Imperialisme og reaktion
 

EU bevæbner Saudi-Arabien

Af Julie Lévesque

EU’s våbensalg til Saudi-Arabien ansporer international aggression og terrorisme i Mellemøsten

Ifølge det tyske tidsskrift Der Spiegel er Den Europæiske Union den vigtigste våbeneksportør til Saudi-Arabien. Af alle EU’s medlemsstater indtager Frankrig førstepladsen med en eksport i 2010 på 2168,6 millioner euro. Italien er nr. 2 med 435,3 millioner foran UK med 28,8 millioner euro.

Ved at bevæbne det saudiske kongedømme bryder EU’s medlemsstater med de gældende EU-regler for regulering af våbeneksport, konstaterer Der Spiegel. Det citerer den pågældende paragraf i lovgivningen om ikke-spredning og nedrustning med titlen Sikkerhedsrelateret våbeneksportkontrol II – militærudstyr, som lyder:

”(…) Medlemsstaterne har igen vist deres faste vilje til at forhindre eksporten af militærteknologi og udstyr, som kan anvendes til uønskede formål som indre repression eller international aggression eller medvirke til regional ustabilitet.”

Det er i den henseende værd at bemærke, at en stor del af de våben, der er solgt til Saudi-Arabien af EU-medlemslande, er endt i hænderne på libyske og syriske ’oprørere’, indbefattet terrorister, og bidrager således i høj grad til at anspore international aggression og regional ustabilitet. Ifølge Finian Cunningham (Global Research-skribent) spillede ”i særdeleshed Saudi-Arabien og Qatar en betydelig rolle i at styre begivenhederne i Syrien og Libyen, ved at give økonomisk støtte, våben, forklædte soldater og insisterende diplomatisk opbakning til de selvbestaltede ’overgangsråd’".

Der Spiegel bekræfter, at Saudi-Arabien deltog i den voldelige undertrykkelse af den folkelige revolte i Bahrain, et forhold, som stort set er ignoreret af de vestlige mainstream-medier.

Mens EU-medlemsstaterne, ikke mindst Frankrig, har udtrykt ’bekymring for menneskerettighederne i Syrien og Libyen’, har de vendt det blinde øje til Saudi-Arabiens foragt for de selv samme menneskerettigheder.

EU's medlemsstater er de største våbenleverandører til monarkiet Al Saud, et af verdens mest repressive regimer, som tjener USA’s og NATOs strategiske interesser i Mellemøsten. Derudover har Saudi-Arabien også kanaliseret våben og økonomisk støtte til Al Qaeda-tilknyttede enheder i Mellemøsten, Asien og Nordafrika.

Det tyske magasin konstaterer, at den globale våbenhandel boomer og er "forøget med 24 pct. i de sidste fem år – til trods for forsøg på at begrænse den". (EU-lande sælger de fleste våben til Saudi-Arabien, Der Spiegel, 19. marts 2012.)

Det er en bitter ironi, at verdens største våbenhandlere (USA, Rusland, UK, Frankrig, Kina) er de lande, der ifølge FN’s charter er udpeget til at ’bevare freden’, nemlig som permanente medlemmer af FN’s sikkerhedsråd. (1)

I 2010 nåede ‘krigsindustrien’ en omsætning på 1,6 billioner dollars ifølge det svenske SIPRI – Stockholm International Peace Research Institute.

Note:
(1) Se Richard F. Grimmett: CRS Report for Congress; Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 2003-2010, 22. september 2011.

Oversat efter Global Research

- End -