STOP NATO !
 

NATO-scenarie:
Østersø-lande som krigszone

Den igangværende store NATO øvelse Steadfast Jazz bruger Østersølandene som simuleret krigsskueplads for udrykningsstyrkerne NRF. En særlig del af scenariet foregår i Skandinavien.
Øvelsen omfatter alt fra territorialforsvar, angreb fra cyperspace og missilforsvar til nedkæmpning af terrorgrupper og humanitær indsats.

En del af det kommer til udtryk i et krigsscenarie, der kaldes Skolkan - af NATO betegnet som 'Skandinaviens Alter ego'.  Sverige spiller en overraskende rolle.

Dette scenarie er lækket til svensk presse.


Scenariet: De gode


Et NATO-land er truet og NATO sender sin spydspids, den hurtige reaktionsstyrke NRF,  ind.

NRF skal være stærk nok til at klare sig, hvis truslen bliver til angreb, og holde skansen den første måned, indtil verdens største militæralliance har fået mobiliseret en større hær.

I Skolkan-scenariet udgøres NATO-landene af Danmark, Norge, Tyskland på Østersøens sydkyst og indsejlingen til Østersøen, og  Baltikum og Polen på Østersøens vestkyst.

De er alle i fare.


Scenariet: De onde

Truslen kommer fra to krigsførende lande.

Torrike (Mellem- og Nordsverige) – en  økonomisk stærk nation med et tilsyneladende demokrati, men reelt autoritært styre. Det har en højteknologisk udrustning og en ambition om at genskabe sit tidligere imperium.

Det andet krigsførende land kaldes Bothnia (Vest-Finland). Det er en aggressiv folkerepublik med demokratisk facade og stor militær kapacitet.  


-og  så de modbydelige

Endnu en trussel kommer fra Sydsverige – Skåne, Halland, Blekinge og Småland – her kaldet Arnland.

Det er et land i opløsning med et korrupt demokrati med diktatorisk styre. Her nedkæmpes en terrorgruppe Novos Ordo Mundi (’Den ny verdensorden’), der opererer i hele Østersøområdet.

Det skal ske både militært og gennem civil og humanitær indsats i lokalbefolkningen. Arnland er Østersøens Somalia.

Desuden hersker der en miltær agressor på en fiktiv ø i Atlanderhaver ud for Norge.

Hele øvelsen ledes fra Natos Joint Warfare Centre i Stavanger

Man kan se Skolkans  interaktive øvelseskort i denne artikel i Svenska Dagbladet

Nato möter fiende från Sverige


Af stor betydning for den samlede krigsmaskine

NATOs generalsekretær, den danske krigsforbryder Anders Fogh Rasmussen,  understregede den store betydning af Steadfast Jazz-øvelsen på sit månedelige pressemøde den 4. november.

 Han kaldte den en eksamensopgave for ledelser og hovedkvarterer for de nye udrykningsstyrker  NRF i 2014.

Formålet er samtidig at holde  styrkerne klar til kamp og sikre, at de fungerer som en samlet krigsmaskine, hvor de end bliver sendt i krig.

-NATOs mission i Afghanistan havde den fordel, at alle 28 deltagerlande permanent arbejdede sammen,  udtaler Karl-Heinz Kamp, NATO’s leder af det fælles akademi for sikkerhedsstudier (BAKS).
-NATO fik nogle erfaringer i Afghanistan, som andre institutioner ikke har. Vi brugte det samme sprog, havde samme ledelsesstrukturer og procedurer. Det svarer til, at alle bruger samme computersystem og ikke 28 forskellige systemer. Med udrykningsstyrkerne NRF kan NATO teste i en mindre skala, hvad som virker bedst.”

NATO har truffet beslutning om  at trække tropperne ud af Afghanstistan i løbet af 2014 - efter det kom til at stå klart, at USA og krigsalliancen havde tabt krigen og ike havde nogen udsigt til at ændre ved det.

Som led i NATOs  ny 2020-militærstrategi for permanent krig og den imperialistiske verdensorden har sammenslutningen siden 2012 opereret med ”Initiativet for samordning af styrker”(CFI), der testes med Steadfast Jazz-øvelsen.


Se også

'Steadfast Jazz': Største NATO-øvelse siden den kolde krig
Stop Terrorkrigen 5. november 2013


- End -