=m52267&hd=&size=1&l=e

- End -