Undertrykkerstat Israel
 

Re: Tilbagekaldelse af israelsk statsborgerskab

Til  Mr. Eli Yishai, Indenrigsminister, 2 Kaplan Street, Hakirya, Jerusalem

Af Mordechai Vanunu

Mordechai Vanunu - whistleblower, fredsforkæmper

Jeg er Mordechai Vanunu, som blev kidnappet i Rom den 30. september 1986 af israelske sikkerhedstjenester.

Jeg blev stillet for retten i Jerusalem District Court, dømt for spionage, forræderi og bistand til fjenden og idømt 18 års fængsel, efter at jeg havde givet et interview til avisen “Sunday Times”, London, hvor jeg fortalte om produktionen af materialer til atomvåben i Israel.

Jeg har fulgt det demokratiske princip om offentlighedens ret til viden.

Jeg har tilbragt 18 år i Ashkelon-fængslet, det meste af tiden  i fuldstændig isolation. Den 21. april 2004 blev jeg løsladt med strenge restriktioner.

Der er gået syv år og restriktionerne er igen og igen blevet fornyet, hvert eneste år, på grundlag af (nød)forsvarsregulativet af 1945. Nu er disse restriktioner igen ved at blive fornyet med  endnu et år.
Efter min løsladelse har jeg boet seks år i Østjerusalem. Siden september 2010 har jeg boet i Tel Aviv.

I juni 1986 konverterede jeg til anglikansk kristendom.

For nylig har Knesset vedtaget en lov, der tillader tilbagekaldelse af israelsk statsborgerskab for folk, der er dømt for spionage og forræderi.
Jeg har ventet i 25 år og forlangt genoprettelse af min fuldstændige frihed.
Nu anmoder jeg Staten Israel om at tilbagekalde mit statsborgerskab.

Dette ønske om tilbagetrækning af statsborgerskabet er hverken nyt eller af nyere dato.
Nu understøttes det imidlertid af den ny Lov om Tilbagekaldelse af Statsborgerskab, vedtaget den 28. marts 2011.
Jeg anmoder om og forventer at denne lov bliver opfyldt efter sit bogstav, og at mit statsborgerskab tilbagekaldes her og nu, i lovens ånd.

Jeg har ikke noget andet statsborgerskab, men kan let få det, selv under mit tvungne ophold i Israel, og helt sikkert, hvis jeg forlader landet.
Efter den behandling og den ”omsorg”, jeg har fået fra dette land og dets borgere, kan jeg ikke føle mig som en ønsket borger her.

I de israelske medier og på gaderne kaldes jeg ’atomspionen’ og ’En forræder”, og er blevet forfulgt og generet som Statsfjende i 25 år.
Jeg føler mig stadig fængslet, stadig som krigsfange og som gidsel, holdt af staten og regeringen.

Efter 25 år med forskellige barske straffe fra statens side, vil jeg se en ende på afstraffelserne og en virkeliggørelse af min basale menneskeret til frihed.
Jeg vil udøve min samvittighedsfrihed og valgfrihed ved at vælge ikke at være israelsk statsborger.

Jeg har ingen interesse i israelsk borgerskab, jeg ønsker ikke at leve her.
Jeg beder Dem om at tilbagekalde mit statsborgerskab her og nu.
Jeg anmoder Dem om at slippe mig fri af Israel, da Israel ikke vil have mig og jeg ikke vil have Israel.

Jeg fortalte allerede i 1986 den engelske avis alt, hvad jeg vidste. Jeg har ingen yderlige fortrolige in formationer.

Tiden er kommet til at lade mig forlade Israel, efter 25 års fængsel, et fuldt kvart århundrede.

Mordechai Vanunu

Kopier til Præsidenten, premierministeren, forsvarsministeren, udenrigsministeren og justitsministeren.

Offentliggjort af The Israeli Committee for A Middle East Free of Nuclear, Biological and Chemical Arms