Israel-Palæstina
 

De israelske luftangreb udgør massive brud på international lov

Af professor Richard Falk
FN's særlige rapportør

Richard FalkDe israelske luftangreb på Gaza striben er alvorlige og massive brud på international menneskerets lov defineret i Geneve Konventionen - både set i forhold til forpligtigelserne for en besættelsesmagt og til forudsætningerne i lovene for krig.  

Disse brud omfatter:

Kollektiv afstraffelse – samtlige 1,5 millioner, der bor på den tætbefolkede Gaza stribe straffes for nogle få militantes handlinger.

Valg af civile som mål – luftangrebene blev rettet imod civile områder i en af de tættest befolkede landstrækninger i verden, med sikkerhed det mest kompakt befolkede område i Mellemøsten.

Uforholdsmæssige militære svar – luftangrebene har ikke blot ødelagt alle politistationer og den valgte regerings sikkerhedskontorer, men har dræbt og såret hundreder af civile: mindst et angreb har, rapporteres det, ramt grupper af studerende, der forsøgte at finde transport hjem fra universitetet.

Tidligere israelske aktioner, specielt den totale lukning af ind- og udgange fra Gaza-striben, har ført til alvorlig mangel på medicin og olie (såvel som mad). Resultatet er, at ambulancer er ude af stand til at køre med de sårede, og at hospitalerne er ude af stand til dækkende at sørge for medicin eller nødvendigt udstyr til de sårede, og at de indhegnede Gaza-doktorer og andre medicinske arbejdere er ude af stand til at yde tilstrækkelig behandling af ofrene.

Raketangreb mod civile måål i Israel  er helt sikkert ulovlige.  Men disse ulovligheder giver ikke Israel nogen ret til, hverken som besættelsesmagt eller som suveræn stat, at bryde international humanitær lov og begå krigsforbrydelser eller forbrydelser mod menneskeheden som gengæld.

Jeg bemærker herunder, at Israels eskalerende militære angreb ikke har gjort israelske civile mere sikre. Tværtimod var den ene israeler, der er dræbt efter den voldsomme stigning af den israelske vold, den første i over et år.     

Israel har også ignoreret Hamas´ diplomatiske initiativer for at genetablere våbenstilstanden eller våbenhvilen efter dens udløb december 2006.

De israelske luftangreb i dag, og de katastrofale menneskelige tab, de har forårsaget, udfordrer de lande, der har været og vedbliver at være medskyldige, enten direkte eller indirekte, i Israels krænkelser af international lov. Denne medskyld inkluderer, at disse lande fuldt bevidst leverer det militære udstyr, inklusive krigsfly og missiler, der bliver brugt i de ulovlige angreb, såvel som, at disse lande har støttet og deltaget i lukningen af Gaza, der i sig selv har medført en humanitær katastrofe.

Jeg minder alle medlemsstater i FN om, at FN stadig er underlagt en uafhængig forpligtigelse til at beskytte enhver civil befolkning, der udsættes for massive brud på international humanitær lov – uanset hvilket land der er ansvarlig for bruddene.

Jeg opfordrer samtlige medlemslande såvel som officielle repræsentanter og ethvert relevant FN-organ, til at foretage sig det nødvendige i en nødssituation og ikke blot fordømme Israels alvorlige brud, men udvikle nye veje til at at sørge for en reel beskyttelse af det palæstinensiske folk.

Se også af Richard Falk

Om at forstå Gaza katastrofen

På vej mod et palæstinensisk holocaust
Arbejderen

Professor Richard Falk er FNs særlige rapportør om menneskerettigheder i de besatte palæstinensiske områder. Falk er  amerikansk jøde og blev udvist af Israel i midten af december, da han trodsede besked om indrejseforbud. Han betegnede også inden luftbombardementerne Israels fremfærd i Gaza som ’en forbrydelse mod menneskeheden’

Om Richard Falk

FN-rapportør for menneskerettigheder udvist af Israel
Information 17. december 2008

Om FNs rolle

Er FN medskyldig i Israels massakre i Gaza?
Af Omar Barghouti

Oversat efter Russia Today 29. december 2008

- End -